Større ringvirkninger for basene i nord

Bilde: ØKT AKTIVITET:  Equinor og Aker BP med positive signaler for aktører som Helgelandsbase, som er  lokalisert på  industriområdet Horvnes rett utenfor Sandnessjøen. Foto: Helgelandsbase.

 

SANDNESSJØEN: Både Equinor og Aker BP signaliserer økt bruk av basene på Helgeland.

Av – Jonas Ellingsen

Budskapet fra de to største selskapene på norsk sokkel er positive toner for leverandørene på Helgeland. Helt siden basene på Helgeland ble operative rundt midten av 1980-tallet, har det skapt tidvis skapt gnisninger når aktivitet i grenseland mellom influensområdet til Helgeland og Kristiansund ikke har hatt en klar overordnet føring for basevalg.

I 2020 gikk blant annet flere representanter for leverandørindustrien på Helgeland ut og kritiserte ConcoPhillips for ikke å se viktigheten av å benytte lokale baser under leteboringer i området. For å serve riggen, Leiv Eiriksson, valgte ConocoPhillips å benytte base i Kristiansund istedenfor å bruke basene på Helgeland.

“Nord for Heidrun”
Equinor går nå i spissen for at leteboring nord for Heidrun-feltet skal betjenes av basene på Helgeland og at dette vil veiledende for valg av baseaktivitet i framtida.

– På bakgrunn av basedebatten har vi gjort en oppgang internt for å sikre at hovedregelen følges opp mer systematisk for leteaktiviteten i dette området, sier pressetalsmann for norsk sokkel, Eskil Eriksen i Equinor til Helgelands Blad.

Han forteller at planen er å bore tre letebrønner nord for Heidrun i Norskehavet i år. Disse operasjonene vil benytte seg av basene på Helgeland, ifølge Eriksen.- Både Norne og Aasta Hansteen benytter i dag forsyningsbasen i Sandnessjøen og helikopterbasen i Brønnøysund for aktivitet knyttet til drift av feltene, legger han til.
Equinor bekrefter også at de vil jobbe gjennom bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass for at «Nord for Heidrun» skal gjelde alle operatørselskaper på sokkelen utenfor Nordland.

Aker BP øker lokale anskaffelser
Rett før jul ble en milepæl nådd da et av Aker BP’s undervannssystemer fra Skarvfeltet fikk fullt vedlikehold i Sandnessjøen. Nå er det kortreiste tjenester som gjelder.

-Dette er startskuddet for en langsiktig plan for en økt andel lokal subseaaktivitet. Og ikke minst flere ringvirkninger på Helgeland av våre aktiviteter, sier leder av Sandnessjøen-kontoret til Aker BP, Kyrre Sørensen til Petro Arctic.

Klargjort og testet

For først gang valgte Aker BP og Baker Huges å gjennomføre et fullt vedlikehold på ett av undervannssystemene på Skarv-feltet, hvor Aker BP er operatør. Utstyr ble tatt på land, plukket i deler, vedlikeholdt, klargjort og testet for nye år på havbunnen utenfor nordlandskysten.
Tidligere har dette utstyret i følge Petro Arctic lagt ut på en lang reise sørover for samme jobben.

-I Aker BP er vi glade for å se at et langsiktig, strategisk arbeid for mer ringvirkninger i nord nå operasjonaliseres og begynner å gi effekt i regionen, sier  Sørensen. Han peker på at selskapet har en tydelig strategi for sin tilstedeværelse i Nordland. Ett av de sentrale målene er å bygge kompetanse og kapasitet på subsearelatert arbeid.

– Gevinster for alle
-Vi har jobbet aktivt med å lokalisere alt subseautstyr tilknyttet Skarv til Subsea servicesenteret i Sandnessjøen. Vi har identifisert en modell for å utføre mer komplekse aktiviteter i nord sammen med Baker Hughes, sier Sørensen.
Petro Arctic og OGH på Helgeland vil sammen med Aker BP og deres hovedkontraktører jobbe for at flest mulig lokale bedrifter kommer i posisjon for nye leveranser. Økt aktivitet på Skarv, hvor særlig nye satellittutbygginger er i fokus, bidrar til ringvirkninger og fulle verkstedhaller på Subseabasen i Sandnessjøen.

-Her ser vi resultater av et selskap som har forstått at aktiviteter til havs skal gi ringvirkninger på land. Dette gir gevinster til alle, og er en flott start på det nye året, sier direktør i Petro Arctic, Kjell Giæver.