SalMars milliardsatsing på Senja: InnovaNor klar til å gi gass

SalMar har bygd Nord-Norges største og mest moderne lakseslakteri på Senja. I løpet av sommeren blir det full produksjon på milliardanlegget, som kan produserere 225.000 laksemiddager i timen.

Av – Jonas Ellingsen

Det 20.000 kvadratmeter store anlegget ruver på industriområdet Klubben på Grasmyr i Senja kommune. Ilandføringsanlegget for laks med slakteri og bearbeidingsavdeling er utstyrt med det nyeste som finnes av teknologi og produksjonsutstyr. I tillegg rommer også anlegget hovedadministrasjonen for SalMar Nord.

Mot full produksjon
Etter planen skulle produksjonen ha startet i mai i fjor, men forsinkelser grunnet corona og utfordringer med innkjøring av maskiner og systemer gjorde at oppstart trakk ut i tid. Først på slutten av året begynte brikkene å falle på plass.
– Oppstart av fabrikken ble langt mer krevende enn vi hadde forventet, sier fabrikksjef Jørn Tore Fjellstad.

FABRIKKSJEFEN: Corona og innkjøringsproblemer har forsinket oppstarten ved InnovaNor. Nå ser fabrikksjef Jørn Tore Fjellstad frem til full fart ved anlegget. Foto: Privat

Men nå ser han absolutt lys i tunnelen. – Filetproduksjonen startet i januar. Slakteriet har hengt litt etter, men den siste måneden har vi vært oppe i 70 prosent kapasitet. I løpet av de neste to månedene skal vi produsere for fullt. Det gleder vi oss til, sier en entusiastisk fabrikksjef til Nordnorsk Rapport.
Han forteller om veldig god stemning på huset. – Smilene sitter løst for tiden. Jeg må virkelig berømme de ansatte for å ha vært utrolige fleksible og tålmodige i innkjøringsfasen. Holdningen er at “dette er vårres fabrikk” og noe vi skaper sammen. Da står alle på for å få det til, sier han.

Attraktiv arbeidsplass
Anlegget har en årlig kapasitet på 75.000 tonn pr. skift, noe som tilsvarer to fullastede vogntog fra fabrikken pr time. Det kreves mange hender for å håndtere et så stort volum, og SalMars storsatsing gir tilflytning til Senja og fornyet puls til lokalsamfunnet på Grasmyr. 170 ansatte er allerede på plass ved den nye hjørnesteinsbedriften i kommunen.

Den moderne fabrikken kan skilte med attraktive fasiliteter, inkludert flott kantine og treningsrom med panoramavinduer i andre etasje. Beliggenheten med nærhet til bylivet i Finnsnes og Tromø har nok også bidratt til stor interesse for de utlyste stillingene.

Rekruttering
Av de første hundre ansatte var halvparten lokale fra Senja og omegn i Midt-Troms, der mange hadde erfaring fra fiskeri eller industri. Senere er det ansatt tilflyttere fra Finnmark, Nord-Troms, og Nordland. Ja, til og med fra Frøya på Vestlandet. En god del ansatte har utenlandsk bakgrunn, men har jobbet ved andre lakseslakterier i Norge.

I starten av juli kommer det ytterligere 28 nye arbeidere fra andre deler av landet. Snart passeres den magiske grensen på 200 ansatte. – Vi har vært heldige å sikre oss mange ansatte med relevant yrkesbakgrunn og vi er spesielt fornøyd med at alle tekniske støttefunksjoner er besatt. Filetproduksjon er derimot et eget fag, og “jentan på fileten” er det ikke overskudd på i dagens arbeidsmarked, sier Fjellstad.

Hotspot Senja
Flere ansatte skal det bli på sikt, men Jørn Tore Fjellstad ser noen flaskehalser for videre rekruttering. Det blir stadig større konkurranse om arbeidskraften. Med høy aktivitet på Senja og 1000 nye arbeidsplasser de siste fem årene, har også boligmarkedet strammet seg til. – Kvadratmeterprisen for en grei leilighet ligger nå opp mot 60.000 kroner og turiststrømmen til Senja bidra også til at mange leiligheter kun leies ut på Airnbnb.

Det bygges nye boliger, men ikke fort nok til å møte etterspørselen akkurat nå, forteller han.

GOD STEMNING: Rune Paulsen og Karina Majerczak er blant de over 170 ansatte som gleder seg over å være i produksjon. Foto: Salmar

SalMar-kulturen
Jørn Tore Fjellstad er oppvokst i Båtsfjord og fikk lukten av sjø og fisk inn med morsmelken. De siste to årene har han jobbet som driftsleder i SalMar Farming segment nord. Han tar med seg en en bred erfaring fra næringsmiddelproduksjon og sjøsiden innen oppdrett til lederjobben på InnovaNor.

Interessen for bearbeiding av fisk og det han kaller “SalMar-kulturen” gjorde at han siktet på fabrikksjef-jobben, allerede da planene om anlegget ble lansert.
– Hva kjennetegner SalMar-kulturen?
– Hardt arbeidende folk som ikke ser seg forbalt. SalMar har et “trøkk” som tiltrekker seg folk som liker å jobbe og få ting til. Jeg tror egentlig at man finner den samme kulturen i mange kystsamfunn, så den er nok ikke eksklusiv for Frøya. Jeg ser at vi er godt på vei her på InnovaNor, og det er veldig positivt, avslutter fabrikksjefen.

ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS: Kantine og treningsstudio med panoramautsikt bidrar til en attraktiv arbeidsplass på det moderne anlegget. Fotos: Salmar