Den største fabrikken vi har levert

DIMENSJONER: CK Teknik har fått de første installasjonene på plass og dimensjonene forteller om en stor fabrikk. Merk ellers fraværet av byggsøppel og rot. Foto: CK Teknik.

Det danske selskapet CK Teknik AS har levert en komplett og nøkkelferdig fabrikk for isoporkasser til Nordlaks.

GK Norge AS, Sortland har levert både kjøleanlegg og ventilasjon til nybygget hos Nordlaks.

Av – Jonas Ellingsen

– Dette er den største kassefabrikken vi har levert til dags dato, og det har vært et omfattende prosjekt. Underveis har vi hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Nordlaks og de andre leverandørene, forteller Jan Mikael Kristensen, adm dir for det danske selskapet CK Teknik AS. Han legger til at det har vært en fornøyelse å jobbe med Nordlaks sitt eget team.

– De har noen svært dyktige teknikere og ingeniører, som har lang erfaring og høy kompetanse fra bedriftens tidligere byggeprosjekter.

Nisjebedrift
CK Teknik AS ble etablert i 1987 og har mer enn 30 års erfaring innen skumplastindustrien. Den dansk eide virksomheten på Grindsted med 17 ansatte er i dag en av de ledende i verden på standardmaskiner og kundespesifikke løsninger for produksjon av isopor, og da primært til EPS/EPP-industrien.

CK Teknik AS har levert utstyr til de fleste isoporfabrikkene som er bygd i Norge. Et av de siste prosjektene er Bewi’s kassefabrikk på Senja, der selskapet leverte håndteringsutstyret. (Se tidligere prosjektomtale i Nordnorsk Rapport). Den siste nøkkelferdige fabrikken i Norge ble bygd for Cermaq.
– Vi opererer innen en smal nisje, og det er det eneste vi gjør. Derfor har vi også blitt gode på dette feltet, sier Jan Mikael Kristensen.

Stor kapasitet
I følge drektøren startet dialogen med Nordlaks og Inge Berg for mer enn to år siden. Selve prosjektperioden har tatt rundt 18 måneder. CK Teknik har utført prosjektering av kassefabrikken, stått for fremdriften samt levert alt av maskiner og utstyr.

Fabrikken er bygd med en kapasitet som tar høyde for fremtiden, og kan med ni maskiner og tre skift produsere opp mot 50.000 kasser pr døgn. Det er betraktelig mer enn dagens behov på 15.000 kasser pr dag. Fabrikken er i tillegg forberedt for nye utvidelser og flere maskiner ved behov.
I neste uke kjører vi tett på full produksjon, etter en testfase som har pågått i seks uker siden nyttår. Vi har økt gradvis, og frem til nå har vi kjørt med bare fem av ni maskiner, forteller han til Nordnorsk Rapport.

Andre etasje
Det er første gang CK Teknik bygger en isoporfabrikk i andre etasje, og det har i følge Kristensen gitt interessante utfordringer.

– Vi snakker ikke om problemer, men om ting som måtte vurderes med nytt blikk. Innlasting er et område der vi måtte tenke nytt. Hva kan lastes inn hvor? Vibrasjoner fra dampkjelen forplanter seg også på en annen måte når den står i andre etasje, forteller direktøren. Han trekker også frem fordeler. Blant annet kan prosessvannet kan renne i fritt fall ned til teknikkrommet i første etasje, uten behov for pumper-

Nye løsninger
– En nyvinning på Nordlaks-fabrikken er at kassebanene, som samler opp ferdige kasser når de kommer ut av maskinene, er hevet 2,5 meter over gulvnivå. Dette sparer verdifull gulvplass foran maskinene, noe som gjør arbeidet lettere for operatørene. Vi har også utviklet en helautomatisk trolley-stapler, der kassene stables på trallen uten manuelt arbeid, for så å kunne kjøres rett inn i lastebilen. Det er første gang vi leverer dette produktet, som er en ting vi har tro på fremover, sier direktøren hos CK Teknik.

Samarbeid
Ved selskapets avdeling i Danmark er produksjon og produktutvikling fordelt 50-50 på 17 ansatte.

– Her produserer vi blant annet siloløsninger for oppbevaring samt robotsystemer for håndtering. Vi bygger og tester det meste på vår fabrikk før utstyret sendes opp sammen med våre egne folk. Denne uken har vi 14 medarbeidere som deltar i sluttmontering hos Nordlaks. De fleste av dem er våre egne ansatte, men vi har også fagpersoner fra vår samarbeidspartner i Tyskland som bygger støpemaskinene for oss, samt en norsk kollega med spesialkompetanse på dampkjeler, sier Kristensen

Størst andel
– De vi gjør mest av er er å levere enkeltstående maskiner og mindre produksjonsfasiliteter, både til nye fabrikker såvel som ved utvidelser. Vi har snart levert til alle isoporfabrikker i Norge. Den største delen av vår virksomhet er maskiner for isopor-produksjon, men også grinding-maskiner som maler opp feilproduksjon samt maskiner til aktører som driver med oppmaling og smelting av brukt isopor. Med jevne mellomrom leverer vi også nøkkelferdige fabrikker, som her hos Nordlaks. Kunden stiller da med bygg og de grunnleggende installasjoner som lys, varme og ventilasjon, resten leverer vi. Vi har konkurrenter, men er til en viss grad alene når vi snakker nøkkelferdige fabrikker i Europa. Her vi har den største andelen, forteller han.

Økende trend
Nordnorsk Rapport har via andre håndverkere fanget opp at det har vært ekstremt ryddig rundt fagfolkene fra CK Teknik under monteringsarbeidet.

– Det var hyggelig sagt. Ja, det har vært et ønske fra oss, og helt klart også Nordlaks, at vi skulle få en flott og ren fabrikk. Det innebar at bygget skulle være lukket og klart og ryddet før installasjon.

– Er det en trend at store produsenter av næringsmidler også etablerer produksjon av egen emballasje?

– Ja, det tror jeg vi kan slå fast. Når bedriftene når en viss størrelse blir det veldig mye trafikk og store volum av emballasje som skal lagres. Vi vil nok se stadig flere eksempler på at isoporfabrikkene etableres vegg i vegg med brukerne. Både med tanke på effektiv logistikk – og av hensyn til miljø og klima, avslutter direktøren.