Klimavennlig teknologi skal gi laksen god mat

Vinteren 2023 vil prøveproduksjonen være i gang hos Lofoten Biomarine AS på Værøy. Foto: Alf Brekken AS

Lofoten Biomarine AS har en ambisjon om en årlig omsetning på 500 millioner kroner.

Av – Edd Meby

Foreløpig er det gravemaskinene som dominerer på anleggsområdet i havna på Værøy, men det daglig leder Jon Vestengen ønsker seg til jul er et ferdig produksjonsanlegg til ca 500 millioner. Der skal Lofoten Marine AS ta steget inn i fremtiden med fôr av høyeste kvalitet til oppdrett av laks – uten co2-avtrykk.
– Hva er forretningsideen til Lofoten Biomarine?
– Vi satser tungt på sirkulær bioøkonomi og skal skape verdier både hos leverandører, kunder, samfunnet rundt oss og for miljøet. Vi mener at vi ved å ta i bruk ny teknologi, kan vi bidra til en reduksjon av klimagasser i storsamfunnet med rundt 18.000 tonn, forklarer Vestengen.

Bruker spillvarme
Prosessen og teknologien når produksjon er i gang, vil være som dette: Selskapet satser tungt på å bruke den spillvarme som produksjonen selv skaper, der det tradisjonelt tas opp enorme mengder med kjølevann for å slippe ut energien. Lofoten Biomarine skal i samarbeid med ledende aktører bruke varmepumpe-teknologi som går på vanndamp, fordi vanndamp ikke er en klimagass.
– Hvilke muligheter ser dere i dette markedet?
– Målsettingen til regjeringen er at fremtidig matproduksjon skal søkes i havet, og våre kunder kan være oppdrettere som ønsker å være klimanøytrale, eller noen av de store allerede etablerte aktører. 

Kritisk innseiling
Værøy er Norges sjuende største fiskerihavn og kan levere kortreist råstoff av beste kvalitet. Dette er nøkkelen til å lykkes, og derfor etableres produksjonen på Værøy. Nå satser Vestengen på at innseilingen til havna utbedres.
– Innseilingen er kritisk for oss, men også for resten av lokalsamfunnet. Vi får håpe at vi ikke ender i samme situasjon som med flyplassen på Værøy, at det skal gå menneskeliv tapt blant fiskere eller fraktebåter. Det er viktig at dette blir prioritert og fulgt opp, sier Vestengen, som skryter av samarbeidet med kommunen: Vi har fint samarbeid med en optimistisk ledelse, politikere og administrasjonen og vi har stor respekt for at dette er et krevende prosjekt å behandle administrativt med de ressurser en liten kommune har. 

I gang om 7-8 måneder
På anleggsområdet har firma Alf Brekken & sønner AS vært i gang i mange måneder. Hvis den tidsplanen holder, betyr det prøveproduksjon i første kvartal i 2023. Utslippstillatelsen er nå til behandling hos Statsforvalteren i Nordland.
– Mål for omsetning første hele driftsår?
– Vi håper på en omsetning rundt en halv milliard i året, avhengig av når vi er i drift kan dette bli justert noe ned i 2023, sier Vestengen.

Investerer 500 millioner
– Ferdig anlegg på Værøy vil bestå av en produksjonsbygning på 2000 kvadratmeter, med kontorer, verksted og maskiner og et produktlageranlegg med tanker og infrastruktur på rundt 9.500 kvadrat. Totalt investeres det rundt 500 millioner kroner i alt som bygges – alt med et blikk på fremtiden både teknologisk, men også med tanke på miljøet og utslipp. Jeg har 15 års erfaring med dette og er helt sikker på vi kommer til å sette en ny standard i bransjen, sier en optimistisk daglig leder Jon Vestengen.

—————————————————————–

FAKTA LOFOTEN BIOMARINE AS
Etablert: 26.05.2021
Morselskap: Lofoten Viking AS
Bransje: Selskapet skal produsere protein og olje fra restråstoff fra fiskeindustrien.
Kapasitet: Skal ta imot 150.000 tonn fiskeavfall pr år.
Produksjon: Ca 77.000 tonn fiskeprotein og 16.000 tonn fiskeolje i året.