Hi-Tec i oppdrettsnæringen: Kartlegger lus med kunstig intelligens

iFarm-sensoren skanner hver fisk og bruker automatisk bildebehandling for å gjenkjenne hvert enkelt individ. Foto: Cermaq

STEIGEN: Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal.

 

Av – Edd Meby

Cermaq er den første bedriften i verden som forsøker å få til individbasert oppfølging av laksen i mæra gjennom utviklingskonseptet iFarm – et høyteknologisk system under utvikling. Dette skal installeres i mærene og gi detaljert informasjon om tilstanden til laksen, blant annet er det meningen at systemet etter hvert skal scanne og gjenkjenne hver enkelt laks. Det vil gjøre det lettere å bekjempe lakselus og gi hver enkelt laks tilpasset oppfølging. iFarm-prosjektet ble startet i 2020 og skal avsluttes i 2025.

Midtveis i prosjektet

Vi er nå midtveis i andre utsett og fase 2 i iFarm-prosjektet, der vi blant annet har hatt fokus på driftsoptimalisering og tilpasninger. Vi har også testet ut sorteringsmekanisme inne i merden. Nå klargjør vi parallelt for 3.utsett og 3.fase, der hovedfokus vil være på sensorene; datainnsamling og maskinlæring, og videreutvikling av sortering. Dersom vi lykkes vil vi kunne få til individbasert omsorg i havbruk. Dette vil ha stor betydning for fiskehelse og -velferd, sier Karl Fredrik Ottem, fiskehelsesjef i Cermaq, og prosjektleder for iFarm-prosjektet.

Karl Fredrik Ottem er prosjektleder for iFarm-prosjektet. Foto: Cermaq

Slik fungerer iFarm

En merd har ca. 200 000 fisk, eller 200 000 individer. Med iFarm kan disse individene behandles separat. Laksen holdes dypt i merda ved hjelp av et not-tak. Når den søker til overflaten for å fylle luft i svømmeblæren, ledes den gjennom iFarm-sensoren. iFarm-sensoren skanner hver fisk og bruker automatisk bildebehandling for å gjenkjenne hvert enkelt individ. Vekt og vektutvikling på hvert individ måles. Lus telles på hele fisken, også tidlige stadier av lus. Eventuelle sår og sykdomstegn registreres også i fiskens helsejournal.
iFarm kan sortere fisken slik at behandling tilpasses individets behov og man behandler kun fisk som trenger det – uten at håndtering eller sortering stresser fisken. Dette vil redusere dødelighet i sjøfasen med 50-75%.

Stor mengde data

iFarm genererer rapporter for alle ønskede data. Det er mye detaljert data om hver fisk – data man kan stole på. Dette vil forenkle forvaltningen og gi bedre basis for kunnskapsbaserte beslutninger. Når iFarm er ferdig utviklet vil den kunne tas i bruk på både eksisterende og nye havbrukslokaliteter langs kysten. Investeringskostnaden blir også lav, og vil kunne nedbetales i løpet av én produksjonssyklus.

———————————————————————————————————-

FAKTA: Dette løser iFarm

Håpet er at iFarm skal bidra til å løse noen av de viktigste utfordringene for havbruksnæringen:

  • Med detaljert informasjon om fiskens vekst og utvikling kan oppfølgingen i større grad tilpasses fiskens behov, og dermed forbedre fiskehelse og -velferd
  • iFarm vil kunne telle lakselus på alle fiskene, og også oppdage lus mens de fortsatt er små. Fisk med lus vil kunne skilles ut fra den øvrige fisken og behandles
  • Svak og syk fisk kan oppdages tidlig, og tiltak kan settes inn for å hindre smittespredning i populasjonen
  • Ved å skille ut og behandle kun de fiskene som trenger det, reduseres rømningsfaren
  • Med full oversikt over fisken i merda blir fôringen mer presis, og det går mindre til spille

———————————————————————————————————-

Videreutvikler laserskyting av lus

Det forskes som aldri før for å løse oppdrettsnæringens lakselusproblem. Arbeidet til forskningsinstituttet Nofima, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm skal ha vist positive resultater med lusebehandling uten bruk av legemidler. Metoden er en kombinasjon av luseskjørt, rognkjeks og laser, skriver kyst.no.

  • Ved bruk av denne kombinasjonsmetoden har vi oppnådd redusert medikamentell behandling og i perioder kunnet unngå bruk av medikamenter i det hele tatt, sier forsker Øyvind J. Hansen i Nofima

Den positive teknologiutviklingen skaper også optimisme hos de store havbruksselskapene.

  • Havbruksnæringen har løst utfordringene med antibiotika. Det gjør at vi er ved godt mot når vi skal løse utfordringene med lakselus.