Norlense: Lokal aktør i et globalt marked

TESTSENTER: Daglig leder i Norlense AS, Geir Sørensen, viser hvor det nye testsentret på Fiskebøl skal ligge.

FISKEBØL: -Det kommer lite godt ut av kriser, bortsett fra at det setter beredskapen på prøve. Vi har med profesjonelle aktører å gjøre og da kreves det utstyr i svært høy kvalitet, forteller daglig leder Geir Sørensen hos Norlense.

Tekst og foto: Alf Fagerheim

Selskapet har gått fra å være en dominant nasjonal og global aktør innen oljevern til å bli en like ledende aktør innen utvikling og produksjon av oppblåsbare beredskapstelt. Og i dag er i overkant 50 % av aktivitet til selskapet rettet mot produksjon av denne type telt.

Solid kundebase
Sørensen forteller at de har en solid kundebase, med blant annet rammeavtale med det norske Forsvaret og andre NATO-land. Samtidig satser de mot humanitære organisasjoner som krever tilsvarende utstyr for å opprette beredskapsleirer og feltsykehus rundt omkring i verden. Disse har tett dialog med FN og Røde Kors.
De følger med de internasjonale rammebetingelsene, og ser at de påvirker fremdriftene i ulike prosjekter. Koronapandemien og den pågående Ukrainakrisen er ifølge Sørensen ytre påvirkninger som kan spille inn.
-Vi jobber i en beredskapsindustri og ser en høyere ustabilitet rundt i verden. Ingen er forberedt på kriser, men vi har generelt sett en økt aktivitet knyttet til beredskapstelt, sier han og presiserer at de har en jevn pågang, globalt, knyttet til telt.

Etterspurt partner
Norlense har etablert salgskontor i Sandvika, hvor de har to ansatte. Ifølge Sørensen handler det om å være nærmere kundene. Samtidig mener han det er viktig å være en attraktiv arbeidsgiver, som jobber ut mot spennende markeder. Planen er at bemanningen der skal økes for å være rustet mot vekst.
-Vi ser at vi får et sterkere fotfeste inn mot industrien og er blitt en etterspurt samarbeidspartner. Det betyr mye når man kommer seg inn som leverandør til Forsvaret og NATO. Dette er aktiviteter som har svært høye kvalitetsnormer, forteller han.

Strategisk retning
Selskapet har siden midten av 1970-tallet bygd seg opp som en ledende aktør i utviklingen av oljevernutstyr. Etter Bravo-utblåsningen på Ekofisk B ble det besluttet å etablere 15 depoter langs kysten, og Norlense fikk kontrakt for produksjon og testing av oljelenser til depotene. Dette var hovedgeskjeften til selskapet frem til for noen år tilbake.

OLJEVERN: Produksjon av oljelenser har vært en av pilarene til bedriften.

Lavere aktivitet i oljebransjen tilbake i 2014 førte til et par tunge år for Norlense, inntil nye eiere kom inn i 2016-2017. Da ble det tatt noen tydelige strategiske valg, som bidro til å endre retningen for selskapet. I løpet av de siste fem-seks årene har selskapet vært under en betydelig omstillingsprosess.
-Vi har lagt ned mye arbeid, men har hatt en målrettet strategisk retning hvor vi har vært bevisst på hvilke områder vi har ønsket aktivitet i. Vi mener vi har lykkes med å omstille oss for en mer bærekraftig drift, forteller daglig leder Geir Sørensen hos Norlense.

Høye kvalitetsnormer
Et av områdene de ønsket å satse mer på var nettopp utviklingen av beredskapstelt for militær, humanitær og beredskapsaktivitet. Selskapet har over mange år produsert oppblåsbare telt, men dette var kun en liten sporadisk del av aktiviteten. Derfor ønsket de nå økt satsing på denne type telt.
-Vi har brukt ressurser på å bygge opp dette konseptet. Det har vært et bevisst strategisk valg for å øke vår satsing på beredskapstelt, sier han.
Historisk sett har offshorenæringen hatt svært høye kvalitetsnormer. Da selskapet fikk avtaler med Forsvaret og NATO var det ytterligere steg opp med tanke på kvalitetsnorm i utvikling og produksjon. De gjør egne tester av råvarer og benytter høyfrekvente sveisemaskiner i produksjonen, slik at de tilfredsstiller kundenes kvalitetskrav. Alle komponenter blir testet før og under produksjon, som sikrer en høy kvalitet og at eventuelle avvik blir avdekket. Alle produktene testes under optimale testfasiliteter i hardført arktisk klima.

