Bø kommune

Aktiviteten i Bø kommune har eksplodert etter at omstridt skattevedtak trådte i kraft

Sture Pedersen ble landskjent da han som ordfører  i Bø kommune skrudde ned formueskatten i kommunen for å tiltrekke seg kapitalsterke investorer. Han er ikke fremmed for å gjøre lignende vedtak allerede denne høsten.

Av – Bjørn Arne Johansen

Foto: Bø kommune

I desember 2019 vedtok et overveldende flertall i Bø kommunestyre å kutte den kommunale formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent. Grepet ble gjort for å motvirke fraflyttingen i kommunen ved å legge til rette for næringslivet og skape nye arbeidsplasser. – Vi har lenge mangla kapital til nye investeringer og nye arbeidsplasser. Så da gjorde vi vedtaket for å se om det kunne ha betydning, forklarer Pedersen. Kapitalsterke folk som Bjørn Dæhli har latt seg lokke. I 2020 kjøpte skikongen med 500 millioner kroner i formue et lite hus og meldte flytting til Bø. Det sparer han cirka 2,5 millioner kroner i året på i formuesskatt. Også Erik Harlaugseter, Wiggo Erichsen og Benn Eidissen, alle med en formue på pluss-minus 300 millioner kroner, har gjort det samme. Den virkelige storfisken ble landet da investor Kristian Adolfsen, til stormende applaus i Bøhallen, meldte at han ville flytte hjem. Ifølge Kapital er han god for 2,8 milliarder kroner og vil anslagsvis spare rundt 10 millioner kroner i for- muesskatt på flyttingen. Adolfsen Group omsatte i 2019 for omtrent 15 milliarder kroner og har 24.000 ansatte. Ifølge ordføreren i Bø har et tyvetalls nordmenn med det han kaller «sterk kapitalbase» valgt å melde flytting til den lille kommunen ytterst ute på Langøya  i Nordland. – Vi har fått inn kapital til bygda vår. Disse investorene sitter på omtrent fem milliarder kroner. Så vil vi sammen med dem og gründere skape næringslivsprosjekter som skal ende i arbeidsplasser. Det er det som er målet. Folketallet må stabiliseres først og  deretter økes. Det er ikke bærekraftig ellers. Verken i denne eller i andre kommuner, sier Pedersen.

Femdoblet aktivitet

Skattevedtaket ble effektuert samtidig som nyttårsrakettene for det nye året 2021 dalte ned mot jorden igjen etter sin korte ferd mot himmelen. Ni måneder senere ser Pedersen at vedtaket allerede har hatt effekt. – Vi har merka det på større aktivitet, spesielt på saker til behandling hos teknisk etat. Vanligvis har vi behandlet 50-60 saker i året. I år har vi så langt runda 250. Det er alt fra vanlige byggesaker, husbygging, reiselivsanlegg, samt kontorbygg til nye bedrifter som skal inn. Det er der vi har merka trøkket først, forklarer Pedersen. Og der man tre år tidligere ikke hadde ett eneste nytt boligbygg til behandling, vil det i år starte opp nærmere 40 nye bygg/leiligheter, forteller han. Også det eksisterende næringslivet har begynt å merke effekten. Det har rett og slett blitt flere jobber og det har blitt lettere å rekruttere folk. – Flere reiselivsbedrifter har kommet på plass, og det er andre bedrifter som vokser. De påstår det er lettere å få tak i folk. Vi er blitt bedre kjent, sier Pedersen. Det jobbes også med å få på plass en ny rusklinikk, en hjerteklinikk, samt en nasjonal base for internettsalg. – Best resultat vi ser på kort sikt er innen reiselivsanlegg. Vi har Ringstad Resort som har rundt 20 ansatte. Det er flere på tegnebrettet, men vi regner med at vi ser resultater først om pluss minus 3 år, forklarer ordføreren.

18 av 19 stemte for

Da formueskatten var til behandling i kommunestyret stemte 18 av 19 representanter for forslaget fra Pedersens parti Høyre. Det eneste partiet som stemte i mot var SV. Også nasjonalt har SV vært kritisk til Bøs nyvinning og har uttalt at de vil sette en stopper for at nye kommuner skal kunne gjøre lignende vedtak i fremtiden. Ordføreren i Bø tar den trusselen med knusende ro: – Jeg tenker ikke spesielt mye på det.  Jeg registrerer at SV har sagt det. Men jeg synes det er en dårlig tanke. For meg er dette distriktspolitikk. Da bør dem hoste opp noe annet for at man skal kunne lykkes tilsvarende, og det ser jeg ikke de har kommet med. For i bunn og grunn handler ikke dette om skattepolitikk, men om distrikts- og næringslivspolitikk, påpeker han. – Er det meningen at vi skal ha bosetting i hele landet, må man finne opp en distriktspolitikk som fungerer. Vi har blant annet pekt på dette tiltaket, men i bunnen ligger satsingen på det private næringsliv. Vi har ikke ropt på staten, men på privat næringsliv, fastslår Pedersen.

Nye vedtak til høsten?

Og ordføreren i Bø er heller ikke fremmed for å utvide tilbudet. – Til høsten skal vi se på andre økonomiske tiltak for å være mer offensiv for å trekke spesielt flere unge folk til Bø. Jeg er overbevist om at distriktspolitikk blant annet blir å handle om skatt, sier Pedersen. For lavere skatt er absolutt ikke ukjent som distriktspolitisk virkemiddel i Norge,  mener Pedersen. – Svalbard er kanskje det aller beste eksempelet på at man bruker skatt som virkemiddel. Og så lenge jeg har vært ordfører så har distriktene ropt på kapital for å investere. Å da satse på næringslivet gjennom å senke formuesskatten mener jeg er et meget godt tiltak, konkluderer han. At tiltaket koster kommunen penger er heller ikke et motargument, mener han: – All distriktspolitikk koster noe.  Og det vil det fortsatt gjøre. Hvor mye Bø eventuelt har tjent eller tapt på skattevedtaket vil man uansett ikke se før neste høst.– Det vi måler det på er innbyggertall. Og der har vi økt. Men skatteregningen for 2021 gjøres opp høsten 2022, sier Pedersen. Bø hadde 2. kvartal i år 2596 inn-byggere. En vekst på 20 personer sammenlignet med utgangen av 2020. Dette ifølge tall fra SSB. Ordføreren ser gjerne at flere  kommuner gjør samme vedtak  som Bø. – Om dette brer om seg vil jo Bø miste «konkurransefortrinnet»? – Neida. Om alle flytter til Bø, hadde vi ikke klart å brukt all den kapitalen. Nå har det flyttet omtrent 20 med en ganske god kapitalbase. Målet vårt var at det skulle flytte fire-fem. Det er mange å ta av. Vi kan jo starte med å få alle som har flyttet til utlandet tilbake til Norge, sier Pedersen. – Da ville kanskje den store gullfisken vært John Fredriksen? – Ja, hvorfor ikke? Da må man legge til rette for en skattepolitikk slik at man får det til. Istedenfor å se på hva de sparer i skatt må man fremheve alle disse karene. Prøve å se bak tallene. Se hva de har skapt av arbeidsplasser. Og Fredriksen er et godt eksempel på det, fastslår ordfører Sture Pedersen.