Skal det være litt caviar?

Gründer og daglig leder Anker Bergli har store ambisjoner med oppdrett av stør. (Foto: Polarfisk)

Polarfisk AS i Meløy i Nordland skal bli Norges første produsent av eksklusiv caviar.

Av Edd Meby

Alle har hørt om russisk caviar, men nordnorsk caviar?

Ekte caviar – med C – produseres KUN fra fiskearten stør. Den svarte rogna fra stør brukes til russisk kaviar, som en svært ettertraktet delikatesse. Stør er derfor lenge blitt overbeskattet, og fisken er nå på den internasjonale rødlista over kritisk truede arter. Derfor er det penger å tjene på oppdrett av denne arten.

– Ja, vi vet nøyaktig hvordan vi skal drive produksjonen og vi har anlegget til å gjøre det. Det vi nå trenger er mer kapital for å ha fortsatt fremdrift, og gjennomfører derfor en kapitalutvidelse nå. Når kapitalen er på plass er det bare å trykke på knappen og starte produksjon, forteller gründer og daglig leder, Anker Bergli.

Norges eneste
Polarfisk AS sitter nemlig på den første og hittil eneste konsesjon for oppdrett av størfisk og produksjon av ekte kaviar i Norge. Selskapet og produksjonen holder til i Bjærangsfjorden i Meløy kommune, litt sør for Bodø. Selskapet ble stiftet i 2009 av Anker Bergli og fikk innvilget konsesjon på oppdrett av størfisk i 2015. Selskapet har allerede en biomasse på 35.000 stør som er klekket og vokst opp i anlegget. Det er planer for bygging av slakteri og foredlingsanlegg som skal håndtere de første års produksjon av ferdig kaviar.
I tillegg til oppdrett av stør for kaviarproduksjon, har Polarfisk i år søkt Fiskeridirektoratet om tillatelse til å drive oppdrett av Yellowtail Kingfish, en meget populær hvitfisk som brukes blant annet i sushi. Godkjenningen fra direktoratet kom i september 2023. Selskapet har en konsesjon på 650 tonn biomasse, men har søkt om å få omgjøre 600 tonn til oppdrett av Yellowtail. De resterende 50 tonn er mer enn nok til å produsere kaviar.

Polarfisk er nå på jakt etter investorer for å fortsette produksjonen av blant andre denne størarten i anlegget sitt i Meløy. (Foto: Polarfisk)

Eksklusivt produkt
Caviar er et svært eksklusivt produkt. Budsjettene til Polarfisk AS er basert i en pris på 15.000 kroner pr. kilo. Polarfisk AS har ambisjoner om å ta ledelsen i miljøvennlig og bærekraftig produksjon av kaviar av høy kvalitet fra Norge. Selskapet importerer befruktet rogn fra et landbasert anlegg i Tyskland. Det er hittil investert ca. 60 millioner i anlegget som fikk null avvik da Mattilsynet inspiserte i mai 2023. Anlegget har nå tre forskjellige typer stør: sibirstør, diamantstør og sterlett som gir forskjellige typer rogn og kaviar.
Det tar rundt fire år før man kan ta ut rogn fra en stør og det er mulig å ta ut fire-fem kilo rogn på den minste fisken. Målet er en produksjon på 1.500 kilo nordnorsk kaviar i året. Produktene er Artic Black Sturgeon Caviar, Arctic Gold Sturgeon Caviar og Arctic Diamond Sturgeon Caviar og leveres i bokser på 30, 50, 125, 250 og 500 gram.

Kapitalutvidelse
Analyseselskapet KPB har i forbindelse med kapitalutvidelsen vurdert det fremtidige inntektsgrunnlaget til Polarfisk frem til 2032. Der forutsettes det en produksjon på 180 kilo første driftsår og 750 kilo andre driftsår. I år tre skal Polarfisk ha oppnådd normal årsproduksjon på 1.500 kilo til en estimert kilopris på 15.000 kroner. Polarfisk har gjort mye for å få tak i kapital til å utvikle seg og gjorde en kapitalutvidelse våren 2023. 10,2 millioner av den nye kapitalen skal brukes til å bygge slakteri og foredlingsanlegg, samt nedbetaling av all kortsiktig gjeld. Denne høsten gjennomføres en ny kapitalutvidelse.
– I vår var målet å få inn 20 millioner og vi klarte 8. Det er de resterende 12 millionene vi nå forsøker å ta inn, så vi er ikke i mål ennå, sier daglig leder Anker Bergli, som pr. i dag har aksjonærer fra Sverige, Danmark, England og Canada, selv om de fleste av aksjonærene er norske.

Produksjon i 2024
Det er hittil investert 60 millioner kroner i anlegget til Polarfisk, forretningsideen er unik, men støtten fra Innovasjon Norge mangler.
– Vi har fått 30.000 kroner derfra. Det er direkte flaut, men vi gir oss ikke!
Det koster å utvikle en forretningsidé som denne. Når du egentlig trenger 12 millioner, hjelper det lite med 2. Nå jobber vi videre med å få inn kapitalsterke investorer.
– Du har jobbet med denne ideen i 13 år og aldri gitt opp. Hvorfor ikke?
– Jeg er nok ganske sta, men først og fremst har jeg enorm tro på produktene våre. Eksklusiv norsk kaviar kommer til å bli veldig etterspurt.
– Når håper du å være i produksjon?
– Får vi den kapitalen vi trenger så er vårt mål å være i produksjon våren 2024.


FAKTA POLARFISK AS

  • Stiftet i 2009.
  • Konsesjon for oppdrett av stør i 2015.
  • Lokalisert i Meløy kommune, Nordland.
  • Daglig leder og gründer er Anker Bergli.
  • Anker Bergli er selskapets største aksjonær med 23 prosent og Bent Eriksen AS nest størst med 11 prosent, i tillegg til 920 aksjonærer med mindre eierposter under 5 prosent.
  • Aksjekapitalen er på 2,47 millioner kroner.
  • I dag er det fire ansatte på anlegget i Meløy, men når produksjonen er i gang vil det være 15-20.