Om oss

Nordnorsk Rapport utkommer hver andre måned. Temaene er på de viktigste nordnorske næringene. Distribusjonen til disse nærings-/ bransjekodene skjer på landsbasis. Bladet går til næringer som: Bygg og anlegg, transport og samferdsel, maskin og veianlegg, fiskeri og oppdrett, kraft og energi, olje-, gass- og petroleum, IKT-, administrasjon og ledelse, bank, regnskap og revisjon, advokater og forsikring, overnatting- og servering.

I tillegg til våre abonnenter, sendes bladet også til aksjeselskap i 19 nordnorske byer, alle nordnorske Stortingspolitikere, og ikke minst til alle kommuner i Nord-Norge – til hhv. ordfører, rådmann og teknisk etat.

Nordnorsk Rapport er en næringslivsavis for Nord-Norge der flere i teamet har hatt en kontinuerlig fartstid innen avisdrift siden nittitallet. Nord-Norge trenger en næringslivsavis, en aktiv kanal som setter fokus på utviklingen og mulighetene i landsdelen. Nordnorsk Rapport har påtatt seg denne oppgaven.

Her får nye idéer får slippe til, tuftet på et team med lang erfaring innen avisproduksjon. 

Gjennom bedriftsintervjuer og økonomiske analyser vil vi sette fokus på «tingenes tilstand» – både på bedriftsnivå og for utvalgte bransjer som viktige og ledende i landsdelen.

Vi behøver ingen redaksjon i Akersgata i Oslo for å lage god nordnorsk dybdejournalistikk. Ressursene har vi her!

Vi vil synliggjøre bredden, mulighetene og rammebetingelsene for nordnorsk næringsliv, og bidra til økt kontakt mellom kjøper og selger, gi bedrifter bedre innsyn i konkurrentenes suksesser – og belyse hvorfor suksessene noen ganger uteblir. Vi har en desentralisert struktur som dekker hele landsdelen. Teknologien gjør dette mulig – og effektivt. Vi har en målrettet og presis distribusjon som kommer våre annonsører i møte, og arbeider hele tiden med å perfeksjonere denne.

Nordnorsk Rapport AS

Postadresse:
Mikael Olsens veg 52, 9022 Krokelvdalen

Forretningsadresse:
Styrmannsvegen 13, 9014 Tromsø

Telefon: 48 42 94 72

redaksjon@nnrapport.no
annonser@nnrapport.no
abo@nnrapport.no

Trykk:

Amedia Trykk, Lillestrøm

ISSN: 2535-793X