Stor interesse for bærekraftige bygg

BÆREKRAFT OG OMBRUK: Den gamle bygningsmassen til Mack bryggeri inneholder mange materialer som kan brukes på nytt. Kartleggingsrapporten fra Asplan Viak er på 190 sider, og alt inventar er lagt ut i en landsdekkende database for ombruk. Foto: Mack-kvartalet

Vi opplever et stort oppsving i interessen for bærekraftsertifiserte bygg og BREEAM etter innføringen av grønn finansiering.

Av – Jonas Ellingsen

Det sier John Ingar Jenssen, som er gruppeleder for energi og miljø ved Asplan Viaks avdeling i Tromsø.

Bærekraft utgjør en stadig større del av arbeidsdagen for fagfolkene i konsulentselskapet. En viktig årsak er at EU’s taksonomi er i ferd med å innføres i Norge, der prosjekter som skal finansieres av en bank må innfri visse krav til bærekraft for å få best mulig rente. De som velger å sertifisere bygget sitt får lavere rente.

John Ingar Jenssen, gruppe-leder hos Asplan Viak, Tromsø.

– Tidligere var miljøsertifisering en ekstra kostnad for bedriftene som ville stå frem som bærekraftige. Nå får kundene pengene tilbake i løpet av to til syv år, i form av lavere rente. Etterpå er rentefordelen en ren gevinst. Det har rett og slett blitt lønnsomt å få en sertifisering, forteller Jenssen.

Kunder stiller krav

Asplan Viak har nå stor pågang fra kunder med spørsmål om Breeam eller andre sertifiseringsordninger som kan gi grønn finansiering. Konsulentselskapet bistår sine kunder hele veien med overordnet planlegging, via tekniske og økonomiske mulighetsstudier, til beregning og prosjektering, der prosjektene tar sin endelige form og blir realisert. Asplan Viak har nå en referanseliste på rundt 40 utvalgte Breeam-prosjekter med store kunder.

– Det er ikke bare muligheten til lavere rente som gjør at flere velger å sertifisere byggene. Utbyggere opplever i økende grad at bevisste leietakere stiller krav til miljøsertifisering. Spesielt gjelder det store selskaper med internasjonalt tilsnitt, forteller gruppelederen hos Asplan Viak.

– For privatkunder er Svanemerking den mest aktuelle sertifiseringen. 1 500 boliger er sertifisert i Norge, noe som kvalifiserer for grønn finansiering og lavere rente, legger han til.

Ombruk

Sirkulær økonomi og gjenbruk er avgjørende for at bygg- og anleggsbransjen skal nå sine klimamål.
En ny manual i Breeam, som Asplan Viak følger, stiller krav til vurderinger av ombruk i byggeprosjektene. Ombruk er her å forstå som gjenbruk, men med minst mulig bearbeiding. Materialene skal i hovedsak kunne brukes som de er.

– Veldig mange materialer fra norske kontorbygg kan ombrukes og gjøre nytte i nye bygg: Taksperrer, kontormøbler, skillevegger, himlingsplater, ventilasjonsanlegg og kanaler, ja til og med hulldekker. Vi er den eneste aktøren i regionen som har gjort ombrukskartlegginger, med bakgrunn i aktører som har vært veldig opptatt av bærekraft. Sammen med Fremtiden i våre hender har vi også tatt initiativ til en ombruksklynge som drives i fylkeskommunal regi gjennom Klimapartner Troms og Finnmark, forteller John Ingar Jenssen.

Dyrere byggevarer

Målsettinger i klyngen er å dele kunnskap for å realisere brukte materialer som en ressurs, øke sysselsetting i regionen, unngå økende materialkostnader, spare på kostnader til deponering av avfall og oppnå miljø-, klima-, og økonomiske gevinster.
– Ombruk får stadig større plass i sertifiseringsordningene, og vil derfor tvinge seg frem på byggeplassene i årene som kommer. Spørsmålet har vært om det kan skapes fortjeneste av det.
Hvis prisene på råvarer og byggevarer fortsetter å stige, er det liten tvil om at vi når et break even-punkt der det vil lønne seg å hente inn brukte og resertifiserte komponenter, sier gruppelederen.

Ser mot Lofoten og Vesterålen

Asplan Viak er største aktør i Troms-regionen med tre sertifiserte Breeam-prosjektledere. Nå utvider selskapet innen Breeam i Lofoten og Vesterålen. Her er det mange spennende prosjekt på gang. Blant annet har Vågan og Vestvågøy gått sammen i prosjektet “De grønne øyer” med fokus på å bygge bærekraftige nabolag og kvartaler.

– I planene for et nytt kommunehus i Vågan legges det opp endring av et helt kvartal, i en blanding av rehabilitering, ombruk og nybygg . Her skal det også etableres et fjernvarmeanlegg basert på varmegjenvinning fra sjø, der Asplan Viak har gjort hele analysen.

Eiendomsselskapet “E i nor” utvikler et spenstig bygg basert på et gammelt maskinverksted i Svolvær der vi er involvert med energianalyser og Breeam-analyser. Det er mye positivt som skjer i denne regionen, og det ønsker vi å være med på, sier John Ingar Jenssen.