Messens beste stand og beste nordnorske prosjekter

LØRDAGSKVELDEN AVHOLDES FESTMIDDAG FOR UTSTILLERNE: Da skal kåringen av Nord-Norges beste byggeprosjekt og beste anleggsprosjekt avvikles, samt prisen for årets beste messestand utdeles. Denne kåringen regnes som et av høydepunktene på messen. Foto: Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse / www.nnba.no

Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2022 er en happening for bransjen som mange ser fram til. Lørdagskvelden er satt av til et stort sosialt arrangement med festmiddag for utstillerne.

Av Dag Danielsen

Da skal også kåringen av Nord-Norges beste byggeprosjekt og beste anleggsprosjekt avvikles, samt prisen for årets beste messestand utdeles. Denne kåringen regnes som et av høydepunktene på messen.

Etter en nominasjonsprosess blir det også i 2022 kåring av beste bygg og beste anlegg.

I 2019 vant Anlegg Nord AS med prosjektet Salkobekken i kategorien beste anleggsprosjekt. I kategorien beste byggeprosjekt vant Øksnes Entreprenør AS med prosjektet Holmen Industripark. Hvem som stikker av med gjeve priser i år knyttes det selvsagt stor spenning til.

Et godt prosjekt

– Hva definerer et godt byggeprosjekt eller et godt anleggsprosjekt?

– Det er en helhetsvurdering, sier prosjektleder for NNBA 2022, Jorunn Nyheim. Det er for eksempel aspekter som har med ivaretakelse av energi og miljøkrav å gjøre, god byggeskikk og arkitektur, HMS, funksjonalitet, samarbeid mellom aktørene i byggeprosjektet, materialvalg, nytenkning, tekniske løsninger og grader av digitalisering.

– Hvordan ligger Nord-Norge an med hensyn til miljøkrav i bruken av ny teknologi i forhold til resten av landet og EU?

– Når det gjelder anleggsbransjen er utslippsfrie anleggsmaskiner nasjonalt i en veldig tidlig innovasjonsfase.Det er produsert veldig få nullutslippsmaskiner over 10 tonn. Dagens nullutslippsmaskiner er ombygde dieselmaskiner som det er satt inn batteri i. Når det gjelder nullutslipp er vi dessverre kommet kort på nasjonalt nivå, men på flere grønne tiltak ligger Norge langt fremme i europisk sammenheng. Også i forhold til at nasjonale myndigheter stiller krav.

Det grønne skiftet driver frem et teknologisk skifte, dagens dieseldrevne anleggsmaskiner vil gradvis bli erstattet av fossilfrie og utslippsfrie løsninger. Vi kan ikke utføre mer enn den teknologiske utviklingen tilsier. Det som er mest mulig å bruke i dag er moderne biodiesel, noe som kutter klimagassutslipp på mellom 80 og 90 prosent. De fleste maskiner kan i dag gå på biodiesel. Fremover kan vi se for oss en kombinasjon av ulike teknologier, med maskiner som er hydrogendrevne og ikke bare elmaskiner, forteller Nyheim som har en fortid i Mesta, en av de største anleggsbedriftene i Norge.

Beste stand

– Og helt til slutt, hva avgjør kåringen av beste stand?

– Det er også en helhetsvurdering, forteller prosjektlederen. – Det er en jury som er satt ned som ser på den mest unike standen og som ser på hvem som har gjort en fremragende innsats med å synliggjøre sin stand, sier en travel Jorunn Nyheim.