Harstad får ny moderne innfartsvei

Innkjøring fra Kanebogen og til sentrum skal stå klar i 2025. Foto: Alf Fagerheim
 
SAMFERDSEL: VEGPAKKE HARSTAD
 

-Vi snakker rett og slett om ett Harstad før og etter utbyggingen av vegpakken.

Tekst: Alf Fagerheim

-Vi snakker rett og slett om ett Harstad før og etter utbyggingen av vegpakken. Det sier prosjektleder for Vegpakke Harstad i Statens Vegvesen, Geir Hartz Jørgensen. Spaden er satt i jorda for byggestart for det største enkeltprosjektet i trinn to av Vegpakke Harstad, eller Harstadpakken som det heter på folkemunne.

Metningspunkt
Dagens innfartsvei fra Kanebogen og til Seljestad, Rv 83 Kanebogen – Margrethe Jørgensens vei, har nådd et metningspunkt og kan ikke håndtere mer trafikk enn det som er i dag. Hovedveien skal derfor bygges helt om, og gjøre at Harstad får en mer fremtidsrettet og effektiv innfartsvei. Strekningen som skal bygges om er på 2,2 km og skal inneholde to rundkjøringer, en påkjøringsrampe og sykkelvei med fortau langs Rv 83.

– Vi får en rundkjøring i Harstadbotn med tre armer og rundkjøring ved Rema på Seljestad med fire armer, noe som betyr at innkjøringen ved Circle K stenges, forklarer Jørgensen.

Prosjektleder Geir Hartz Jørgensen: Foto: Statens Vegvesen

Bedre fremkommelighet
-Vi får en bedre fremkommelighet på riksvegen både for bilister og kollektivtrafikken fordi rundkjøringene vil kunne svelge unna mer trafikk, sier han og legger til at det også innebærer permanente støytiltak på hus og bygg langs Rv 83, som følge av veiprosjektet. Det skal dessuten bygges en påkjøringsrampe opp til riksvegen fra Mercur, slik at man bedrer trafikksikkerheten for gående og syklende langs Kongsveien.

Betydelig oppgradering
Han opplyser at det også blir mange og gode tiltak for kollektive og myke trafikanter på kommune- og fylkesveiene. -Det vil bli en betydelig oppgradering for myke trafikanter når man får en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Kanebogen og inn til sentrum, påpeker Jørgensen. Blant annet skal det bygges en planfri overgang over veibanen for syklende og gående ved rundkjøringen ved Rema på Seljestad.

Kostnadsramme på 520 millioner
Prosjektet skal bidra til at andelen bilreiser blir redusert ved at man legger til rette for syklende og gående, samt gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Deriblant nytt kollektivknutepunkt i sentrum som skal gi mer effektiv overgang mellom transportører, og oppgradering av kollektivholdeplasser til universell utforming.

Kontrakten mellom Statens Vegvesen og Anlegg Øst Entreprenør ble signert i januar, og har en totalkostnad beregnet til 520 millioner kroner. Medregnet i den totale kostnadsrammen er moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet.

Endre sine kjørevaner
Anleggsarbeidet på Rv 83 vil gradvis trappes opp, og fra juni av er det delvis stenging av hovedveien. Bilistene må da belage seg på omkjøring.
Det går opp mot 20 000 biler inn mot sentrum hver dag, Jørgensen har derfor oppfordret byens bilister om å endre sine kjørevaner for å unngå kaos.
-For at vi ikke skal få kaos må det til en dugnad. Vi må ta mer buss, sykle mer og gå mer, velge kompiskjøring og andre tidspunkter til å kjøre til og fra jobb, sier han.

Økte økonomiske rammer
Vegpakke Harstad er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens Vegvesen, og er satt sammen av tiltak på flere områder. Etter at Stortinget i juni i fjor vedtok tilleggsbevilling av bypakken, gjennom Prop. 204 S, har man kunne igangsette trinn to i Harstadpakken. Det reviderte finansieringsopplegget innebærer at den økonomiske rammen ble økt med cirka 770 millioner kroner (2021-kr) til om lag 2,6 milliarder kroner (2021-kr).

-Ubetinget suksess
I første trinn av Harstadpakken ble tunnelen fra Seljestad til Sama realisert, et tiltak som allerede har bidratt til å redusere biltrafikken gjennom sentrum med cirka 50 % på hverdager.

– Den har vært en ubetinget suksess, både når det gjelder det kostnadsmessige og resultatmessige. Vi opplever at sentrum er blitt triveligere med mindre støy og eksos, sier Jørgensen.