Magert leteår på nordnorsk sokkel

Transocean Enabler som fant Countach i fjor borer årets første letebrønn i Barentshavet. Foto: Transocean

Knappe fire millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) med nye ressurser ble fasit for letevirksomheten på nordnorsk sokkel i 2023. En ny brønn i Barentshavet i vår gir likevel grunn til optimisme.

Av Bjørn Tore Bjørsvik

I 2023 ble det påbegynt 34 letebrønner på norsk sokkel, omtrent på nivå med de siste årene. Det ble gjort 14 funn totalt, av disse var 11 i Nordsjøen og ett i Norskehavet utenfor Midt-Norge, mens det ble gjort ett funn i nordnorsk del av Norskehavet og ett i Barentshavet. Den samlede ressurstilveksten fra alle funnene gjort i 2023 på norsk sokkel var omtrent 50 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.).

Vår Energis Countach-brønn var det største funnet på nordnorsk sokkel i 2023. Kart: Sokkeldirektoratet


Mer til Goliat
Først ut av de nordnorske var Vår Energi som for et drøyt år siden meldte at de hadde truffet olje i sin boring av Countach -prospektet i lisens PL 229, samme lisens som operatørens Goliat-felt.
Brønn 7122/8-1 S ble boret av boreinnretningen Transocean Enabler om lag 13 kilometer nordøst for Goliat i sørlig del av Barentshavet og 90 kilometer nordvest for Hammerfest. Boringen påtraff en oljekolonne i Realgrunnsundergruppen, gass- og oljekolonner i Kobbeformasjonen. Størrelsen på funnet er så langt beregnet til mellom 0,5 og 2,1 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Eierne av lisens 229, Vår Energi (65%) og Equinor (35%) vurderer å bore en avgrensningsbrønn og knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Goliat-feltet, men har så langt ikke tatt en endelig beslutning. Havdypet er 399 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Usikkert nær Aasta
Østerrikske OMV kunne i slutten av september fortelle at de hadde gjort et mindre gassfunn i sin brønn 6607/3-1 S, 225 kilometer vest for Sandnessjøen. Brønnen, boret av den halvt nedsenkbare riggen Transocean Norge, er den første som bores i lisens 1016. Funnet ligger 45 kilometer sørøst for Aasta Hansteen -feltet, hvor OMV er 15% partner.

OMVs drøm om å finne tilleggsreserver av gass som kunne knyttes opp mot Aasta Hansteen -plattformen for produksjon og eksport, ble bare delvis innfridd, da foreløpige beregninger viser at funnet Velocette bare er på mellom 0,2 og 1,8 millioner kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, og derfor har begrenset lønnsomhet selv om det kan kobles til Aasta Hansteen, 45 kilometer unna. Havdypet er 475 meter, og brønnen ble permanent plugget og forlatt.

De tre rettighetshaverne, OMV (40% andel – operatør), Inpex Idemitsu (40%) og Longboat Japex (20%) sier de vil vurdere funnet videre.

Avsluttet i 2023

Brønn nr

Formål

Geografi

Borestart

Boreslutt

Lisens

Operatør

Rigg

Resultat

7122/8-1 S Countach

Leting

Barentshavet

18.11.2022

01.03.2023

229

Vår Energi ASA

Transocean Enabler

Olje

6607/3-1 S
Velocette

Leting

Norskehavet

07.08.2023

28.09.2023

1016

OMV Norge AS

Transocean Norge

Gass

6605/1-2 A

Avgrensing

Norskehavet

31.12.2022

15.01.2023

1128

Equinor Energy AS

Deepsea Stavanger

Gass

Avsluttet i 2024

Brønn nr

Formål

Geografi

Borestart

Boreslutt

Lisens

Operatør

Rigg

Resultat

6507/4-4 S

Vurdering

Norskehavet

21.12.2023

24.01.2024

211cs

Wintershall Dea Norge AS

Transocean Norge

Ukjent

Planlagt i 2024

Brønn nr

Formål

Geografi

Borestart

Boreslutt

Lisens

Operatør

Rigg

Resultat

7219/6-1 Venus

Leting

Baretshavet

1.kvartal

1025s

Vår Energi AS

Transocean Enabler

7220/2-2 Snøras

Leting

Barentshavet

1. / 2. kvartal

1080

Equinor Energy AS

Transocean Enabler

7324/7-4 Wisting Appraisal

Avgrensing

Barentshavet

1./2. kvartal

537

Equinor Energy AS

Deepsea Stavanger

7324/6-2 Ferdinand Nord

Leting

Barentshavet

1./2. kvartal

1170

AkerBP ASA

Scarabeo 8

7324/8-4 Hassel

Leting

Barentshavet

1./2. kvartal

1170

AkerBP ASA

Scarabeo 8

7324/6-3 Viasat

Leting

Barentshavet

1./2. kvartal

1170

AkerBP ASA

Scarabeo 8