Brønnbåt Nord: Pengene renner inn

Grotanger er det største fartøyet med en lastekapasitet på 3.000 kubikkmeter og skal kunne frakte 400-500 tonn med levende laks. Foto: Brønnbåt Nord AS

Brønnbåt Nord AS er et selskap som har fått fart på sakene. Av selskaper som leverer tjenester tilknyttet akvakultur er selskapet det suverent mest lønnsomme. Selskapet leverer som navnet tilsier brønnbåt-tjenester til oppdrettsnæringen. Dette kan inkludere avlusning som er et stort problem for mange oppdrettsselskaper.

Av Knut Ørjasæter

I 2021 satt selskapet igjen med over 50 øre per krone omsatt. Ingen andre selskaper er i nærheten. Driftsinntektene økte med nesten 80 prosent fra 2020 til 2021. Normalt koster ekspansjon penger og marginene går ned. Her det vekst over hele linjen. Det gjør driftsmarginene til selskapet enda mer imponerende.
Den gode lønnsomheten kan komme godt med for en av eierne som vi har omtalt et annet sted i dette bladet, Salaks Holding AS som i 2021 tapte stort på smolt og settefisk. Salaks Holding AS eier 33,3 prosent av Brønnbåt Nord AS.

Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks AS og Kleiva fiskefarm AS og et godt eksempel på en fungerende næringsklynge. Selskapet har i hovedsak langsiktige kontrakter med oppdretterne i Sør- og Midt-Tromsregionen. Selskapet mener selv konkurransen i markedet er stor, men med driftsresultater som dette selskapet leverer synes situasjonen å være det motsatte.

Legg også merke til at det selskapet som ligger som nummer to på listen over selskaper med best inntjening av de som leverer tjenester tilknyttet akvakultur, Sletnes Aqua Service fra Lurøy, også er et selskap som driver brønnbåter og transport av levende fisk. Dette selskapet satt igjen med over 30 øre per omsatt krone. To brønnbåtselskaper topper dermed listen over selskaper med best inntjening.

Nybåten Skrova og Grotanger til kais i Harstad. Den 64 meter lange Skrova har en lastekapasitet på 1.200 kubikkmeter. Det gir en kapasitet til å føre 200 tonn levende fisk. Foto: Brønnbåt Nord AS

Investerer tungt – låner mye
Selskapet hadde i 2021 to brønnbåter, Lifjell og Grotanger i drift. Grotanger er det største fartøyet med en lastekapasitet på 3.000 kubikkmeter og skal kunne frakte 400–450 tonn med levende laks. Ved årsskiftet 2021/2022 fikk Brønnbåt Nord overlevert en ny brønnbåt, Skrova. Den 64 meter lange brønnbåten har en lastekapasitet på 1.200 kubikkmeter. Det gir en kapasitet til å føre 200 tonn levende fisk.

Ser en på balansen til selskapet var samlede eiendeler og gjeld økt fra 317 millioner ved utgangen av 2020 til 710 millioner ved utgangen av året etter. Det er spesielt opptak av lån i forbindelse med overtagelse av brønnbåten Skrova som har dratt opp totalbalansen. Samlede lån til finansinstitusjoner er opp fra 78 millioner kroner ved utgangen av 2020 til nærmere 400 millioner ved utgangen av 2021. Opplåningen bidro til at egenkapitalandelen gikk ned fra 65 prosent ved utgangen av 2020 til i underkant av 40 prosent året etter.

Et fjerde fartøy, Caspian, er ventet levert i løpet tredje kvartal 2023. Båten er lite dyptgående i forhold til lastekapasiteten. Den er spesielt tilpasset for transport av smolt og anløp av smoltanlegg i områder som kan være vanskelig tilgjengelige.

Brønnbåt Nord AS leverer som navnet tilsier brønnbåt-tjenester til oppdrettsnæringen. Foto: Brønnbåt Nord AS