Nordlaks på vei mot neste nivå

TERMINALBYGG: Det nye terminalbygget har seks ganger så stort areal som den gamle, og vil gi effektiv logistikk i samspill med planlagte utvidelser. Flere manuelle og belastende arbeidsoppgaver vil bli løst med ny teknologi. Foto: Jonas Ellingsen

Investeringer på 400 millioner i nytt terminalbygg og egen fabrikk for isoporkasser styrker virksomheten til Nordlaks. Men det er bare begynnelsen på en ny hverdag for selskapets produksjon.

– Den planlagte utbyggingen av ny filethall og nytt slakteri vegg i vegg med kassefabrikk og terminal, vil, hvis vi kan gå videre som planlagt, løfte produksjonsflyten til et nytt nivå. Det sier Tomas Tømmerås, driftsdirektør i Nordlaks Produkter til Nordnorsk Rapport.

Det har vært tenkt godt og lenge hos Nordlaks, og ikke noe har skjedd tilfeldig. Detaljplanene er utviklet over flere år med tanke på videre vekst og utvikling, der flyten av ferskt råstoff fra kai og ventemerder og frem til opplasting på bil vil skje på en langt mer rasjonell måte i fremtiden.

Uventet stopp
Etter planen skulle bygging av filethall og slakteri vært i gang nå, men som i mange andre havbruksselskap er investeringene lagt på is i påvente av en politisk avklaring om grunnrenteskatten. Totalt har Nordlaks satt prosjekter for fem milliarder på vent.
Den fulle synergi av utbyggingen er dermed ikke på plass ennå. Men investeringen gir allerede svært positive virkninger for selskapet, som nå er godt igang med å produsere sine egne isoporkasser. Med 75.000 tonn oppdrettsfisk gjennom slakteriet i løpet av året, bruker Nordlaks nesten 3,5 millioner isoporkasser. Når produksjonen går for fullt etter prøveperioden, vil tiden med 40 besøk av vogntog pr. uke være over.
– Det avlaster både oss og veiene med unødvendig tungtrafikk, og er en klar gevinst for miljøet. I tillegg produseres emballasjen med vann oppvarmet av elektrisitet og ved hjelp av energibesparende støpeformer, som gir pluss både i vårt eget energiregnskap og i et grønt samfunnsregnskap, sier Tømmerås.

Fysisk vekst
Nordlaks har ikke bare vokst i omsetning og antall ansatte. På tur til omvisning i fabrikken peker Tomas Tømmerås på de nye arealene som er utfylt siden 2018. Totalt dreier det seg om 30 mål på eksisterende industriområde. – Deler av prosjektet er bygd på utfylt grunn og fortsatt pågår utfylling av nytt areal. Tilstrekkelig plass er avgjørende for å kunne vokse uten å måtte rive, sier Tømmerås, som viser til selskapets masterplan for utnyttelse av området. Her er det lagt detaljerte planer for årene fremover, nettopp for å ta høyde for det som kommer. Rørene som forsyner den nye isoporfabrikken med kjølevann, ble for eksempel lagt for flere år siden.

Allerede selvforsynt
Kassefabrikken skulle ha syv ansatte, men nå er det ansatt ni personer inkludert to sjåfører som skal gå to skift. Enn så lenge må kassene kjøres frem til dagens slakteri.

SELVFORSYNT: Tomas Tømmerås, driftsdirektør i Nordlaks Produkter gleder seg over fremdriften i den nye kassefabrikken. Egen produksjon av emballasje fjerner over 40 vogntog fra veien pr uke. Foto: Jonas Ellingsen


Inne i fabrikken som er en av de større i Norge pr. i dag, er det høy aktivitet. De ferdige kassene ruver i høye stabler. Etter bare seks ukers prøvedrift er ikke alt helt på skinner, men utfordringer lukes ut i tur og orden. – Dette ser bra ut. Vi nærmer oss tidspunktet da vi kan teste full produksjon med alle ni maskiner, sier driftsdirektøren. Og opplyser at Nordlaks allerede er selvforsynt med emballasje, med unntak av kasser for flyfrakt.

MIDLERTIDIG LØSNING: Noen meters kjøretur med tralla og inn i lastebilen er den eneste manuelle transporten på fabrikken. Frem til nytt slakteri står ferdig vegg i vegg, blir de ferdige kassene kjørt til dagens slakteri. I fremtiden vil transporten skje automatisk og over tak. Foto: Jonas Ellingsen

Terminalbygget
I den nye kjøleterminalen kan åtte trailere lastes opp samtidig, noe som er en dobling av dagens kapasitet. Lastingen vil også skje helt lukket. Samtidig vil sjåførene få en ny hverdag med bekvemmeligheter som kjøkken, garderobe, dusj og vaskemaskin.
Noen arbeider gjenstår her, siden Nordlaks har prioritert å få ferdig kassefabrikken først.
– Terminalen vil først komme til sin rett sammen med de nevnte investeringene som er satt på vent. Vi ser naturligvis frem til den dagen da alt er på plass og vi kan kjøre produksjon på et nytt nivå. Det vil bli et gedigent løft for alle oss som jobber på Nordlaks, avslutter Tomas Tømmerås.