Melbu Systems AS: – Oppdragene blir større og mer komplekse

SYNLIG I MARKEDET: Melbu Systems AS tar oppdrag over hele landet og tilstedeværelse på messer er en viktig del av markedsarbeidet. Fra venstre: Salgssjef Magnus Steien, formann-servicesalg Ole Nilsen og adm. dir Einar Roger Pettersen. Foto: Melbu Systems.

Det er full fart hos Melbu Systems AS, som på få år har doblet både omsetning og antall ansatte.

Av – Jonas Ellingsen

Melbu Systems AS er i dag en totalleverandør til fiskeri- og havbruksnæringen, inkludert fiskeflåten. Bedriften har gjort store investeringer i utstyr og kompetanseheving de senere år og utfører alt av mekanisk arbeid, automasjon og robotisering for kunder over hele landet.

Full fart
Et godt renomme og evnen til å innfri oppdragene til fornøyde kunder generer nye oppdrag i kjølvannet av de gamle. Arbeidsstyrken har økt fra 20 til 40 på få år, og de ansatte har mer enn nok å henge fingrene i.
Akkurat nå er Melbu Systems i gang med montering av ny fabrikk hos Brødrene Karlsen på Husøy i Senja. Et oppdrag til over 40 millioner kroner, der fabrikken skal være klar til sesongstart. Samtidig monteres fabrikk på en kystbåt under bygging i Danmark, som senere skal til Senja, Et eldre fartøy fra Øksnes ligger nå ved kai på Melbu for montering av ny fabrikk, en såkalt retrofit. Montering på nye fartøy skjer på byggestedet, så for fagarbeiderne ved Melbu Systems blir det fort mange reisedøgn pr. år.

Totelleverandør
– Stikkordet er større oppdrag og mer omfattende og komplekse leveranser. Generelt ser vi også at oppdragsgiverne blir færre og større. I stadig økende grad er vi totalleverandører, der utstyr fra bl a Marel og Baader inngår i leveransen, sier adm. dir. Einar Pettersen til Nordnorsk Rapport.

Han forteller at størrelsen på de typiske kystbåtene bedriften arbeidet med før lå rundt 90 fot. De har nå doblet seg i størrelse og har også plass til dobbelt så mye utstyr ombord.

– Båtene rigges med et stort spekter av utstyr for flere driftsformer og fangst på flere arter – og utstyres gjerne med komplette frysefabrikker. Det kommer stadig mer nytt utstyr på markedet, og kombinasjonene av det som bestilles er uendelig. Utviklingen har stilt store krav til vår kompetanse, sier Pettersen.

Kraftig vekst
Flere oppdrag, flere totalleveranser og markant prisstigning har gitt utslag i regnskapet. Omsetningen til Melbu Systems har siden 2018 ligget på rundt 55 millioner kroner, men økte bratt til 86 millioner i 2022. I følge Einar Pettersen blir det en vesentlig økning også i 2023.

– Utfordringen er å få resultatet til å henge med, medgir Pettersen.
– For det første har vi vokst betydelig de senere år, noe som har sine egne utfordringer. Kombinasjonen av prisstigning, økte renter, lønnsvekst og fastlåste kontrakter er vi ikke alene om å merke. Vi møter situasjonen med større grad av planlegging og prøver å jobbe så smart som vi kan. Det inkluderer å sikre et lager av materialer, spesielt innen elektronikk. I perioder har det vært krevende og til dels umulig å skaffe nødvendige elektronisk komponenter. Vi har kjøpt inn materiell på forskudd for å sikre oss, noe som igjen påvirker økonomien. Tilgangen har heldigvis bedret seg nå, sier han.

Selvforsynt
Prinsippet om selvforsyning gjelder også bedriftens kompetanse.
Melbu Systems har jobbet mye med å utvikle egne styresystemer og tekniske løsninger. For syv år siden hadde bedriften en person på automasjon, men har nå en egen avdeling på seks ansatte som tar seg av automasjon og bygging av egne styresystemer og programmeringer.

– De siste årene har vi sett betydningen av å gjøre mest mulig selv. Baserer man driften på å kjøpe mange tjenester, havner man fort i en sårbar situasjon, sier Einar Pettersen.

Færre forespørsler
Melbu Systems har 30 % av omsetningen innen havbruk – de resterende 70 % er oppdrag innen hvitfiskforedling og kystflåten.

– Bedriften kan se tilbake på mange år med høy etterspørsel og brukbar inntjening. Hva ser direktøren i glasskulen for de kommende år?
– Vi har mye å gjøre også til neste år, men vi merker at det er færre forespørsler. Nedgangen i kvoter de siste årene og bekymringer rundt årets kvotemeldingen er nok en viktig årsak. Landindustrien tjener også mindre penger på hvitfisk, slår Pettersen fast.

Lokal tilhørighet
– Fremover kan dette påvirke markedet vi opererer i. Vår strategi er uansett å fortsette å være gode på det vi driver på med, utvikle oss videre som bedrift – og innfri oppdragene på beste måte. Vår lokale tilhørighet er et fortrinn som blir trukket positivt frem i mange sammenhenger: At vi snakker godt norsk og er ekspeditt – og at vi er der når kundene trenger oss. Flyforbindelsene med Widerøe til både Tromsø og Båtsfjord fungerer ennå godt, til tross for at de er dyrere enn en billett til Kuala Lumpur, sier Einar Pettersen med glimt i øyet.