Stor interesse for ny anleggslinje i Troms

– Dette har vi jobbet lenge for, så vi synes det er fantastisk å endelig ha tilbudet på plass fra høsten av, sier Jorunn Nyheim, distriktssjef i Troms i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: Nordnorsk Bygg og Anleggsmesse / www.nnba.no

Det nyopprettede studietilbudet i anleggsmaskin ser ut til å være populært.

Av – Edd Meby

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 25 søkere til de 15 elevplassene ved Bardufoss videregående skole. Det betyr at et lenge etterlengtet tilbud allerede er en suksess, og det gleder Jorunn Nyheim som er distriktssjef i Troms i Maskinentreprenørenes Forbund. Hun er strålende fornøyd med at det nye tilbudet blir opprettet.

– Dette har vi jobbet lenge for, så vi synes det er fantastisk å endelig ha tilbudet på plass fra høsten av.

– Hva betyr dette for bedriftene du representerer?

– Det betyr ekstremt mye, først og fremst bedre tilgang på kvalifiserte fagfolk, men det betyr samtidig at en flaskehals i rekrutteringsarbeidet er fjernet. Fraværet av utdanningstilbud har gjort det vanskeligere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sier Nyheim.

I Troms har det hittil ikke vært en eneste videregående skole med tilbud om anleggsteknikk. Ungdom i Troms som ønsker å utdanne seg innen faget har vært nødt til å dra enten til Fauske eller Kirkenes, noe som har resultert i få lærlinger fra fylket. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har de senere årene lagt ned mye innsats for å få på plass en fagutdanning i Troms. MEF hevder at Troms har hatt landets dårligste tilbud av utdanning innen anleggsteknikk. De lange avstandene til skolested har gjort det vanskelig å få elever, selv om Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) har forsøkt å rekruttere på skolebesøk og yrkesmesser. Med en linje i Bardufoss er disse argumentene fjernet.

Jorunn Nyheim legger vekt på at tilbudet på Bardufoss er viktig for ungdom fra Troms, som nå får denne utdanningen nærmere, og et godt supplement til eksisterende linjer i Fauske og Kirkenes.

– Plassert midt i fylket er Bardufoss en ypperlig beliggenhet for en slik linje. Det er en fremoverlent videregående skole som har mange lokale bedrifter innen bygg og anlegg. Maskinentreprenørenes Forbund har et tett og godt samarbeid med skolen om tilbudet, og vil bidra på ulike måter i utdanningsløpet.

– Hva får ungdom som velger denne linjen?

– De får være med å bygge landsdelen. De er nærmest garantert å få seg jobb, og de jobbene de får er varierte og spennende.

Bardufoss videregående skole har latt seg inspirere av blant andre Åfjord videregående skole i Trøndelag fylke, og har utarbeidet et konkret kostnadseffektivt løsningsforslag ved å leie maskiner fra bransjen. Dermed unngår skolen den betydelige kostnaden ved anleggsteknikk med anskaffelse av maskiner som krever vedlikehold og sertifiseringer. I løpet av skoleåret vil elevene ha seks uker med opplæring på maskiner på skolen, pluss åtte uker i lokale bedrifter, mens de resterende 24 ukene tilbringes i ordinær skole.

I løpet av våren planlegges utdanningsløpet i detalj, og i august kommer elevene i det første kullet.

– Utgangspunktet for denne linjen er jo bransjen sitt behov for fagfolk. For en ungdom som ønsker denne utdannelsen er det langt å flytte til Fauske eller Kirkenes, og dermed har det oppstått en mangel på lærlinger med lokal tilhørighet til Troms. I tre-fire år har vi hatt dialog med næringen for å finne en modell som passer for oss når vi lager en ny linje, sier Jan Kristian Vestjord, avdelingsleder ved Bardufoss videregående skole.

Han har all grunn til å være fornøyd med interessen for det nye tilbudet ved skolen.

– Da søknadsfristen gikk ut i mars hadde vi fått rundt 25 søkere. Tatt i betraktning at tilbudet ble lansert i januar og vi hadde svært kort tid på oss til å markedsføre det, så vil jeg si at det har vært stor interesse for de 15 plassene vi har å tilby, sier Vestjord, som roser samarbeidet med næringslivet:

– Denne utdanningen legger til rette for et tett og forpliktende samarbeid med bransjen, og det er virkelig artig å jobbe i et prosjekt med så stor entusiasme hos aktørene.