Skyhøye dieselpriser gir røde tall

Foto: Norvald Jørgensen AS

Økte priser på drivstoff slanker bunnlinjen i de fleste bedrifter. For transportnæringen og maskinentreprenørene er det kritisk.

Av – Jonas Ellingsen

Simen Workinn er en av mange maskinentreprenører som jobber lange dager, og som allerede nå vet at prosjektet de er i gang med vil gå med tap. – Det er en krevende situasjon, og vi er langt fra alene. Det er en hel bransje som sliter nå, sier han til Nordnorsk Rapport.

Milliontap
Tromsø-selskapet Workinn AS med 18 ansatte er underleverandør til havneprosjektet i Senjahopen (se egen sak på side 36-38). Her går det med mengder av drivstoff på å ta imot massene som tas inn til land og kjøre dem videre til området som skal fylles. Arbeidet involverer både gravemaskin, dumpere og doser. Kontrakten ble inngått i fjor høst, før prisene steg for alvor.

– Siden den gang har prisene på diesel økt med 44 prosent, og det spiser ikke bare opp overskuddet. Vi ender opp med røde tall på dette prosjektet, sier Simen Workinn.

Han forteller at normalt skulle 10 prosent av kontraktsverdien endt opp som overskudd. Istedet ligger det an til et underskudd på 1,5 million kroner.

– Dette kommer på toppen av noen turbulente år med pandemi, der vi mistet flere oppdrag. Vi har vært nødt til å tenke nytt og finne andre markeder. Nå rammes vi igjen, slår Workinn fast.

UTFORDRENDE: Rekordhøye drivstoff-priser over natten gjør at mange maskinentrenører taper penger på å jobbe. Foto: Workinn AS

– Kan stoppe opp
Maskinentreprenøren Norvald Jørgensen AS befinner seg på samme anleggsområde og har kontrakt for etablering av moloen. Det går unna på dieselen når lastebilene går i skytteltrafikk mellom havna og steinbruddet to kilometer unna. Daglig leder Morten Jørgensen opplever tidene som utfordrende. Det er ikke bare dieselprisene som er skyhøye. Prisene på sprengstoff har også gått til himmels.

– Alt oppleves som ute av kontroll for tiden. De fleste priser stiger, og vi risikerer at det stopper opp til slutt og at byggeprosjekter settes på vent. I denne situasjonen burde myndighetene vurdere å kompensere prisvekst for pågående prosjekt. I det minste burde det gis en generell kompensasjon. Men det er urovekkende stille fra regjeringen. Det virker ikke som de har en plan, sier Jørgensen.

Brøyter med tap
Drivstoffpriser opp mot 27 kroner literen får konsekvenser for mange, både privatpersoner og bedrifter. For Larsen Maskin og Transport i Hammerfest, som brøyter lokale veier, er det kritisk.

– Vi jobber gratis, og betaler AS Norge for å brøyte veier, sier Larsen til Nettavisen. Bedriften har inngått en fast kontrakt, som bare blir indeksregulert en gang i året. Det er krise i dagens situasjon.

– Vi har fremmet krav på en hyggelig måte til oppdragsgiveren vår, og vi må bare satse på oppdragsgivers velvilje, sier Svend Ingvar Hoel Larsen.
I likhet med resten av bransjen etterlyser han handling fra politisk hold – Et samlet politisk Norge må gjøre noe med dette. De kan ikke bare se på inntektssiden i oljesektoren. Nå må de ta grep og berge små- og mellomstore bedrifter, sier Larsen.

Frykter snarlig konkurs
Blant 2300 medlemmer i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er stemmingen preget av alvor.

– Jeg har aldri opplevd å få så mange telefoner. Store, tøffe entreprenører er på gråten fordi de ser at livsverket forsvinner. Det sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Julie Brodtkorb til NRK.

En medlemsundersøkelse viser at 31 prosent av bedriftene i anleggsbransjen frykter at de må permittere eller si opp ansatte og slutte å ta imot nye oppdrag. Fem prosent oppga at de er redd for snarlig konkurs. I følge Brodtkorb er dette den største krisen bransjen har opplevd på ti år.
For enkelte bedrifter har kostnadene økt med 40 prosent siden nyttår.

– Det er ikke bare arbeidstakerne det går utover om bedriftene går konkurs. Disse bedriftene sørger for å holde vei og avløp, kaier og sørger for brøyting. Nå taper de penger på å jobbe. Om de slutter å ta imot oppdrag, er det mye som ikke blir som før i Norge, sier Brodtkorb.