Når temperaturene teller

TEAM TROMSØ: Servicetekniker Kristoffer Gjengedal og teamleder Stian Granli fra Johnson Controls sitt kontor i Tromsø foran InnovaNor sitt nye anlegg. Foto: Johnson Controls, avd. Tromsø

Kuldeproduksjon og energigjenvinning er løftet til et nytt nivå på InnovaNor. Det skyldes ikke minst innsatsen og engasjementet fra byggherre SalMar.

Av – Jonas Ellingsen

Det sier salgssjef for industriell kjøling hos Johnson Controls, Roar Trælnes. Han er svært fornøyd med oppdraget og samarbeidet med SalMar.

– Det er sjelden vi møter så stort engasjement og involvering fra en kunde. Det har pushet oss ekstra, og vi har snudd på alle steiner for å skape et best mulig resultat, sier Trælnes til Nordnorsk Rapport.

Korrekt temperatur
Johnson Controls har hatt kontrakt direkte mot SalMar for oppdraget på Senja. Relasjonene var allerede på plass gjennom tidligere oppdrag for SalMar på Frøya.

I følge Trælnes er det levert et anlegg til InnovaNor som løser kundens komplette behov for kuldeenergi. Og det er ikke så rent lite i et gigantisk slakte- og foredlingsanlegg som InnovaNor. Her er korrekt temperatur avgjørende for å beholde best mulig kvalitet på det verdifulle råstoffet gjennom alle ledd i produksjonen.

– Anlegget leverer kulde til å produsere is og til å senke temperatur i sjøvannet som fisken kjøles ned i. Videre skal romtemperatur i produksjonslokalene holdes nede på + 12 grader, mens rom der fisken palleteres og lagres skal ligge mellom null og to grader. Kulden brukes også til innfrysing i frysetunneler og på fryselager, samt til platefrysing for spesifikke produkter, forteller Roar Trælnes.

KULDEANLEGG: Kristoffer Gjengedal fra Johnson Controls i det nye kuldemaskinrommet til InnovaNor. Foto: Johnson Controls, avd. Tromsø

Den viktige tidslinjen
Kuldeproduksjon skaper mye varme, og et klart mål i prosjektet har vært å gjenvinne mest mulig av denne energien.

– Ikke minst har vi hatt fokus på at varmeenergien skal være tilgjengelig når det er bruk for den, noe som svært mange tilsvarende anlegg i dag ikke har gode løsninger på. Hos InnovaNor er dette er tatt et steg videre. Det har skjedd gjennom en nøye kartlegging av rytmen i produksjonen over døgnet og året som helhet. Med tidslinjen som utgangspunkt, har vi hatt en meget fruktbar sparring mellom SalMar, konsulentene og oss. Det har vært en omfattende jobb, men vi føler alle at resultatet har blitt veldig bra, forteller han.

Lagring av energi
Den paradoksale utfordringen ligger i at varmen produseres og forbrukes på vidt forskjellige tidspunkt ved anlegget på Senja.
Behovet for varme er størst på kveld/natt når anlegget vaskes ned med varmt vann – mens produksjon av kulde, som gir overskuddsvarme, er størst på dagtid når anlegget produserer for fullt.

Nøkkelen er å lagre energien som produseres på dagtid. Det er derfor investert i store vanntankvolum for å lagre/akkumulere denne energien.

– Fra kuldeanlegget tar vi så godt som mulig vare på den verdifulle energien som oppstår når kondensatorene dumper varme. Dette temperaturnivået er ikke veldig høyt, men brukes til å forvarme tappevannet, som heves videre opp med varme fra de oljekjølte kompressorene. Deretter overtar varmepumpen, som varmer vannet videre opp til ønskelig temperatur, forklarer Trælnes.

Han erfarer at mange industrianlegg er bygd opp på statiske modeller, med fokus på effekt. – Komponentene er som regel der, men det blir mindre payback for energigjenvinning, siden samspillet over døgnet og året ikke er tilstrekkelig vektlagt ved design av anlegget. Da er ikke energien tilgjengelig når man trenger den mest, slår Trælnes fast

Vellykket prosjekt
Han gir honnør til SalMars prosjektleder Ole Meland som har vært en pådriver for at kuldeanlegget og energigjenvinning skal bli best mulig.
– SalMar har åpenbart gjort verdifulle erfaringer om hva som fungerer bra og mindre bra ved InnovaMar-anlegget på Frøya, og har brukt denne innsikten på Senja. På InnovaNor har selskapet tatt høyde for å kunne utvide anlegget på en smart og god måte i fremtiden. Som leverandør bifaller vi dette, siden vi opplever at behovene for ekspansjon melder seg raskere enn man tror.

Det må også nevnes at kuldeanlegget baserer seg på naturlige og klimanøytrale kuldemedier i form av ammoniakk og CO2, noe som har vært viktig for byggherre, understreker Trælnes.

Trælnes ser tilbake på en prosjektperiode på to år som han beskriver som svært ryddig og konstruktiv. Anlegget er nå i full drift og det er Johnson Controls avd. Tromsø som skal stå for den videre oppfølging.

– InnovaNor er blant de fem største industriprosjektene vi har jobbet med i Norge. Vi er takknemlig for tilliten og ønsker SalMar lykke til med produksjonen i årene fremover, avslutter Roar Trælnes fra Johnson Controls.