Satser med roboter og kunstig intelligens

Administrerende direktør Kurt Kristoffersen og Rapp Bomek AS skal investere 65-70 millioner kroner i 2023. Foto: Anders Lea Karlskås

BODØ: Rapp Bomek rigger seg for fremtiden med store investeringer i løpet av 2023.

Av Edd Meby

Til sommeren planlegger selskapet å sette spaden i jorda for den nye produksjonshallen til ca. 50 millioner kroner på Burøya i Bodø, der det i tillegg planlegges å investeres 15-20 millioner i en splitter ny produksjonslinje som blant annet vil bestå av roboter. De to første er allerede satt i bestilling.

– Robotene erstatter ikke mennesker, men de øker produksjonsvolumet og gjør oss mer kostnadseffektive, sier administrerende direktør Kurt Kristoffersen, som går inn i 2023 med stor optimisme.

Godt marked
Ordreservene for 2023 er så gode at Kristoffersen regner med å utvide antall ansatte i løpet av året fra 70 til 80. Mange av ordrene er fra store norske selskaper som trenger Rapp Bomek sin kompetanse på sikring av kritisk infrastruktur som krigen i Ukraina har aktualisert. Security er et marked selskapet har jobbet i lenge, men Rapp Bomek er i en særstilling i Norge i måten man bruker teknologi på.

Produktutvikling
Akkurat denne måten å anvende teknologien på, som sensorikk og kunstig intelligens, er det utviklingsavdelingen til Rapp Bomek som står bak.

– Utviklingsavdelingen har vi hatt lenge. Som bedrift lever vi av produktutvikling, og vi er villige til å investere mye penger i dette arbeidet. Derfor må vi også hele tiden se etter nødvendig ny kompetanse og ansette folk som har den kunnskapen vi trenger for å utvikle oss, sier Kristoffersen.

Equinor-prosjekt
Sammen med Innovasjon Norge og Equinor har Rapp Bomek hatt et innovasjonsprosjekt som høsten 2022 resulterte i en større avtale med oljegiganten. Rapp Bomek har gjennom årene levert rundt ti tusen branndører til installasjoner på norsk og utenlandsk oljeindustri. Videreutviklingen skjer ved at man tar i bruk ny teknologi som sensorikk og kunstig intelligens, der data registreres og samles. Til sammen blir dette til en datafangst som kan benyttes for å utvikle tjenester innenfor vedlikehold og sikkerhet. Teknologien er kjent, men bruken er ny.

Branndører er blitt et av Rapp Bomeks fremste produkter. Foto: Rapp Bomek AS

Nordnorske eiere
Dette er i solid Rapp Bomek-tradisjon, der selskapet helt siden starten i 1907 har lagt vekt på videreutvikling. Lenge var det en avdeling i Bodø og en i Kapp på Østlandet, men i 2022 ble avdelingen i Kapp lagt ned. Likevel ble 2022 et godt økonomisk år for selskapet, med en omsetning på 125 millioner, som er en vekst på 31 %, og et driftsresultat på ca 4,5 millioner.

– Vi er så heldige at vi har solide nordnorske eiere, som tenker langsiktig og vil bygge nordnorsk industri. Eierne stiller opp med den kapitalen vi trenger for å investere i fremtiden, sier Kurt Kristoffersen.

———————————————————————————————————-

FAKTA RAPP BOMEK

  • Rapp Bomek leverer et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer, samt service, til globale energi-, sivil- og forsvarsmarkeder.
  • Selskapet har 70 ansatte, hovedkontor og produksjonslokaler i Bodø
  • Rapp Bomek har vært markedssledende leverandør i sikkerhetsbransjen i over 30 år.
  • Selskapet som er eiet av Acea Invest AS, har klare ambisjoner om videreutvikling og vekst i det globale markedet.