Ligger fremtiden i smartanlegg langt til havs?

Slik tar Ocean Farm 1 seg ut under slep. Våren 2023 starter kommersiell produksjon. Foto: SalMar

Mattilsynet har i høst gitt Salmar Aker Ocean AS en begrenset produksjonstillatelse til det som kan bli det første oppdrettsanlegget langt til havs.

Av – Edd Meby

«Smart Fishfarm» er utviklet av det Stavanger-baserte selskapet Mariculture, der SalMar eier 51 prosent av aksjene, og prøvetillatelsen er på 9000 tonn fisk. Selskapet søkte i 2019 om en lokalitet i Norskehavet plassert i ytterkant av Frøyabanken nord, som ligger omlag 50 kilometer vest av Frøya på Trøndelagskysten, men etter protester fra oljebransjen og fiskerinæringen vil den nå bli plassert ca 11 km nordvest fra det forrige kunngjorte området – utenfor norsk territorialfarvann. Smart Fishfarm har en diameter på 160 meter og plass til tre millioner laks, og prislappen er på 1,5 milliarder kroner. Merden kan altså ligge langt ute i Norskehavet og skal kunne tåle ekstreme bølgehøyder på opp til 31 meter.

Smart Fishfarm er designet for å drive oppdrett under de tøffeste værforhold langt ute i havet. Foto: SalMar

Vil ha høyt tempo
En fersk SINTEF-rapport har beregnet at frem mot 2050 kan havbruk til havs gi årlig verdiskaping på rundt 100 milliarder kroner og skape store ringvirkninger og flere titusen arbeidsplasser langs kysten. Ikke rart at fiskeriministeren Bjørnar Skjæran har det travelt. I midten av november besluttet regjeringen at områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken skal konsekvensvurderes for havbruk til havs.

– Med å starte konsekvensvurderingen holder vi tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som at vi legger vi til rette for ytterlige vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet, uttalte Skjæran.

Langt fremme
Langt fremme i denne utviklingen ligger den norske oppdrettsgiganten Salmar, som allerede har utviklet anlegget «Sea Farm 1», som i fem år har vært testet ut innaskjærs mellom Frøya og kysten. Ocean Farm 1 er designet for å operere i tøffere værforhold enn tradisjonelle oppdrettsanlegg og er et fullskala anlegg basert på verdensledende norsk teknologi innen havbruk og offshore. Dette har skjedd gjennom et tverrfaglig partnerskap mellom norske og utenlandske aktører med ekspertise innen havbruk, offshore og forskning. Resultatet er en konstruksjon med de samme grunnleggende egenskaper som halvt nedsenkbare installasjoner offshore, som samtidig ivaretar laksens biologiske behov.

Inntar havene
Så langt er det på Ocean Farm 1 produsert 10.000 tonn laks over to produksjonssykluser, som har gitt gode resultater. For øyeblikket er Ocean Farm 1 på Aker Solutions verft på Verdal for vedlikehold. Enheten vil bli transportert tilbake til sin lokalitet på Frohavet for start av neste produksjon våren 2023.

– Vi har konkrete planer for å etablere oppdrett på åpent hav. Basert på erfaringene fra Ocean Farm 1, har SalMar Aker Ocean utviklet Smart Fish Farm-teknologien, med en ambisjon om å bygge en serie enheter for lakseoppdrett til havs, opplyser investorkontakt Håkon Husby i SalMar AS.

I prøveperioden er det produsert 10.000 tonn laks på Ocean Farm 1. Foto: SalMar

Ikke lusebehandling
– Hva skiller Ocean Farm 1 fra andre oppdrett i forhold til problemer som lus, dødelighet, rømning og miljøpåvirkning?

– De to produksjonssyklusene våre har vist sterke biologiske resultater. Gjennom de første syklusene har man erfart lave lusenivåer og man har ikke hatt behov for lusebehandling. De biologiske resultatene har vært sterke med lav dødelighet og god tilvekst. Som en del av prosjektet har man gjennomført miljøpåvirkningsanalyser som har bekreftet at økologisk tilstand fra produksjonen har vært meget god.

– Hvilken kunnskap har dette gitt?

– Dette har gitt oss mye ny kunnskap om hvordan ny teknologi kan ta i bruk nye områder og hvordan denne teknologien kan designes for at laksen skal trives. En ting er enhetene og designet av dette, men det viktige er også at laksen får de optimale forholdene for at man skal få de beste biologiske resultatene.

Får optimale forhold
– Hvorfor er er det opplest og vedtatt at oppdrett langt til havs er veien inn i fremtiden?

– Verden trenger mer mat og verden trenger nye plasser for å produsere enda mer bærekraftige, sunne og næringsrike proteiner, påpeker Husby.

– Gjennom dette kan vi ta i bruk havets potensial til å produsere sunn mat, og sammen med den enestående leverandørindustrien sikre langsiktig og bærekraftig matproduksjon. Den nye offshoreteknologien åpner store nye områder for lakseoppdrett, der laksen vil vokse opp under optimale biologiske forhold. SalMar Aker Ocean vil fortsette å utvikle denne teknologien for å sikre produksjon på laksens betingelser, oppfylle de høyeste kravene til fiskevelferd, og minimere miljøavtrykket, sier Husby.


FAKTA: De nye havoppdrettene

Smart Fishfarm:
⦁ Er en halvt nedsenkbar stålkonstruksjon som skal ligge i åpent hav.
⦁ Lengde/bredde 164 meter, høyde 106 meter, dypgang 61 meter i operasjon, fribord 20 meter.
⦁ Produksjonsvolumet er 760.000 kubikkmeter.

Ocean Farm 1:
Høyde: 69 m
⦁ Diameter: 110 m
⦁ Volum: 250.000 kubikkmeter
⦁ Lokasjon: Frohavet, ved Hitra i Trøndelag