Svevia fikk kontrakt i Ofoten

Kontrakten til Svevia byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Foto: Svevia

Svevia AS fortsetter sitt oppdrag for Statens vegvesen fra 1. september 2023.

Av Edd Meby

Entreprenøren på Ofoten-kontrakten har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene i et område med en høy andel av tungtrafikk. Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Kontrakten omfatter 314 kilometer veg, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveger. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua. Vegene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Disse fire leverte tilbud:


Tilbyder                                       Tilbudssum
Svevia Norge AS                     477 411 880
Presis Vegdrift AS                  491 137 845
Veidekke Industri AS           500 637 761
Mesta AS                                    533 017 393

Skjerper miljøkrav
Statens vegvesen har den siste tiden skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren som får ansvaret for riksvegene i Ofoten må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk. Det settes også strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra veien. I 2022 ble det inngått sju nye driftskontrakter for riksveiene, med en samlet kontraktssum på 4,2 milliarder kroner.

I 2023 har Statens vegvesen invitert til anbudskonkurranser om drift av totalt 2300 kilometer riksvei fra Larvik i sør til Kirkenes i nord, til en anslått verdi av ca. 3 milliarder. De nye kontraktene gjelder fram til 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre år. I tillegg til Ofoten-kontrakten er det to andre kontrakter ute i Nord-Norge i år, kontrakten for Øst-Finnmark, samt kontrakten for Tromsø-området og midtre Troms.