Langt samarbeid med Nordlaks

TAR FORM: Nybygget tok raskt form i juni 2021 med elementer fra Overhalla betongbygg. Foto: CK Teknik

Med ny lasteterminal og egen fabrikk for isoporkasser har Nordlaks gjort strategiske investeringer for fremtiden. Og nok en gang var det nabobedriften Hadsel Bygg og Vedlikehold AS som sto for byggingen.

Av – Jonas Ellingsen

Betongbygget med en samlet gulvflate på 10.000 kvadratmeter fordelt på to etasjer står nå ferdig. Bare kompletterende arbeider gjenstår. Kassefabrikken har hatt en gradvis oppstart, men vil om kort tid testes med full produksjonskapasitet.

Det er Hadsel Bygg og Vedlikehold AS (HBV) som har hatt hovedentreprisen for bygningsdelen av prosjektet. Daglig leder og eier Finn Hokland kan se tilbake på en nesten to år lang prosjektperiode, der bedriften på det meste har hatt 20 arbeidere samtidig på byggeplassen.

Bygd for å vare
Den lokale entreprenøren har utført alt av plasstøpt betong, inkludert ringmur og støping av gulv i både første og andre etasje. I tillegg har HBV stått for innredning av industribygget, som bærer betegnelsen Bygg H i Nordlaks egen plan for industriområdet.

Veggelementer og etasjeskiller ble levert av Overhalla betongbygg. Totalt 7500 tonn betongelementer ble levert med lekter til Stokmarknes tidlig i juni 2021, og i løpet av de neste fire månedene ble råbygget montert i samarbeid med kranspesialisten Bjørn Ovik AS. Fasadene har fått et tiltalende preg med frilagt betong, en teknikk der veggene spyles slik at det grovere steinmaterialet i påslaget trer frem og gir en dekorativ overflate.

– Bygget er satt opp med tanke på lang levetid og fleksibilitet. Da er betongbygg som gjelder. Hele bygningsmassen til Nordlaks er forøvrig ført opp i betong, sier daglig leder og eier i HBV, Finn Hokland, til Nordnorsk Rapport.

Strategisk plassering
HBV har i dag 30 fast ansatte og ti innleide arbeidere. Bedriften utfører alt av betongarbeid, samt tømrerarbeid, kjerneboring, betongsaging og flislegging. Markedet strekker seg fra Sør-Troms til Nordre Nordland.
Bedriften ligger strategisk til på Børøya i Hadsel, der lokomotivene Nordlaks og Skretting er lokalisert. Begge har vært viktige kunder som har sørget for stabil omsetning for HBV.
– Vi ligger i dragsuget av andre som gjør det bra, har Hokland uttalt som forklaring på bedriftens vekst og positive utvkling.

Tidligere lå HBV og Nordlaks nærmest vegg i vegg nede på industriområdet, men for noen år siden kjøpte HVB lokale til Toyota Nordvik på Børøya, og havnet et stykke lenger ut i nabolaget. Det gode samarbeidet mellom bedriftene har vedvart, og HBV har deltatt på de fleste byggeprosjekter hos Nordlaks siden entreprenørbedriften startet opp i 2003.

Godt samarbeid
– Vi har hatt en god kjemi og godt samarbeid i alle disse årene. I HBV har vi tilegnet oss den kompetansen Nordlaks etterspør, og har klart å levere i forhold til forventningene. Gjensidig tillit er nok et stikkord, sier Finn Hokland.
Oppdragene for Nordlaks har kommet i stand uten anbudskonkurranser. Da HBV var nominert som vekstbedrift av Nord24 for noen år siden, delte Hokland noe av sin bedriftsfilosofi:

– Vi kjører åpen bok der alt er avtalt. Timepris og påslag. Kundene kan følge med hele tiden. Det blir ingen overraskelser, ingen endringer og ingenting å krangle om. Det gir en mye smidigere byggeprosess. Vi sikter ikke mot å gjøre det store “scoopet”, men satser på jevn inntjening på alle oppdrag. Jeg tror kundene våre skjønner dette, sa Hokland til Nord24 i 2014.

Uventet stopp
Finn Hokland bruker heller ikke mye tid på budsjetter, siden han erfarer at ting sjelden utvikler seg som planlagt. Denne sannheten fikk ekstra stor gyldighet på slutten av fjoråret, da Nordlaks satte flere investeringer på vent som følge av regjeringens forslag om grunnrenteskatt. I følge planen skulle HBV allerede vært i gang med neste prosjekt for Nordlaks; Bygging av nytt slakteri og filetfabrikk. Nå er byggingen utsatt på ubestemt tid.

– Det er beklagelig for hjørnesteinsbedriften Nordlaks, for lokalsamfunnet – og naturligvis en lei strek i regningen for oss. Hadde vi bundet alle ressurser til dette oppdraget, så ville situasjonen vært utfordrende. Men vi har en strategi om ikke å legge alle egg i samme kurv, nettopp fordi ting sjelden går som planlagt. Vi har derfor andre oppdrag å vende oss mot og slipper å permittere ansatte. Dessverre er det mange andre leverandører som rammes svært hardt av denne uforutsette investeringsstoppen i havbruksnæringa, sier Finn Hokland.