Fortsatt attraktivt å være et frittstående regnskapsbyrå

NOK Å GJØRE: Fra møterommet hos Generi Accounting AS, som har kunder over hele landet. Daglig leder Frank Hansen (i midten) mener personlig service er blant bedriftens konkurransefortrinn. Foto: Generi Accounting AS

For 10 år siden spådde ekspertene at ny teknologi ville gjøre regnskapsførerne overflødige i løpet av få år. Det motsatte har skjedd – vi får stadig mer å gjøre.

Av – Jonas Ellingsen
 
Det sier Frank Hansen, daglig leder og eier av Generi Accounting AS, som har avdelinger  på Melbu og Sortland i Vesterålen – og i Drammen.
 
Han må le når han tenker tilbake på dommedagsprofetiene for sin egen bransje for bare få år siden. Supercomputere, automatisering og integrasjon av systemer ville bety den endelige yrkesdød for regnskapsførerne.
 
Mer å gjøre
– Det ble ikke helt slik som mange eksperter trodde. Teknologien har riktignok gitt oss en ny hverdag og andre måter å jobbe på, men mennesket er ikke erstattet av den grunn. Tvert imot. Det er mangel på regnskapskompetanse i Norge i dag. Etterspørselen bare øker, sier Hansen til Nordnorsk Rapport.
Ni ansatte hos Generi AS utfører i dag tjenester for en rekke bedriftskunder i Vesterålen, men også for store bedrifter i blant annet Harstad,  Bodø, Tromsø og Oslo. Den nye teknologien har gjort det mulig for bedrifter å outsource hele eller deler av sin regnskapsavdeling – og dette har gitt Generi Accounting nye kunder.
 
Backup
– Det kan være flere grunner til at bedrifter velger å overlate deler av regnskapsarbeidet til et eksternt kontor, forteller Hansen.
 
Noen vil fokusere på kjernevirksomheten og setter kanskje ut prosjektregnskap og driftsrapportering, men beholder selv løpende bokføring, remittering av kunder og utfakturering. Lønnskjøring er et annet område mange setter ut på grunn av komplekse lover og regler som krever spesiell kompetanse. Ikke minst velger flere bedrifter å ha backup-tjenester fra en ekstern regnskapsfører, for å redusere risiko ved sykdom i egen bedrift, forteller den daglige lederen. 
 
Tok grep
I 2018  valgte bedriftene Regnskap og bedriftsrådgivning AS på Melbu og KG Regnskap på Sortland å slå seg sammen under navnet Generi Accounting.
– Vi gjorde dette for å øke kompetanse og kapasitet. Vi tok også grep for å bli en mer attraktiv arbeidsgiver for ungdom, noe vi ser ut til å ha lyktes med. I vår bransje har det så langt ikke vært mangel på kunder, men arbeidskraften er det konkurranse om, sier Frank Hansen. 
 
Konkurransefortrinn
Med ni ansatte og en omsetning på drøyt 13 millioner kroner ligger Generi Accounting et stykke ned på bransjeoversikten over de største regnskapsbyråene i Nord-Norge. Til gjengjeld har bedriften et konkurransefortrinn når det gjelder personlig service.
 
– Hos de store aktørene er kunder prisgitt sin saksbehandler. Eller man kan oppleve å sitte i telefonkø som hos bankene. Vi legger vekt på tilgjengelighet og rask respons, og det verdsettes av våre kunder. Sånn sett er det fortsatt attraktivt å stå alene som et mindre regnskapsbyrå, sier Frank Hansen.
 
Teknologi
Bedriften var tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og har brukt PowerOffice siden 2015. Hansen mener det er utenkelig å drive i dag uten en plattform av denne typen, og forteller at det blir stadig flere gode systemer på markedet.
 
– Med disse verktøyene kan vi skreddersy løsninger som gir et meget godt samspill mellom kunden og regnskapsbyrået. Alle deler av bedriften kan knyttes opp mot systemet, som logistikk, varelager, kasse og bank med oppdatert saldo. I gamle dager måtte kundene vente en måned eller to på rapporter. Nå har de full oversikt i sanntid på mobiltelefonen. Det er en helt ny hverdag både for kundene og oss, slår han fast.