Hi-Tec i Grovfjord: Stor dreining mot hybride fartøy

Digital markedskoordinator hos GMV, Eline Meek. Foto: GMV

Grovfjord Mek. Verksted har de siste årene opplevd voldsom vekst og etterspørsel etter deres fartøydesign og løsninger, i alle deres markeder.

Av – Alf Fagerheim

Verftet holder til i Grovfjord, ei bygd med drøyt 500 innbyggere, og har klart å utvikle verdensledende teknologi på automasjon og batteridrift. Det være seg fartøy innen oppdrett, service og offshorevind, samt autonome fartøy. Digital markedskoordinator hos GMV, Eline Meek, forteller at de kunne bygget mange flere fartøyer enn de i dag har kapasitet til.

Grovfjord Mek. Verksted har hatt en stor vekst og etterspørsel etter deres fartøydesign og teknologi de siste årene. Foto: GMV

Tidlig ute

I år har GMV hatt nok å henge fingrene i. Fem autonome fartøyer til Ocean Infinity og tre oppdrettsbåter er under bygging i Grovfjord, samt at to skrog bygges i Polen. Begrenset produksjonskapasitet gjør at de må bygge flere av fartøyene andre steder. Verftet var tidlig ute med å ta i bruk nullutslippsteknologi om bord i arbeidsbåter og servicefartøy, og var overbevist om at det var nødvendig for å få ned de globale klimautslippene.

Dreining mot hybrid

-Vi ser en stor dreining i markedet mot hybride løsninger. I dag er det ingen som etterspør rene dieselmekaniske båter. Alle skal ha rene batterielektriske fartøy eller hybride løsninger, forteller Meek.

Hun forteller at de opplever stor etterspørsel etter disse fremdriftsløsningene, og klarer knapt å svare på alle forespørslene de får. Om lag 80 % av deres nybygg for tiden gjøres med hybrid eller elektriske fremdriftsløsninger.

GMV Zero er den første helelektriske oppdrettsbåten bygd ved verftet. Foto: GMV

Autonome fartøy

Neste teknologiske steg på veien for Grovfjord-verftet er førerløse nullutslippsfartøy. Fokuset for verftet er å kombinere teknologi og bærekraft, ifølge Meek. Disse fartøyene vil markere et stort teknologisk fremskritt i bransjen, og vil produsere opptil 90 % mindre CO2 enn andre konvensjonelle kartleggingsfartøy.

GMV har utviklet autonome fartøyer for det britiske selskapet Ocean Infinity Group. De vil være utstyrt for å utføre en rekke operasjoner, innen datainnsamling og intervensjoner ned til en dybde på 6000 meter ved hjelp av ROV`er og AUV`er, for offshore – og vil derfor kunne betjene et bredt spekter av bransjer.

Bård Meek Hansen, daglig leder i GMV, utvikler stadig verftet. Foto: Alf Fagerheim

Avventende marked

Fartøyene drives ubemannet og trenger ikke et vertsfartøy i nærheten. De vil bli kontrollert og operert av erfarne sjøfolk via satellittkommunikasjon fra moderne landanlegg i Austin (Texas, USA) og Southampton (England). Fremdriftsløsningen i fartøyene er hybrid-elektrisk.

-Vi leverer også tekniske løsninger som gjør at det er mulig å fjernstyre fartøyet via satellitt fra kontrollsenter på land, og har under bygging ni autonome fartøy til Ocean Infinity. Dette har også åpnet dørene for mange spennende prosjekter mot det norske Forsvaret. Interessen i markedet for denne type fartøy er stor, men også avventende. Mange ønsker å se hvordan disse fungerer først, forteller Meek.

Offshorevind

I vinter leverte de offshorevind-fartøyet «Energizer» til rederiet Northern Offshore Service (NOS). Et fartøy som fremstilles som fremtiden innen offshorevind, og er et såkalt Crew Transfer Vessel (CTV). GMV har signert kontrakt på tre fartøyer av denne typen, men har opsjon på fire til.

-De siste fem årene har vi kun levert ett fartøy. Det sier seg selv at en slik kunde har stor betydning. Vi er deres utviklingsmiljø, og i samarbeid med dem streber vi etter å utvikle stadig bedre og mer klimavennlige fartøyløsninger. Selskapet er verdens største operatør av CTV`er og er på vei inn i markeder over hele verden med våre fartøydesign, sier hun.

«Energizer» er et moderne offshorevind-fartøy, bygget ved Grovfjord Mek. Verksted. Foto: GMV

Stilles økende krav

Havvindparkene bygges stadig lengre fra land, som betyr at fartøyene har lengre transitt til og fra parkene. I tillegg må de ligge ute ved vindparkene i om lag ei uke før de kan returnere til havna. Det gjør at det stilles økende krav til komfort og sjøegenskaper om bord i denne type fartøyer.

-Vi anser dette markedet for å være meget bra. Våre fartøyer har så langt satt en standard for bransjen, og andre måler seg opp mot våre design. Dette forspranget har vi tenkt å beholde, poengterer hun.

Produksjon av servicebåter og havvind-fartøy har blitt GMVs varemerke. Foto: GMV

Hun legger til at disse fartøyene har meget gode sjø- og dokking-egenskaper, lavt drivstofforbruk og lave CO2-utslipp. I tillegg til komfortable løsninger for mannskap og teknikere.