Ola Braanaas – ingen A4-milliardær

Ola Braanaas eier og leder Firda Seafood, som omsatte for 1,6 milliarder i fjor. I fjor ble han vesteråling. Foto: Firda Seafood AS

Laksemilliardær Ola Braanaas fra Ytre Sogn sparer over en halv million kroner i uken på å bo i «skatteparadiset» Bø i Vesterålen. Der trives han så godt at han vurderer å bli boende, selv om skattereglene endres.

Av – Jonas Ellingsen
 
– Jeg kan ikke bli selskapets verste fiende, sa Ola Braanaas da han meldte flytting fra Gulen kommune til Vesteråelen  i desember i fjor. Han fulgte da eksempelet til kjente næringstopper som Bjørn Dæhlie, Einar A. Sissener og Kristian Adolfsen, som alle har flyttet til  «Norges Monaco»: Bø kommune, som har  landets laveste sats på kommunal formuesskatt.
 
Skatteendring
Ola Braanaas har brukt 35 år av sitt liv på å bygge opp laksekonsernet Firda Seafood med 180 ansatte. Hans skatteutfordring er spesifikk for bransjen og ikke en generell flukt fra formuesskatt. Fra 1. januar 2022 ble nemlig verdien av oppdrettstillatelser beregnet til såkalt omsetningsverdi, i motsetning til tidligere, hvor de ble bokført til historiske verdier. Endringen innebar en eksplosiv økning i skattegrunnlaget for eiere av privateide oppdrettere, men berører ikke børsnoterte selskaper. Bladet Kapital rangerte i 2020 Ola Braanaas som Norges 100. rikeste mann med en formue på 3,6 milliarder kroner. I utgangspunktet har folk flest liten forståelse for at så rike mennesker ikke skal betale skatt så det virkelig monner.
 
Frykter omstrukturering
Men Braanaas forteller i et intervju med bladet Kapital at han selv tar ut en relativt beskjeden lønn på 750.000 kroner. Når hans egen skatteregning som eier øker fra 17 til 47 millioner som følge av endringen, er dette penger som må hentes ut fra selskapet. 
– Jeg skulle mye heller brukt summen på å investere i innovasjon og utvikling av selskapet, samt i arbeidsplasser og utvikling lokalt. Det er det  vi har gjort i alle år, sa Braanaas til bladet Kapital. Hvert år tar han ut det utbyttet som er nødvendig for å betale formuesskatten. – Resten av kapitalen som er bygd opp gjennom gode år ligger i holdingstrukturen, og skal være en ryggrad til å tåle dårlige tider, legger han til.
I et intervju med E24 uttalte Braanaas at hvis skatteendringen blir stående, frykter han en kraftig omstrukturering og sentralisering i den norske havbruksnæringen, der de store selskapene blir større og de små blir mindre. 
 
Sau og potet
Ola Braanaas er forøvrig ingen typisk A4-milliardær, og det er verken arv eller Handelshøyskolen som har gjort ham til en av landets rikeste. Han tar heller ikke del i kaviar- og champagne-kulturen på Aker Brygge. I 2010 fikk han  besøk av NRK-programmet «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» på holmen Svinøya i Gulen kommune, der han har bodd siden 2002. Her har han både sauer, drivhus og potetåker, og er fornøyd etter en dags hardt arbeid med å grave i jorda. – Da ser man at noe er gjort. Det er ikke alltid tilfelle når man bruker en helt dag på å besvare eposter, sier han.
 
Punkeband
I  oppveksten var det lite som tydet på at Braanaas i kommende år skulle bygge opp et milliardkonsern. På 70-tallet var han medlem i Rød ungdom, spilte bass i punkebandet “Klegg” og fikk spesialundervisning på skolen på grunn av dysleksi. Lese- og skivevanskene gjorde at han ikke kom inn på gymnaset. I dag takker han foreldrene som penset han inn på fiskerifagskolen. Senere ble det utvidet med studier innen akvakultur og marinbiologi, landbruksskole samt studium i pedagogikk. En ung mann som var glad i natur og dyr hadde funnet sin retning.
 
Full kontroll
Grunderen startet fra scratch i 1986, og med lån til 21 prosent rente som foreldrene kausjonerte for ved å sette huset i pant. Kameratene som var medstiftere trakk seg etterhvert ut av driften, en for en, og Braanaas måtte trekke lasset alene.
Etter hvert inngikk han samarbeid med  Aker RGI-eide Norway Seafoods. På slutten av 1990-tallet ville selskapet kjøpe seg inn, men da sa Braanaas nei. I stedet kjøpte han ut alle medaksjonærene. Braanaas eier i dag alle aksjene i konsernet Firda Seafood gjennom sitt holdingselskap Ola Braanaas AS. Firda Seafood Group et av de større oppdretts- og fiskeriselskapene i Norge, og driver virksomhet i syv kommuner fra Bergen i sør til Bremanger i nord. I 2021 omsatte konsernet for rundt 2.2  milliarder kroner. Konsernet har doblet omsetning og egenkapital i løpet av de siste tre år.
 
Trives i nord
Bedriftseieren hadde allerede tilknytning til Nord-Norge før flyttingen til Bø. 59-åringen er født på Hamar, men bodde flere år i Bodø som barn. Mange ferieturer i barndommen gikk til det lille stedet Brattfjord i Steigen, der foreldrene eide et enkelt lite småbruk uten innlagt vann og med utedo. I dag bor Ola Braanaas sammen med familien sin på Vinje i Bø. Til Intrafish sier oppdretteren at han trives så godt at han tror han blir boende i Bø, selv om formuesskatten der blir harmonisert med resten av Norge.