Flere kvinner gir mer mangfold

Sigrid Ina Simonsen i NHO Arktis mener bedre kjønnsbalanse kan gi ny og viktig kompetanse inn i styret i nordnorske bedrifter. Foto: NHO Arktis

Nordnorske bedrifter må bruke 2024 til å få flere kvinner inn i styret.

Av Edd Meby

I norske aksjeselskaper er bare 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent, og regjeringen har i høst bestemt seg for å gjøre noe med det. De nye reglene krever at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene blir gradvis innført fra 1.1.2024 og vil etter hvert omfatte om lag 20.000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet.

Mye å gå på
De nye reglene er utarbeidet i nært samarbeid med NHO og LO, og leder i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen, mener det er et skritt i riktig retning.

– Vi er åpenbart på etterskudd når det gjelder kjønnsbalanse i styrerommene i Nord-Norge og det er rett å sette krav til næringslivet. Men dette handler ikke bare om balanse. Like viktig er det at bedriftene får mer mangfold og forskjellig kompetanse i styret ved at de rekrutterer flere kvinner.
– Synes du næringslivet gjør dette bra i dag?
– Generelt har vi mye å gå på. Noen er kommet langt og innfrir allerede reglene, mens andre har en jobb å gjøre.

20.000 selskaper
Målet om 40 prosent oppnås ikke over natten, og det er laget en overgangsperiode fram til 1. juli 2028 (se egen sak). Reglene innføres i 2024 og vil omfatte om lag 8.000 selskaper. I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i inntekt. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil da omfatte ca. 20.000 selskaper.

– Det er bra at bedriftene har fått tid på seg. Det betyr at de har tid på seg til å fokusere på rekruttering og kvalitet i styrearbeidet. Etter min mening kan dette fokuset føre til økt profesjonalisering av styrearbeidet og det vil alle bedrifter tjene på, mener Simonsen.

Kan anbefales
NHO-direktøren har selv erfaring fra styrearbeid i bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor gjennom mange år, og mener det også er viktig at kvinner i større grad sier ja når de blir spurt om å ta styreverv.

– Det er utrolig mye kompetanse blant kvinner som næringslivet har bruk for, men undersøkelser viser dessverre at de har mindre interesse for næringsliv enn menn. Det synes jeg absolutt vi bør forsøke å gjøre noe med. Min egen erfaring er at styrearbeid er en måte å øke sin kompetanse på, det er interessant, lærerikt og kjempeartig – og jeg kan anbefale det til andre.

Nord-Norge best
Nord-Norge har lenge vært best på andel kvinner i styrerommene i næringslivet, og lå fortsatt øverst når det gjelder andel foretak med kjønnsbalanse i styre i 2021. Fra 2017 til 2021 har Rogaland, Oslo, Innlandet og Møre og Romsdal hatt den største økningen i kvinneandel og bedre spredning av kvinner i styrer, men Nord-Norge er fortsatt best.

– Det var jeg ikke klar over, men det er jo positivt for oss. Likevel vil jeg oppfordre næringslivet i nord til å jobbe aktivt med rekruttering. Det betyr blant annet å se etter kvinner, også innenfor andre bransjer og områder enn der man tradisjonelt har rekruttert. Og så må man sikre at de som skal delta i styrene får riktig opplæring og god innføring i hva som forventes, slik at man kan lære og utvikle seg i rollen. Da vil bedriften få mest mulig ut av hver enkelt styremedlems kompetanse, og det blir morsommere å sitte i styret. Vinn-vinn, med andre ord.

———————————————————————————————————-

FAKTA

Disse omfattes av reglene:

Forslaget vil innebære krav til styresammensetningen i følgende foretak:

• De som har slike krav etter regelverket i dag
• Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere
• Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere
• Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem

Gradvis innføring

Første trinn skal oppfylles senest 31. desember 2024:
– Foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
Andre trinn skal oppfylles senest 30. juni 2025:
– Foretak med flere enn 50 ansatte, samt samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer og stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål
Tredje trinn skal oppfylles senest 30. juni 2026:
– Foretak med flere enn 30 ansatte
Fjerde trinn skal oppfylles senest 30. juni 2027:
– Foretak med mer enn 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.
Femte trinn – skal oppfylles senest 30. juni 2028: