Luftbåren laks er god butikk

SUKSESS MED FLYFRAKT: – Vi satser bevisst på samarbeid med underleverandører i små og mellomstore bedrifter med aktive eiere. Der finner vi de sterkeste incentivene til å stå på og gjøre en god jobb, sier Fred Persen i M3Cargo AS. Foto: Privat

Flyspeditøren M3Cargo AS har hatt luft under vingene siden starten i 2019. I 2023 besørget selskapet flyfrakt av sjømat fra Lakselv og Alta til en verdi av 440 millioner kroner.

Av – Jonas Ellingsen

Omsetningen har økt bratt siden første driftsår 2019, der selskapet hadde salgsinntekter på 36,8 millioner. Da drev selskapet riktignok bare i et halvt år. I 2022 hadde salgsinntektene vokst til hele 367 millioner, der årsresultatet endte på rett under 7,5 millioner kroner. Også i 2023 kan selskapet notere en betydelig omsetningsvekst på rundt 20 %.

– Bransjen tilsier små marginer, så volum må være ganske høyt for å oppnå lønnsomhet. Vi har klart en resultatmargin før skatt på 2,7 – 3,0 prosent årlig. Det er vi fornøyde med . Gjennom andre halvår 2023 befestet vi posisjonen som Norges tredje eller fjerde største flyfraktselskap i volum, sier Fred Persen til Nordnorsk Rapport.

Startet i DHL
Fred Persen er grunnlegger, styreleder og 50% eier i M3Cargo AS. Den andre halvdelen eies av Gorm Fekstad. Begge jobber som flyfraktmeglere i selskapet.
Frem til april 2019 jobbet Persen som DHL’s lokale representant i Lakselv, der DHL hadde opprettet en transportrute med flyfrakt til Oslo to år tidligere. At DHL innstilte ruten like etter at Persen sluttet i jobben, fikk behørig oppmerksomhet både lokalt og i bransjemedier. Det ble etterhvert klart at det nye og lokalt forankrede selskapet M3Cargo AS sto klare til å videreføre flyfrakt fra Lakselv.

Tror på aktivt eierskap
I et intervju med iLaks like etterpå snakket Persen varmt om ressursene og mulighetene i Finnmark. Han mente det var et marked for en liten flyspeditør i Norge med fokus på kvalitet. – Dette er også noe av bakteppet til M3Cargo. Vår bransje håndterer enorme verdier skapt i distrikts-Norge. Vi ønsker samtidig å gi noe tilbake til regionene der verdiene skapes ved at selskapet både har adresse og tilstedeværelse i nord. Vi ønsker primært å samarbeide med underleverandører som er små- og mellomstore private selskaper, der eierne aktivt og operativt deltar i den daglige driften. Slike virksomheter er de som har de iboende incentiver til å gjøre en veldig god jobb. M3Cargo er organisert på samme måte, der de som jobber i selskapet også er eiere, sa Persen til iLaks.

Kontrollert vekst
I starten hadde M3Cargo kun tre heltids ansatte – og betjente fem kunder i Finnmark.

– Jeg vil ikke ha flere kunder nå. Det er ingen vits å bli grådig og prøve å gape over for mye. Jeg vil heller sørge for å levere topp kvalitet til de fem kundene vi har. For oss betyr det hardt og målbevisst arbeid hver eneste dag, sa Persen til iFinnmark høsten 2020.

Selv midt under pandemien hadde bedriften nylig hatt rekorddag med 17 lastebiler i sving for å hente levende kongekrabber fra ulike mottak i Finnmark. En delikat og tidskritisk vare som setter strenge krav til logistikk og løsninger.

– Vi har bare har sett starten på sjømateventyret i Finnmark. Og mer laks vil reise samme veien som krabben, sa han til avisen den gang.

Den siste spådommen har slått til for M3Cargo’s del. I dag utgjør laks 95 % av fraktvolumet. Krabbe, kreps og andre skalldyr utgjør de resterende 5 %.
Antall ansatte har også vokst til 15, der seks arbeider ved kontorene i Lakselv og Oslo. Resten er sjåfører og terminalansatte.

Direkterute i det blå
I 2019 så Fred Persen store muligheter for direktefly fra Lakselv til Asia. Nødvendig infrastruktur på og rundt flyplassen var i stor grad på plass, inkludert status som såkalt «kode 4E lufthavn» som innebærer at jumbojet kan operere på flyplassen uten krav til dispensasjon fra Luftfartstilsynet. Finnmarks beliggenhet mot øst er også et fortrinn, der Lakselv har 1,5 timer kortere flytid enn Oslo til Beijing.

I dag er han ikke så optimistisk:
– Med bakgrunn i krigen er det nå utopi å håpe på å kunne utnytte vårt geografiske fortrinn. Vestlige flyselskap vil ikke få fly over Russland direkte til Asia. Russiske flyselskap vil heller ikke få landingstillatelse i Norge. Putins militære aggresjon i hjertet av Europa har ikke bare drept hundretusener av soldater, det har også satt næringsutvikling i nordområdene årtier tilbake, sier styrelederen i M3Cargo til Nordnorsk Rapport.

“Innsigelseshelvete”
– Du fremstår som en engasjert Finnmark-patriot og har samtidig satt fingeren på det du mener er en ydmyk kultur i “de indre fjordene”, der fremskritt og utvikling ikke står øverst på listen ?

– Mangel på risikokapital er en av Finnmarks største utfordringer. I tillegg til det politiske bakteppet med et innsigelseshelvete mot all næringsutvikling som betinger et visst arealbehov. Konsekvensen er hjerneflukt og at fylket ender opp bestående av mørkerødgrønne anorakker som tror det er mulig å leve av fin utsikt alene. Det første kan vi gjøre noe med, dog med museskritt. Så langt det lar seg gjøre velger vi derfor underleverandører fra Finnmark med lokalt eierskap, for derigjennom å bidra til å styrke næringslivet i regionen, sier Persen.

Hurtige endringer
– Verden har endret seg raskt siden dere startet opp i 2019. Hva ser du i glasskulen, og hvordan vil det påvirke selskapets forretningsområde?

– Asia er verdens største marked. Vi er mao avhengig av en politisk ro mellom Kina og Taiwan. Dernest vil den globale inflasjonen og økt rentenivå kunne bidra til etterspørselsdemping.

Samtidig vokser jordas befolkning. Og den trenger mer mat. Bare i Kina blir de hver eneste dag flere enn vi totalt bor i Finnmark. Kun 2 prosent av maten som spises produseres i havrommet. Det gir perspektiver.
Potensialet for norsk sjømateksport er mao betydelig. Vi har verdens nest lengste kystlinje. Kun Canada, et land så enormt at hver av landets tre fylker alene er større enn hele Europa, har lengre kystlinje enn Norge. Da må man forvalte dette komparative fortrinnet på andre måter enn å innføre en særnorsk lakseskatt; et rammevilkår som kun bidrar til at Chile, Skottland eller Island i tillegg til landbaserte anlegg nær de store markedene oppnår gevinster, avslutter Fred Persen.