Holmøy Maritime AS bygger eget lakseslakteri

FASADE: Fasaden på lakseslakteriet har mange av de samme linjene som man finner på selskapets hovedanlegg på Finneset. (Illustrasjon: Holmøy Maritime AS/Snøhetta.

Lakseslakteriet på over 16.000 kvadratmeter blir den en største enkeltinvesteringen i selskapets historie. Går alt etter planen vil anlegget stå klart allerede i slutten av 2023.

Av – Jonas Ellingsen

Tro på betydelig økning i slaktevolum av oppdrettslaks i årene fremover ligger bak satsingen. Rundt 20.000 tonn laks pr år fra Holmøy Maritime blir i dag slaktet hos Nordlaks og Arnøy Laks. Denne delen av produksjon ønsker selskapet nå å få i eget hus, samtidig som det etableres  kapasitet til å slakte for andre aktører.

–  Samtidig har vi et mål om å skape attraktive og helårlige arbeidsplasser som kan trekke ungdom tilbake til Vesterålen  etter endt utdanning, sier Børge Holm, som leder utbygginga av lakseslakteriet hos Holmøy Maritime.

Viktige arbeidsplasser
–  Vi ønsker å bidra til å snu en negativ befolkningstrend i kommunen og regionen. Slakteriet vil generere 60-70 nye stillinger, og vi vil ha bruk for et bredt spekter av kompetanse: Fra automasjon og andre tekniske fag, via HR og administrasjon til veterinærtjenester.  I Sortland kommune vil dette fylle et tomrom for industrirelaterte arbeidsplasser, som vi har få av i dag. Tilflyttere kommer gjerne som par med ulik kompetanse.  Da er det viktig at vi har et mangfold i arbeidslivet som sikrer at også partneren får jobb, sier Holm til Nordnorsk Rapport.
Han legger til at det meste av selve produksjonen og det manuelle manuelt arbeid vil bli utført av roboter i det nye og moderne  anlegget. Gjennomtenkt utforming og fasiliteter skal bidra til trivsel for de ansatte. – Det skal føles godt å være på jobb, sier Holm.

UTFORMING: Arkitektfirmaet Snøhetta har tegnet slakteriet for Holmøy Maritime AS, og har lagt vekt på å dempe bygningsmassen ved å dele den opp i mindre volumer. (Illustrasjon: Holmøy Maritime AS/Snøhetta.

Snøhetta

Forarbeidet til prosjektet har pågått i halvannet år. Tomta på 22 mål på Holmen i innløpet av Hognfjorden er allerede ferdig opparbeidet. I likhet med resten av Holmøys moderne anlegg på Finneset, har arkitektene fra Snøhetta også satt sitt preg på utformingen av slakteriet. For å dempe inntrykket av et stort industribygg har arkitektene inndelt bygget i mindre volumer med ulike  fasadematerialer og farger. Asplan Viak AS har gjort mange av de tekniske beregningene for anlegget.

OVERSIKT: Bygningsmassen på 16.000 m2 vil inneholde produksjonsavdeling, teknisk avdeling, lokaler for administrasjon, lager og eget anlegg for behandling av biprodukter. I sjøen etableres ventemerder for laks. (Illustrasjon: Holmøy Maritime AS/Snøhetta.

Kvalitetssikring
Byggeprosjektet ble sendt ut på anbud i starten av desember og de skal være inne i løpet av februar. Da starter kvalitetssikring av anbudene som vil ende med en investeringsbeslutning og valg av entreprenør.
– Det vil jo være lite taktisk å gå ut med et prisanslag nå som fire entreprenører regner på dette, smiler  Holm. – Sluttsummen er det vanskelig å si noe om nå, men vi tar høyde for at dette blir den største enkeltinvesteringen i selskapet historie, sier han.
For målestokkens skyld kan  det nevnes at selskapets nyeste tråler Sunderøy som ble levert i fjor høst kostet rundt en halv milliard kroner.