«Hvor er bevisene, Økokrim?»

HENNINGSVÆR: – Jeg synes Økokrim går altfor hardt ut i sin omtale av fiskerinæringen, og jeg må si jeg forventer at etaten da har mer fakta enn det som er kommet frem til nå.

 

Av – Edd Meby

Holger Pedersen fra Henningsvær er yrkesfisker og har lang fartstid som lokalpolitiker i Vågan i Lofoten, der han representerer Arbeiderpartiet. Han har også hatt flere verv i fiskerinæringen, blant annet med åtte år i styret i Råfisklaget. Sånn sett uttaler han seg med en viss tyngde når han vurderer omfanget av fiskejuks:
For fem-ti år siden ville jeg vært mer enig med Økokrim, men ærlig talt, i dag ser jeg ikke noe som skulle tilsi at fiskerinæringen passer inn i trusselbildet til Økokrim. Med dagens kontrollordninger forstår jeg rett og slett ikke hvordan det kan jukses i et slikt omfang. Her snakkes det milliarder, og jeg skjønner det faen ikke!

Hvor er bevisene?

Pedersen er enig med Norges Fiskarlag som har kritisert Økokrim for å kriminalisere en hel næring.
Jeg venter spent på hvilke bevis Økokrim har. Hvis det jukses så stort som dette, så må jo Fiskeridirektoratet vite om det. Og da forventer jeg jo at det blir gjort noe med det. Da må vi få flere kontrollører på kaia. Da må vi få flere uanmeldte stikkprøver. Da må man ta tips og rykter på alvor. I stedet virker det som om Fiskeridirektoratet i stadig større grad skal basere kontroll på digital overvåking, og lemper kostnadene over på oss fiskere. Fra 1. mars 2023 er jeg pålagt å investere 15.000-20.000 i slikt nytt sporingsutstyr, og får årlige lisenskostnader i samme størrelsesorden.
Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en tilskuddsordning, som skal halvere denne kostnaden for fiskerne med båter under 15 meter.