Generasjonsskifte i Gjesvær:
– God arbeidsmoral viktigste lærdom

Erling Walsøe (til venstre) har ledet hjørnesteinsbedriften Jangaard Export AS i Gjesvær i 48 år. Tidligere i høst lot han sin sønn, Marius Walsøe, ta over som daglig leder. Foto: Geir Johansen

Etter at Erling Walsøe har vært daglig leder for hjørsteinsbedriften Jangaard Export AS i Gjesvær i 48 år lot han tidligere i høst sin sønn, Marius Walsøe, ta over som daglig leder.

Av Geir Johansen

– Den viktigste lærdom min far har gitt meg er viktigheten av å ha god arbeidsmoral, sier Marius. Den 7. april i år fylte Erling Walsøe 70 år. Den kjente, til tider omstridte, og mye omtalte gjesværingen har ingen betenkeligheter med å overlate den daglige ledelsen av hjørnesteinsbedriften i fiskeværet til sin sønn. Marius Walsøe (29) sier at han ikke så for seg at han skulle overta bedriftsledelsen for få år siden. – Men så ble det som det ble. Jeg har jo alltid hatt et nært forhold til denne bedriften. Jeg har arbeidet her i ti år, og jeg merker at jeg trives godt med dette arbeidet nå, sier han.

70-årsgave
Nordnorsk Rapport møter de to generasjoner Walsøe i vakre Gjesvær kirke, som eies av Erling Walsøe. På bordet ligger en 70-årsgave som Erling Walsøe både ble rørt og imponert over å få. Hans sønn Marcus og hans russiske kone Natalia har nedlagt mye arbeid og tid i å finne frem til utklipp fra aviser, tidsskrifter og blader med omtale av Erling Walsøe og hans lange yrkesliv; fra tidlig 1970-tall og frem til i dag.

Fikk tryggheten
Erling Walsøe vokste opp i Gjesvær. Han er sønn av Alf Walsøe (1918-1961) og Sara Walsøe; med pikenavn Olsen (1926-2018). Fra barnsben av fikk Erling et nært forhold til fiskeri, og hans barndom var som unger flest pleide å være i et fiskevær nordpå. – Jeg var bare ni år da min far døde. Min mor fikk ansvar for å oppdra tre barn alene i ei tid da det ikke var flust av materielle goder. Men som barn fikk vi den tryggheten som vi hadde behov for, og det var viktig for videre utvikling, sier han.

Nysgjerrighet
Fra han var barn kan Erling Walsøe huske at han hadde mye nysgjerrighet i seg. – Jeg ville finne ut av hva som lå bak utviklingen, jeg ble tidlig opptatt av historie. Jeg drømte vel egentlig om å bli arkeolog for å kunne utforske temaer nærmere. Jeg ville også ut for å se meg om i verden. Jeg var også nysgjerrig på det samiske, så etter endt barneskole i Gjesvær dro jeg og bodde på internat i Karlebotn i Nesseby. I løpet av tiden der ble jeg bedre kjent med det samiske.

Arbeid som lærer
Han gikk på realskole i Arendal og deretter på latinlinjen på videregående skole i Bergen. Da denne var unnagjort arbeidet han som lærer; først et år i Steinkjer og deretter i to år i Kløfta utenfor Oslo. Mens han var hjemme i ferier arbeidet han på fiskebruket i Gjesvær som den gang ble drevet av Markus Akselsen. – Jeg var også så heldig at jeg ble kjent med to arkeologer fra Bergen som gjorde undersøkelser i området her. Jeg fikk være med dem ute på feltarbeid, og det var både spennende og veldig lærerikt for meg, forteller han.

Daglig leder
Ålesund-firmaet Jangaard overtok fiskebruket i 1973, og Erling Walsøe ble ansatt ved bruket. Etter et halvt år fikk han tilbud om å bli daglig leder og takket ja til det. Han fikk god hjelp i en overlappingsperiode av tidligere daglig leder Daniel Kemi. Etter 48 år som leder av fiskeindustribedriften Jangaard Export avdeling Gjesvær har han solgt sine 50 prosent av aksjene i selskapet. – Satsing på saltfisk av god kvalitet har hele tiden stått sentralt for bedriften. Jeg er litt stolt over at vi i dag er en av bedriftene i landet som kan levere saltfisk av aller beste kvalitet, sier
han.

Væreier
Erling Walsøe er også kjent for å være væreier, eller nessekonge, som man sa i tidligere tider. Ja, etterhvert kjøpte jeg opp store deler av både øyer og landområde i Gjesvær. Jeg overtok det som var i Gjesvær handel sin eie fra 1880. På den tiden hadde jeg en samboer fra Hedmark. Hun var fortvilt og oppgitt over at jeg valgte å kjøpe eiendommene. – Du skal se at det ikke vil komme noe godt ut av det, advarte hun.

To sider
– Og det gjorde det heller ikke?

– Denne siden av min virksomhet har hele tiden hatt to sider. I et lite samfunn er det ikke alle som liker at man stikker seg ut; spesielt ikke når noen fra min tidligere lutfattige familie gjorde det. Det har vanket en god del misunnelse. Men jeg føler at jeg også har blitt respektert for det jeg har gjort for samfunnet her. Jeg og min kone driver fortsatt butikken Gjesvær handel her, og de fleste utkantsbutikker er jo i dag borte. Da jeg kom tilbake til Gjesvær på begynnelsen av 1970-tallet hadde stedet 370 innbyggere. Nå er innbyggertallet på rundt 80.

Kunst og kultur
En viktig del av Erling Walsøe sitt virke har vært hans livslange interesse for kunst og kultur. I kirka og i en bygning ved siden av har han gjennom mange år bygd opp en imponerende samling av gamle kart, bøker og fotografier. Han besøkte Russland for første gang mens det enda var Sovjetunionen i 1986/87. Han har samarbeidet nært med organisasjoner og personer som driver med kunst og kultur i nabolandet og hatt flere utstillinger av noe av det han har i sin samling der. – Jeg ble jo ikke arkeolog, men arbeidet jeg har gjort for å samle historisk verdifullt materiale kan kanskje være et uttrykk for at jeg likefullt har fått undersøkt saker og ting, sier han.

Erling Walsøe har markert seg som en samler av verdifullt historisk materiale; deriblant gamle kart fra nordområdene. Foto: Geir Johansen

Utvider bedriften
Det sprenges og graves rundt fiskeindustri-anlegget i Gjesvær. Planen er å oppføre et nytt produksjonsbygg på rundt 1000 kvadratmeter. Man skal i tillegg renovere den gamle delen av anlegget, etablere to mottakslinjer, få nye frys- og kjølesystemer med mer. Daglig leder Marius Walsøe håper at grunnarbeidet med det nye bygget kan starte før jul. Så langt er det beregnet rundt 12 måneder til å klargjøre det nye bygget. Produksjonen vil gå som vanlig, mens det nye bygget settes opp. – Mens vi til nå har hatt sesong fra i slutten av januar til i slutten av september satser vi på å få utvidet sesongen og kanskje få til helårlig drift. Med det håper vi at ansatte vil bosette seg her i den flotte bygda vår. Det er spennende tider, og jeg håper vår satsing skal vise at Gjesvær er et godt sted å bo og arbeide i årene framover, sier Marius Walsøe.