– Det ser bra ut!

– Alle som kan lese et regnskap vil kunne se at vi har hatt en tøff periode, men emisjonen og den nye kapitalen ga oss den likviditeten vi trengte for å håndtere situasjonen, forteller Kay-Hugo Hanssen. Foto: Privat

Vesteraalens AS nye styreleder Kay-Hugo Hanssen ser positivt på framtida til den tradisjonsrike bedriften på Sortland.

Av Bjørn Tore Bjørsvik

Etter noen år hvor utfordringene, blant annet pandemien, har stått i kø, så styret seg sist vinter nødt til å hente inn ny aksjekapital gjennom en emisjon. I mars viste fasiten omkring 40 millioner ferske kroner på konto. Den kapitalinnsprøytningen har de utnyttet til fulle, og konsernet er på rett kurs igjen.

– Alle som kan lese et regnskap vil kunne se at vi har hatt en tøff periode, men emisjonen og den nye kapitalen ga oss den likviditeten vi trengte for å håndtere situasjonen, forteller Kay-Hugo Hanssen til Nordnorsk Rapport.

Tromsø-baserte Hanssen er for mange kjent som konsernsjef i Kræmer-konsernet. Han har sittet i styrene til både Vesteraalens AS og eierselskapet Vesteraalens Invest AS, og har nå overtatt som styreleder i begge selskapene etter Eivind Martin Simonsen.

– Nå ser vi framover!

En kjent og kjær boks med nordnorsk industrihistorie finnes rundt om i de tusen hjem. Foto: Vesteraalens AS

Hermetikk, takk!
– Hovedfokus for oss etter emisjonen har vært å sørge for at vi har god drift, forklarer han.
– Og da mener jeg aktiviteter som sørger for stabil likviditet og som gir positive resultateter.

De aktivitetene finner man først og fremst på hermetikkfabrikken, i produksjonslinjene for fiskeboller og fiskeolje.

– Målet har vært å optimalisere og robustgjøre de to produksjonslinjene. Det hjelper lite å ha en flott fabrikk som lager verdens beste fiskeboller om vi ikke utnytter den fullt ut. Vi er ikke der helt ennå, men jobber hele tiden for å forbedre oss og for å bruke kapasiteten bedre.

– Tilbake til det vi er gode på
Ambisjonen om å få i gang en filetproduksjon som tidligere styreleder flagget i mars da emisjonsresultatet ble offentliggjort, er foreløpig ikke realisert.

– Det er mye som skal avklares før den produksjonen kommer i drift, sier han, og er tydelig på at en slik produksjon ikke er aktuell i 2022.

– Vi har tonet ned alle prosjekter som ikke gir umiddelbar effekt, og gått tilbake til det vi er gode på: Fiskeboller og fiskeolje. Litt sånn «skomaker, bli ved din lest,» smiler han.

Lys i horisonten
Kalenderen drar seg mot 2023, og Hanssen er optimist på vegne av Vesteraalens-selskapene i det nye året.

– Fortsatt er det slik at Vesteraalens må håndtere noen ettervirkninger av de årene vi har vært gjennom, men vi jobber med det hver dag, og blir stadig bedre på å utnytte ressursene våre. Derfor ser jeg positivt på framtida, sier han.

– Fremdeles er det mye å ta tak i, mye som skal gjøres, ting som skal oppgraderes, og vi er inne i et langsiktig løp – et løp vi må bare stå i, slår han fast, og legger til:

– Men det ser bra ut!

– Det hjelper lite å ha en flott fabrikk som lager verdens beste fiskeboller om vi ikke utnytter den fullt ut. Vi er ikke der helt ennå, men jobber hele tiden for å forbedre oss og for å bruke kapasiteten bedre, fastslår Kay-Hugo Hanssen. Foto: Vesteraalens AS