Equnior vil ha delt driftsmodell for Wisting

Illustrasjon: Equinor/Asle Haugland

WISTING: Equinors konsekvensutredning viser at Wisting-feltet  vil gi store positive virkninger, både i utbyggingsfasen, og i driftsfasen som er forventet å vare i 30 år.  Med en prisplapp på 50-75 milliarder er det Europas største industriprosjekt.
(llustrasjon: Equinor/ Asle Haugland)

Equinor vil bygge videre på sine miljø i Nord-Norge, og ønsker derfor en delt driftsmodell mellom Harstad og Hammerfest.

Av – Jonas Ellingsen

Konsekvensutredningen som Equinor på vegne av partnerne  sendte ut på høring 1. februar omhandler både utviklings- og driftsfasen av Wisting-prosjektet i Barentshavet.

– I vurderingene rundt lokalisering av driftsstøttefunksjoner har det vært viktig for oss å finne en robust industriell løsning som utnytter og bygger på eksisterende kompetansemiljøer i Hammerfest og Harstad på en god, langsiktig og balansert måte.

Delt driftsmodell
– For å bygge på de miljøene Equinor allerede har i Nord-Norge, ønsker vi en delt driftsmodell

mellom Harstad og Hammerfest. Planen er å etablere et kontrollrom på land i tillegg til

driftstøtteoppgaver i Hammerfest, mens funksjoner knyttet til administrativ drift og øvrige faglige funksjoner lokaliseres i Harstad, sier Kristin Westvik, som områdedirektør for utforsking og produksjon nord hos Equinor.

Både forsyningsbase og helikopterbase planlegges lokalisert i Hammerfest. Avstand og seilingstid til feltet, tilgang på eksisterende infrastruktur og kompetanse samt kapasitet og synergier med eksisterende brukere er forhold som har vært vektlagt i valget.

Investeringsbeslutning i år
Konsekvensutredningsprosessen er åpen med en høringsfrist på 12 uker fra offentliggjøring.
Det arbeides nå med å detaljere ut planene ytterligere fram mot en investeringsbeslutning i slutten av året.

Det nye feltet Wisting ligger i Barentshavet, 310 kilometer utenfor kysten av Finnmark, nord for Johan Castberg på 73 grader nord.
Wisting-funnet ble gjort i 2013 og beregninger har vist at funnet har en størrelse på nær 500 milioner fat olje. Til sammenligning har gigantfunnet Johan Sverdrup i Nordsjøen en forventet ressursmengde på 2,1 til 3,1 milliarder fat olje.

Samfunnsvirkninger

Utbygging og drift av Wisting vil skape store positive samfunnsvirkninger lokalt, regionalt og

nasjonalt. Både utbyggings- og driftsfasen vil bidra til betydelig verdiskapning i Nord-Norge og for det norske samfunnet.

Det er beregnet at norsk andel av vare- og tjenesteleveranser til utbyggingen av feltet vil være mer enn 35 milliarder kroner og utgjøre minimum 50 prosent av totale investeringer. Dette er beregninger gjort før alle kontraktene er tildelt. Det tilstrebes at den norske andelen økes etter hvert som kontrakter tildeles.

Det vil også være store ringvirkninger i driftsfasen, og det er estimert at norsk andel av

driftskostnadene vil beløpe seg til om lag 1,7 mrd kroner i året over 30 år som er forventet levetid for feltet.

Konseptvalg og kraft fra land

Konseptet som er valgt for Wisting-utbyggingen består av en sirkulær, flytende produksjons- og lagerinnretning (FPSO) med strøm fra land som en integrert del av den tekniske løsningen. Oljen skal prosesseres og lagres på den flytende produksjonsinnretningen og vil deretter skipes til markedet.

Equinor og industrien har ambisiøse planer for å redusere klimagassutslippene fra virksomheten på norsk sokkel. Det er ikke tilstrekkelig gass i reservoaret til å kunne bruke egen gass til å forsyne feltet med kraft gjennom hele levetiden og gassimport vil være både teknisk krevende og kostbart.

Elektrifisering er derfor vurdert som den beste løsningen som også vil gi de laveste utslippene i hele produksjonsperioden. I driftsfasen vil kraftbehovet til Wisting være cirka 80 MW. Lengden på strømkabelen er omtrent 340 km.

Rettighetshavere i Wisting er: Equinor Energy AS (35 %), Lundin Energy Norway AS (35 %), Petoro AS (20 %) og INPEX Idemitsu Norge AS (10 %).