Felles løft for energiomstilling i nord

ARENA-STATUS: I november ble Energi i Nord tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet og fikk Arena-status.  Fra venstre: Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Janicke Andreassen, Stein-Gunnar Bondevik, Anders Tørud og Kjell Giæver fra Energi i Nord, Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Innovasjon Norge

Bedriftsklyngen Energi i Nord vil bidra til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i Nord-Norge.

Av – Jonas Ellingsen

I november ble  Energi i Nord tatt opp i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters i regi av Innovasjon Norge, der prosjektet ble tildelt  Arena-status. Det innebærer at klyngen får to millioner årlig i tre år av Innovasjon Norge.
Energi i Nord var en av kun to klynger som er plukket ut blant i alt 11 søkere.
I desember ble det stiftet et eget selskap, Energi i Nord AS, som vil stå for administrasjonen av klyngen videre. Dette selskapet vil være lokalisert i Hammerfest.

– For første gang siden Arena-programmet ble opprettet i 2002 er hele Nord-Norge samlet i en klynge. Nå skal vi vise frem en energiomstilling i verdensklasse på alle områder, sa Kjell Giæver, leder av styringsgruppen.

Må løftes i flokk
Klyngen Energi i Nord ble etablert i 2020 av Petro Arctic, Troms Kraft, Mo Industripark, Equinor, Varanger Kraft og Norsea Polarbase. Nedslagsfeltet er Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard. Siden etableringen har nærmere 50 aktører, deriblant Helgeland Kraft, Nord universitet, Olje og gassklynge Helgeland, Sparebank 1 Nord-Norge, Sintef Helgeland og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF sluttet seg til klyngen.
Klyngens utgangspunkt er at Nord-Norge sitter på store ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet må det løftes i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slikt felles løft.

Sentral posisjon

– Nord-Norge har et betydelig kraftoverskudd, har 100% fornybar energi i kraftnettet og har de laveste energiprisene i Europa. Sammen med store gassressurser og infrastruktur for fangst og lagring av CO2, samt et voksende FoU-miljø ved de nordnorske universitetene, mener vi dette gir Nord-Norge en mulighet til å ta en sentral posisjon i energiomstillingen i Europa i de kommende årene, sier  prosjektleder Anders Tørud.

Kunnskapsparken Bodø (KPB), ved prosjektleder og seniorrådgiver Anders Tørud, har prosjektledelse i Energi i Nord og leder klyngen frem til ny leder tiltrår. KPB er også partner i klyngen.

Allerede i gang
Administrerende direktør ved Mo Industripark, Arve Ulriksen, uttaler at man allerede ser betydelig vekst i nye industrietableringer i nord som en konsekvens av de de gunstige forholdene. Freyr Battery sin fabrikk i Mo i Rana, Horisont Energi, Equinor og Vår Energis planer for produksjon av blå ammoniakk i Hammerfest, Aker Horizons planer for industribygging i Narvik, Varanger Kraft sin etablering av hydrogen og ammoniakkproduksjon i Berlevåg og Gen2Energys planer i Mosjøen er bare noen få eksempler på den betydelige industrietableringen som foregår, uttaler Ulriksen, som også er medlem av styringsgruppen.

———————

Fire fokusområder

Fremover er det fire fokusområder som klyngen Energi i Nord mener man har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med:

  1. Hydrogenknutepunkter – Styrking av knutepunkter som allerede er under utvikling og å utvikle nye
  2. Grønn luftfart – utvikle regionen til å bli en arena for utvikling av en luftfart basert på elektrisitet, hydrogen og andre utslippsfrie drivstoff
  3. Smarte energisystemer for rurale og fjerntliggende områder – basert på smart teknologi og utvikle systemer som gir mulighet for energiomstilling og energibasert næringsutvikling også langt fra sentralnettet
  4. Infrastruktur for energiintensiv industri – utvikle enda flere industriområder som kan nå opp i konkurransen om store energibaserte industriprosjekter