Nova Sea vil doble slaktekapasiteten

STOR FYLLING: For å bygge nytt lakseslakteri på Lovund, må det lages ei stor fylling med et areal på 40 dekar. Illustrasjon: Nova Sea AS.

Nova Sea er godt i gang med prosessen rundt bygging av nytt slakteri på Lovund. Med det nye slakteriet vil selskapet  doble sin kapasitet,  med produksjon opp mot 125.000 tonn i året.

Av – Jonas Ellingsen

Investeringen ligger foreløpig på nærmere 1 milliard kroner og ferdigstillelse er beregnet til 2024, går det fram av siste nyhetsmelding på hjemmesiden til Nova Sea. Her presenteres også bilder av det planlagte anlegget, der selskapet opplyser at planene er ikke endelig og at flere forhold vil kunne endre seg fram mot ferdigstillelse.

 

INDUSTRIKAI: Bildet viser brønnbåt fortøyd ved Industrikaia med baug mot foajé, terrasse og kantine. Til venstre vises et rensebygg som i tillegg inneholder garderobe, pauserom og kontrollrom for ensilasje og holdetanker. Illustrasjon: Nova Sea AS.

Utfylling igang
Første del av planen er opparbeidelse av ny tomt på rundt 40 dekar som vil strekke seg ut i havet, som er fra 2 til 11 meter djupt på stedet. Entreprenør John S Syltern leverer stein og har i den forbindelse funnet synergier med et prosjekt på Nesna. Til utfyllingen trengs rundt 345.000 kubikkmeter og fyllmassen må fraktes ut med lekter til øya.
Oppstart av fylling av steinmasser i sjø er allerede i gang. I februar ble det utlyst konkurranse for de nye kaikonstruksjonene. Planlagt oppstart for utførelse av kaikonstruksjonene blir sommer 2022. Videre jobbes det med forespørsler knyttet til riggfasiliteter, fabrikkstyring, prosessutstyr og støttesystemer før selskapet forespør på bygg.

SLUSER: Her ser vi lastesluser for ferskt produkt, med tilhørende ekspedisjon og oppholdsrom for sjåfører. Parkering for ansatte vist mot nytt inngangsparti. Illustrasjon: Nova Sea AS.

Eiere som  satser
Administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord, sier at investeringen i nytt slakteri er en stor og viktig beslutning for Nova Sea. – Det viser at vi har et styre og et eierskap som ønsker å satse og investere i selskapet og på Lovund, noe som har vært en av suksessfaktorene til nå. Denne beslutningen vil ha stor betydning for hele verdikjeden i Nova Sea og våre ansatte. I tillegg vil det ha store ringvirkninger langt ut over Helgeland. Det viser at det er her vi skal være også inn i fremtiden, sier Aasjord.

Med byggingen av det nye slakteriet ønsker Nova Sea å være innovativ og fremtidsrettet i valg av løsninger og investering av utstyr. – Vi kommer til å se på nye, teknologiske og moderne løsninger for slakteriet som skaper en god arbeidsplass for våre ansatte og gir oss best mulig kvalitet på fisken vi prosesserer, forteller Aasjord.

Nødvendig utvidelse
Kapasiteten på dagens slakteri er maksimalt utnyttet.  – Vi vil klare å håndtere eget volum i årene framover, men med økt biomasse som følge av utviklingskonsesjoner og bedre biologiske resultater, vil det bli vanskelig. I tillegg har vi per nå begrenset mulighet til å slakte for andre, fordi kapasiteten er fullt utnyttet. Når vi nå utvider, vil vi ha mulighet til å håndtere egen kapasitet og potensielt kjøre slakt for andre, sier direktøren i Nova Sea.

Nova Sea AS med 311 ansatte er det største lokaleide oppdrettsselskapet på Helgeland.Selskapet har laks i havet fra Sømna i sør, til Sør-Arnøy i nord og omsatte i 2020 for 2,67 milliarder kroner med  et resultat før skatt på 800 millioner kroner.

AREAL: Bildet viser tilgjengelig areal igjen på tomten, med mulighet for plassering av kassefabrikk. I tillegg illustreres fryselager med egen lasterampe. Illustrasjon: Nova Sea AS.