De største formuene i Nord-Norge

Med en formuesøkning fra 123,5 millioner i 2021 til 248,2 millioner kroner i 2022 har Line Ellingsen i Ellingsen Seafood på Skrova mer enn fordoblet formuen sin på ett år. Foto: Edd Meby

De 300 største formuene i Nord-Norge utgjør til sammen 46 milliarder kroner.

Ser vi på listen over de største formuene i Nord-Norge er de 11 øverste fra Nordland, som også har 78 av de 100 største formuene, og dominerer listen. Troms har 95 på listen, mens Finnmark har 32. Og i den evige rivaliseringen mellom Tromsø og Bodø kan Tromsø skryte på seg å ha 54 av de 300 mest formuende, mens Bodø har 46. De 300 personene på listen sitter i alt på formuer for 46 milliarder kroner.

Vokser med 3 milliarder
Oppdrettsfamilien Berg fra Hadsel tar som vanlig stor plass i toppen av listen, der gründer Inge er nummer 1 med hele 3,4 milliarder i formue. Så betaler han da også 44 millioner i skatt. Barna Amalie, Therese, Sivert og Robin ligger på henholdsvis 4., 5., 6. og 7. plass. Samlet har disse fem en formue på 6,6 milliarder kroner. Nordlaks-konsernet fortsetter å vokse og de høye prisene på laks gjør at både verdiene i selskapet og de personlige formuene vokser. På tilsvarende liste i Nordnorsk Rapport i 2021 hadde de fem medlemmene av Berg-familien en samlet formue på 3,6 milliarder, altså en vekst på 3 milliarder på to år.

Familiesuksess
I nabokommunen Sortland sitter familien Holmøy på store verdier. Holmøy-konsernet feiret sitt 50-årsjubileum i år, og investerer i disse tider rundt en milliard kroner i et splitter nytt lakseslakteri. Selskapet startet sin eventyrlige utvikling med én tråler i 1973, og har i 2023 driftsinntekter på nesten 300 millioner. I dag er selskapet stor på både hvitfisk og oppdrett. Mannen som startet det hele, Ola Helge Holmøy er notert med en formue på 700 millioner, mens Heidi Holmøy har 513 millioner i formue og daglig leder Knut Roald Holmøy 509 millioner.

Lokal verdiskaping
Mens flere andre familieeide oppdrettsselskaper de senere år er solgt og gått på børs, ser det ut som om familiene i Vesterålen tenker annerledes. Firmaet Egil Kristoffersen & Sønner AS driver med oppdrett både i hjemkommunen Bø og i Meløy sør for Bodø. Selskapet eies i dag av søstrene Eva Marie og Anna Kristoffersen som forvalter lisensverdier som er anslått til 1,8 milliarder kroner. Eva Marie Kristoffersen har de senere år ligget helt i toppen av formuelisten i Nord-Norge, og har fra 2021 til i dag økt sin formue fra 667 til 906 millioner kroner – og har tydeligvis ingen planer om å realisere noen av disse verdiene gjennom et salg:
– Vi har ikke til hensikt å sitte nede i Monaco og telle penger, det er ikke det som gir oss verdier, har hun uttalt i et intervju med E24.

Menn dominerer
Eva Marie Kristoffersen er forøvrig en av svært få kvinner på listen over de 300 største formuene i Nord-Norge. Bare 57 av disse er kvinner, en andel på 19 prosent. Kvinnene har 23 prosent av de 30 største skattebetalerne og 23 prosent av de 30 på listen over høyeste inntekt. Eneste kvinne som topper en av våre lister er Årlaug Stunes (89) fra Evenes, som eier alle aksjene i selskapet Evenes Maskinutleie AS, og står med 66,9 millioner i inntekt. Stunes solgte i 2022 en tomt på Evenes til Adolfsen-brødrene for 74 millioner kroner, og står oppført med en formue på 35 millioner. På lister som normalt domineres av yngre mennesker, kan vi på 8. plass over høyeste inntekter også finne 90 år gamle Oleif Frantzen fra Hamnvik, som hadde 25,7 millioner i inntekt og sitter på en formue på 23,2 millioner.

Sjømat selger
Listen over formuene gir et godt inntrykk av de store verdiene som skapes i fiskeri og havbruk. 10 av de 10 største formuene på vår liste er skapt gjennom tradisjonelt fiskeri eller oppdrett. Førstemann på listen som ikke kommer fra sjømatnæringen er Trond Eirik Paulsen fra Bodø på 11. plass, som står oppført med en formue på 636 millioner kroner. Han ble rik da han solgte majoritetsandelen i it-selskapet Poweroffice, som driver med regnskapssystemer, til Visma i 2019.

Med glede?
Store verdier betyr store skatteinntekter for kommune og stat, og tilsvarende store utgifter for de som skal betale. Det gjelder både for folk flest og for de rikeste. Hvorvidt de som ligger på vår Topp 30 -liste over skattebetalere betaler sin skatt med glede vites ikke, men det er kanskje ikke det mest interessante. De betaler i alle fall sin skatt, og mange av dem er samfunnsbyggere og patrioter som bidrar til utvikling, vekst og store lokale ringvirkninger i små kommuner. Det drypper også på kommunene når fire av fem i familien Berg med adresse Hadsel til sammen beskattes med 70 millioner kroner.

Ting tar tid…
Ellers er jo ikke store formuer noe man normalt skaper over natten, og det bærer listen preg av. Den aller eldste på listen er Odd Erik Hansen fra Tromsø (født 1936) som har bygd opp en formue på 237 millioner kroner gjennom eiendomsselskapet JM Hansen og senere som investor. Lars Workinn fra Tromsø (født 1940) har en formue på 79 millioner kroner mens Ivar Jørgensen fra Bodø (født 1939) har en formue på 60 millioner.
Det er naturlig nok langt mellom ungdommene på formuelisten, og de fleste av dem har fått rikdommen fiks ferdig overlevert fra forrige generasjon. Barna til Inge Berg i Hadsel er et sånt eksempel. Therese er født i 1991, Robin i 1992, Amalie i 1997 og yngstemann Sivert i 1999, og de sitter alle på store formuer i ung alder.

Fotball-inntekter
Fotballspilleren Jens Petter Hauge gikk fra Bodø/Glimt til AC Milan i Italia, og videre til tyske Eintracht Frankfurt, og har fylt opp kontoen på det. Sammen med Sivert Berg er Hauge den aller yngste på våre lister og han har ikke arvet seg til rikdom. Foreløpig står han med null i formue, men med en nettoinntekt på respektable 22 millioner, en 11. plass på inntektstabellen. Det er som kjent penger i fotball og en tidligere medspiller, Bodø/Glimt-stopper Marius Lode, har også vært en tur i utlandet og fikk en inntekt på 8,6 millioner.

PS! Formue er verdien av alt en privatperson eller et selskap eier. Formuen inkluderer både fysiske eiendeler, som hus, bil og produksjonsutstyr, finansielle eiendeler, og rettigheter og andre immaterielle eiendeler, som for eksempel lisenser, konsesjoner og patenter. Når det gjelder formue forteller skattelistene ikke hele sannheten, i og med at gjeld trekkes fra. Høy gjeld kan dermed redusere eller «nulle ut» en stor formue.

De rikeste i Nord-Norge:

Zoom inn med Ctrl + eller ut med Ctrl –