Spennende og lærerikt prosjekt

LØFT: I samarbeid med leverandøren CK Teknik er det valgt en løsning der transporten av ferdige ispoporkasser skjer 2,5 meter over gulvnivå. Det gir langt bedre plass og arbeidsforhold foran maskinene. Foto: Jonas Ellingsen

GK Norge AS, Sortland har levert både kjøleanlegg og ventilasjon til nybygget hos Nordlaks.

Av – Jonas Ellingsen

Sølve Thoresen som er prosjektleder på ventilasjon forteller om et både stort og komplekst oppdrag.

– Bygget har mange ulike soner med helt forskjellige behov, så her kunne vi nok fylt mange sider med fagprat for spesielt interesserte. Skal jeg si noe generelt, må det være at oppdraget har vært utrolig spennende og lærerikt. Det har vært et veldig godt samspill mellom byggherre, leverandører og konsulenter, der det ikke har vært noen fastlagt fasit. I stedet har vi jobbet sammen for å finne de best mulige løsningene for det aktuelle prosjektet, forteller han.

Godt samspill
I dette prosjektet opplevde Thoresen at de ble tatt med som sparringspartner i planleggingsfasen av rådgivende ingeniør Hindstein, noe som var en udelt positiv opplevelse.

– Som regel får vi overlevert et fastlagt løsningsforslag. Her fikk vi derimot bidra med de erfaringene vi har fra fiskerinæringen, inkludert oppdrag fra Nordlaks, sier han.
Prosjektlederen tror slike samspillsprosesser utløser stor kreativitet og øker sjansen for optimale løsninger, samtidig som alle involverte vil strekke seg ekstra langt for at resultatet skal bli bra.

Enøk
Blant utstyr som er montert i nybygget nevner han behovsstyrte og energieffektive ventilasjonsløsninger fra Lindinvent, som GK har agentur for i Norge. Det sensorstyrte systemet er installert i arealene for sjåførene, samt personalrommene i 2. etasje. Han trekker også frem en skreddersydd løsning der overskuddsvarme fra luftkompressorene brukes til å varme lagerromet for isopor-råstoff, som må ha en viss temperatur før den kan brukes i produksjonen.

– Det er i det hele tatt gjort mange grep for å spare energi i det nye bygget, sier Sølve Thoresen.

Serviceleder for kulde hos GK Norge AS, Sortland, Vidar Mikalsen, forteller de har levert et kjøleaggregat på 360 KW, som dekker et romvolum på 17000 kubikkmeter. Kjølemediumet er miljøvennlig CO2, og anlegget er klargjort for varmegjenvinning. – Som alltid bidro Nordlaks med god tilrettelegging og vi har hatt god til til å få gjort jobben på en god måte, sier Mikalsen.