Jobber mot storstilt ammoniakkprosjekt i Narvik

MULIGHETER: Ledersamling i Aker Horizons på det planlagte industriområdet i Kvandalen i fjor. Tomta kan være aktuell for det planlagte prosjektet for grønn ammoniakk. Grunnarbeider og elektrisk infrastruktur er beregnet å koste 260 millioner kroner. Foto: Aker Horizons

Tross problemer med tilgang på strøm har Aker Horizons fortsatt skarpt fokus på mulighetene i Narvik.

Av – Jonas Ellingsen

Det går frem av rapporten for 4. kvartal der selskapet omtaler sitt prosjekt i nord som “det store grønne industriknutepunktet i Narvik”.

Det fremgår videre at Aker Horizons Asset Development fortsetter å modne sine industriprosjekter, med særlig fokus på hydrogenanlegget på Rjukan samt den grønne satsingen i Narvik.

– I Narvik er Aker Horizons Asset Development i fremskreden dialog med industrielle partnere for et storstilt grønt ammoniakkprosjekt. Flere store europeiske avtakere viser interesse for prosjektet, lyder formuleringen i kvartalsrapporten.

Samarbeid
Høsten 2021 kjøpte Aker Horizons store deler av de to områdene Ballangsleira og Framneslia fra Narvik kommune for 200 millioner kroner – samtidig som selskapet lanserte sine planer om fornybarsatsing i Narvik-regionen. I april 2022 meldte Aker Horizons og Nordkraft at de gjennom Akers datterselskap Aker Narvik ville samarbeide om å utvikle industriområder for kraftkrevende industri i Nord-Norge.

Stort potensial
Nordkraft hadde da siden 2018 arbeidet i egen regi med prosjektet Powered Land, for tilrettelegging av tomter for datasenterindustrien nært knutepunkter i sentralnettet. Målet var å bringe industrien til energien i stedet for å eksportere nordnorsk kraft som ble til arbeidsplasser i nabolandene. Konseptet ble i sin tur utvidet til flere typer kraftkrevende industri, som batteri, hydrogen og ammoniakk. Med kapitalsterke Aker på laget ble det fart i sakene.

Aker Horizons og Nordkraft etablerte en joint venture der Aker Narvik eier 80 prosent og Nordkraft eier 20 prosent av selskapet. Nordkrafts opsjoner, rettigheter og avtaler rundt tomtene Kvandal, Balsfjord, Straumsmo, Fjellbu og Korgen gikk inn i det nye selskapet.

– Vi ser et stort potensial for å utvikle disse tomtene og ser frem til å samarbeide med Nordkraft på dette, uttalte Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons.

Satte bremsene på
Satsingen til Aker i Narvik føyer seg inn i en rekke etableringer i Nordland de siste årene. Kjølig klima, ideell luftfuktighet, overskuddskraft – og ikke minst lave strømpriser har bidratt til at Nordland fylke er ansett som et attraktivt sted for kraftkrevende industri.

Det vil si, helt til Statnett satte foten ned i januar og sa nei til et stort antall søknader om nettilknytning nord for Ofoten. Det rammer satsingen til Aker og Nordkraft, som har fått avslag fra Statnett på en forespørsel om tilknytning for hele 1.130 megawatt (MW) strøm i Narvik.

I gang i Kvandal
For tomta i Kvandalen har imidlertid Aker og Nordkraft allerede fått tildelt en strømeffekt på 230 MW. For arealet i Balsfjord har selskapene også tilgang på 200 MW. I Kvandal i Bjerkvik er Aker og Nordkraft allerede godt i gang med å forberede aktivitet. Siden sommeren har anleggsmaskiner vært i full gang med å opparbeide ei tomt på nærmere 170 mål. Grunnarbeidene alene utgjør en kontrakt på 160 millioner kroner. I tillegg vil etablering av elektrisk infrastruktur beløpe seg til rundt 100 millioner.

INVESTERER 260 MILLIONER: Aker Horizons og Nordkraft er gang med å opparbeide et 170 mål stort område i Kvandalen i Bjerkvik. Grunnarbeider og elektrisk infrastruktur er beregnet å koste 260 millioner kroner. Her har allerede selskapene sikret seg 230 megawatt til sitt grønne industriprosjekt. Foto: Nordkraft / Tomas Simonsen

Holder døra på gløtt
Manglende kapasitet i overføringsnettet er årsaken til at drøyt 30 søknader i nord har fått avslag om tildeling av nettkapasitet. Det er likevel en mulighet for at noen av de de avslåtte søknadene kan bli innvilget. – Vi har bedt om tilbakemelding fra alle kundene innen utgangen av mars. Da vil vi få en ny oversikt over køen og kan tildele frigjort kapasitet. Vi vurderer om prosjekter holder progresjonen, og kan frigi kapasitet om de ikke gjør det, sier Statnetts kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson til nettstedet Energiwatch.

I Aker håper de at det er hold i det Statnetts kommunikasjonssjef sier.
– Vi har allerede noe nettkapasitet i Kvandal som sikrer industriutvikling der, men vi har behov for mer for å realisere våre industrielle ambisjoner på tvers av tomtene som Nordkraft og Aker Narvik ønsker å utvikle, sier Asset Development Director Narvik i Aker Horizons, Sverre Isak Bjørn til avisa Fremover.