Nordkapp er på hvitfisktoppen

Fungerende ordfører Tor Mikkola i Nordkapp kommune er også sjarkfisker. Her sammen med sin kone, Bjørg S. Pettersen, som også er fisker. (Foto: Geir Johansen).

I fjor var Nordkapp kommune den kommunen i landet hvor det ble landet mest fersk hvitfisk. Verdien av den leverte mengde med fisk og kongekrabbe var på nær 563 millioner kroner. – Vi er inne i ei fin utvikling, og vi forøker å legge forholdene best mulig til rette for fiskeriene, sier fungerende ordfører Tor Mikkola i Nordkapp.

Av Geir Johansen

Verdien på 563 millioner kroner er regnet ut fra Norges Råfisklag sin førsteomsetning; altså den omsetningen som skjer fra båt til mottaksanlegg. Her beløper kongekrabbeomsetningen seg til omlag 103 millioner kroner, mens ferskfiskleveransene beløper seg til 460 millioner kroner. Tilsvarende tall fra 2020 var 83,7 millioner kroner for kongekrabbe og omlag 380 millioner kroner for fersk fisk. I fjor ble det ilandført omlag 38,9 tusen tonn fisk og nesten 500 tonn kongekrabbe.

Største mottaker

Den klart største mottakeren av fisk i fjor var selskapet Myre Fiskemottak, som har etablert avdeling i Honningsvåg. Avdelingen tok imot vel 14,5 tusen tonn med fisk i fjor, mens tallet var 9,4 tusen tonn i 2020. Bedriftens avdeling i Kamøyvær var nest største fiskemottaker i Nordkapp. Der ble det mottatt nesten 11 tusen tonn fisk i 2021. Året før var tallet 6,7 tusen tonn.

Andre bedrifter

Etter de to avdelingene av Myre fiskemottak kommer fiskeindustribedriften Nordvågen AS, som i 2021 tok imot 6,5 tusen tonn med fisk. Tallet for 2020 var 5,1 tusen tonn. Skarsvåg Fiskeriservice tok imot 2,8 tusen tonn i fjor og to tusen tonn i 2020. North Export AS i Gjesvær tok imot 2,4 tusen tonn i fjor, mot 2,1 tusen tonn i 2020. Storbukt Fiskeindustri tok imot 1,1 tusen tonn  i fjor og 0,8 tusen tonn i 2020.

Norfra-eide «Nordvågen AS» er også stor mottaker av hvitfisk i kommunen. Her tar Eli Arnesen seg av ei solid kveite. (Foto: Geir Johansen).

Fra Tromsø til Honningsvåg

Hovedårsaken til den sterke økningen av ilandført fisk er at det de siste årene har blitt levert fisk fra flere større båter til kommunen. I 2015 flyttet de to driftige islandske brødrene Hrafn og Helgi Sigvaldason sitt fiskebåtrederi «Eskøy» AS fra Tromsø til Honningsvåg. De tok med seg to større autolinebåter; «Valdimar H» og «Trygve B». Etter å ha vært ei uke på havet leverer båtene i snitt gjennom året fangster på 50-55 tonn når de kommer i land. 12-14 personer arbeider på skift ombord i båtene. Hrafn Sigvaldason har inngått i samarbeid med Ted Robin Endresen i Myre Fiskemottak AS om mottak, pakking og salg av fisk i lokaler som tidligere rommet Hordafòr AS. Også båter fra Myre-selskapet sitt rederi leverer fisk til anlegget.

I 2015 flyttet «Eskøy» AS sin fiskerivirksomhet fra Tromsø til Honningsvåg. Daglig leder Hrafn Sigvaldason (bildet) har også inngått samarbeid med Ted Robin Endresen, som har etablert avdeling av Myre Fiskemottak i Nordkapp. (Foto: Geir Johansen).

Solid servicemiljø

Hvorfor valgte så de to selskapene å etablere seg akkurat i Honningsvåg?  Stedet er kjent for sine lange fiskeritradisjoner, og i løpet av flere tiår er det blitt bygd opp et meget solid servicemiljø rettet mot fiskeflåten. Det er mekaniske bedrifter, bedrifter som tilbyr skipselektro, butikker som selger redskaper og utstyr til fiskerne og mye mer. – Når du driver med helårlig fiske så er du avhengig av å få utført reparasjoner og service raskt og effektivt. Det sørger dyktige folk innen de mange maritime bedriftene i Honningsvåg for. Dessuten er her gode fritids- og kulturtilbud, samt videregående skole som våre barn etter hvert kunne gå på, uttalte Hrafn Sigvaldason til avisa Ságat i 2020.

Flere unge fiskere

Etter at kongekrabben ble «gull verdt» har stadig flere unge fiskere satset på fiskeri og kjøpt seg sjark i Nordkapp.  Da bare fiske av kongekrabbe kan gi ei inntekt på rundt 500.000 kroner i året har mange unge oppdaget at de gjennom å bli fiskere kan leve et fritt yrkesliv; samtidig som de kan tjene godt med penger. De siste årene har det også vært gunstige finansieringsordninger for unge som vil inn i fiskeryrket; blant annet gjennom tilskudd til kjøp av båt og utstyr fra Sametinget. Nordkapp er nå kommunen i Finnmark med klart flest registrerte fiskefartøyer og flest heltidsfiskere på blad B. Nordkapp er også kommunen med flest kvinnelige fiskere av kommunene i Norge.

De siste årene har mange unge skaffet seg sjark og begynt som fiskere i Nordkapp. Gode priser på kongekrabbe har vært sterk medvirkende årsak til dette. Foto fra indre havn i Honningsvåg. (Foto: Geir Johansen).

God tilgjengelighet på fisk

Fungerende ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola (Sp), er selv sjarkfisker, og det samme er hans kone, Bjørg S. Pettersen. – Det er selvsagt svært gledelig at vi har havnet på landstoppen for levert hvitfisk her i landet. De siste årene har flere satset på fiskeri i Nordkapp, og større båter har ført til at mengden ilandført kvantum har økt. En hovedårsak til at det går så bra er nok tilgjengeligheten på fisk i løpet av året. Jeg har selv drevet fiske fra Myre, og der var sesongen på fire måneder. I Nordkapp varer sesongen fra åtte til ti måneder, påpeker Mikkola.

De siste årene har flere større båter levert fisk i Nordkapp. Her autolinebåten «Trygve B.» som eies av rederi «Eskøy» AS.( Foto: «Eeskøy» AS).

Bør bosette seg her

– Vi er inne i ei fin utvikling, og vi forøker å legge forholdene best mulig til rette for fiskeri. Det handler blant annet om bedre havneforhold for flåten. Og så er det en annen sak vi bør få gjort noe med: Veldig mange av de som arbeider innen fiskeindustrien i kommunen er sesongarbeidere som hentes inn fra utlandet; fra Latvia, Litauen, Polen. De pendler for å arbeide her. Men vi trenger sårt at folk som arbeider her også bosetter seg i Nordkapp kommune; gjerne kjøper hus og stifter familie her. De siste årene har vi opplevd stor fraflytting. Da er det av desto større viktighet at de som arbeider i fiskeindustrien også etablerer seg her i kommunen, sier Tor Mikkola.