Nytt testsenter
Han legger til at til tross for bedriftens beliggenhet ute i distriktet er det en rekke fordeler med tanke på testfasiliteter i området på Fiskebøl.
-Vi har optimale testfasiliteter her, og kan teste produktene ute i røffe farvann og kraftig vind hele året, sier han.
Myndighetene skal snart sette i gang med å etablere et eget senter for testing, øving og teknologiutvikling i forbindelse med oljevern og andre typer akutt forurensning på Fiskebøl. Vegg i vegg med Norlense. Sentret har en prislapp på 300 millioner kroner, og etter planen skal byggingen starte opp i 2023. Sørensen mener dette vil gi ringvirkninger både for bedriften og lokalsamfunnet.

Brasil-kontor
Fremdeles utgjør produksjon av oljevernutstyr en stor del av aktiviteten, og en egen hall på 50 meter forteller om dimensjonene til dagens oljelenser.
-Vi produserer lenser opptil 400 meter i hallen, med fribord opp til 1,5 meter. De rulles opp på trommel og fylles automatisk med luft under utsett, forteller han. Siden 2018 har de hatt eget salgskontor i Brasil, samt i Australia. Disse jobber i hovedsak opp mot offshorebransjen.
-Brasil er et viktig marked for oss. De har satset mye på offshore de siste årene og ønsket den beste beredskapen innen oljevern. Derfor har de sett til Norge og har nærmest kopiert den norske modellen. De benytter det utstyr som vi produserer og har fått på plass en god beredskap, forteller Sørensen.

——————————————————-

Norlense: Flere bein å stå på

-Vi søkte etter flere bein å stå på, og har kunnskapen for å utvikle og produsere marine konstruksjoner og komponenter. Det sier daglig leder i Norlense, Geir Sørensen.

Tekst: Alf Fagerheim

Selskapet hadde frem til 2018 egen havbruksavdeling, men overkapasitet i bransjen gjorde at de valgte å ta ned aktiviteten og satse i en annen retning. De senere årene har de utviklet flere aktuelle produkter for havbruksnæringen, blant annet luseskjørt, ferskvannsbasseng og beredskapscontainer.

Bevisst på kvalitet
-Vi har merket større interesse og etterspørsel etter våre produkter. Vi vet at havbruksnæringen er veldig bevisst på kvalitet, og stiller strenge krav til utstyret de benytter, forteller han.

Han har tro på at havbrukssektoren vil vokse og at potensialet for næringen vil være større i fremtiden, dersom næringen klarer å få til en mer bærekraftig utvikling.
-Vi er inne i flere FoU-prosjekter med ulike samarbeidspartnere. Dette er mindre typer utstyr beregnet for komplekse og større installasjoner. Men det går mer i retning mot lukkede merder, forteller han videre.  

Uavhengig aktør
-Vårt mål er å bli den foretrukne samarbeidspartneren innen utvikling av nye produkter for næringen. Samtidig ønsker vi å være en uavhengig aktør i markedet, ikke gå i kompaniskap og binde oss til en kunde, påpeker han.

Selskapet har for tiden høy aktivitet, som følge av omstillingsprosessen de gjorde for noen år tilbake. Bedre vareflyt og logistikk har vært viktige tiltak som har bedret lønnsomheten hos Norlense.
-At uforutsette ting kan oppstå under transport og logistikk må vi nesten ta høyde for når vi holder til ute i distriktet, og er avhengig av ferge, sier Sørensen. 

Viktig for vareflyt
Han sikter til ferga over Hadselfjorden, mellom Melbu og Fiskebøl.
-Ferga er viktig med tanke på vareflyt og pendlere. For oss er det viktig med regularitet på ferga, men det er tidvis truet med nedskjæringer på sambandet, kan han fortelle.

TELT: Daglig leder Geir Sørensen og Norlense har lang erfaring med å produsere telt til forsvaret og humanitære organisasjoner.

Selskapet har i dag 45 ansatte, der 25-30 % er av utenlandsk opphav. Men de fleste bor på Melbu og pendler over med ferga. Det kjøres normalt to skift, men i travle perioder har de mulighet å ta inn flere folk for et ekstra skift.
-Vi er heldig som har fast bemanning og det har gått bra under koronapandemien, uten noen stans i produksjon. Men vi er nødt til å leie inn vikarer for å ta unna produksjonstoppene. Utfordringene er derimot å få tak i dyktige folk, forteller han.

-Vi er nesten kontinuerlig ute etter folk. Kompetansen må vi tilegne de underveis, ettersom det ikke finnes utdanning eller lærlinger i produksjonsfaget.

OPPBLÅSBARE: Norlense produserer oppblåsbare telt, som enkelt kan rigges opp av et par personer.