Superprofitt og børsfall

RANA GRUBER: Industrivirksomheten til Rana Gruber har generert enorme overskudd de siste årene. Foto: Rana Gruber AS / Se Nor AS

MO I RANA: Første halvår 2021 må være et av tidenes rareste halvår for eierne av Rana Gruber. Fortjenesten har gått til himmelen, eierne er velsignet med stort utbytte, men aksjekursen butter.

Av – Geir Bjørn Nilsen

26. februar i år ble det ringt i børsbjellene for Rana Gruber, et av landsdelens eldste industrikonsern. Jernmalmforekomstene omkring Mo er slett ikke uvant med å være børsnotert. Allerede i 1902 ble Dunderland Iron Ore Company etablert i London av blant annet Thomas Alva Edisson, mannen som fant opp glødelampen. Han hentet 200.000 pund på londonbørsen for å vinne ut malmen.
Mye jernmalm er hentet opp, men mye ligger fortsatt gjemt i fjellet. Det er påvist 117 millioner tonn masse, og indikert 305 millioner tonn. Til sammen kan selskapet ha tilgang til 509 millioner tonn malm.
På kort sikt planlegger selskapet et uttak på 4,8 millioner tonn per år.

LNS-historie
Mye har skjedd med Rana Gruber-historien siden 1902, men foran børsnoteringen i februar i år var året 2008 helt sentralt. Da overtok LNS-konsernet (Leonhard Nilsen & Sønner) fra Strandland i Andøy aksjemajoriteten i Rana Gruber for 200 millioner kroner. Det har vist seg å være en utrolig god investering. Selskapet tjente nemlig 783 millioner kroner på driften i perioden 2008 til 2013. I 2014 og 2015 falt jernmalmprisene kraftig og Rana Gruber meldte om underskudd, men fra 2016 til i fjor var Rana Gruber en suksesshistorie. Selskapet sopte inn 990 millioner kroner i overskudd. En halv milliard ble skapt i overskudd i 2020 alene. Det var ny rekord.

Solgte seg ned
I februar ble selskapet tatt på børs. LNS Mining eide 100 prosent av Rana Gruber. LNS Mining var eid to tredjedeler av Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom As, 26,7 prosent av forretningspartnerne Benn Eidissen, Even Carlsen, Roger Adolfsen og Kristian Adolfsen og 6,7 prosent av A.H. Holding på Andenes (Haugen-familien med flere), som tidligere drev trålere. LNS Mining solgte seg ned til 50 prosent eierskap i Rana Gruber mot et vederlag på 925 millioner kroner. Vederlaget ble dels brukt til å betale utbytte til LNS Mining-eierne, men den viktigste verdien, den andre 50 prosentandelen av Rana Gruber-aksjene, ble delt mellom de tre grupperingene. I dag eier LNS-konsernet 31 prosent av Rana Gruber.
De to første månedene på børsen ble et lite eventyr for alle eierne. Kursen startet på 65 kroner og ble notert til over 80 kroner på sitt aller høyeste. Det priset selskapet til 3,1 milliarder kroner.

Rekorder
Aksjeeierne hadde rett og slett et utrolig hyggelig første halvår. I tillegg til at aksjekursen steg jevnt og trutt, meldte selskapet om pene overskudd. Med overskuddene kom utbyttene. Rana Gruber har vedtatt en svært offensiv utbyttepolitikk. 50-70 prosent av overskuddet i hvert kvartal skal over i aksjonærenes lommer. De seks første månedene i år har aksjonærene fått utbytte på 6,76 kroner per aksje. Den siste utbetalingen ble meldt 26. august. Da fikk eierne 3,86 kroner per aksje.
For første halvår 2021 noterte selskapet et driftsoverskudd (EBIT) på 674 millioner kroner og et resultat før skatt på 462 millioner kroner. I Nord-Norge er det bare banker og enkelte lakseoppdrettere som kan vise til tilsvarende tall.

Andværinger håver inn
De pene overskuddene – i kombinasjon med den tøffe utbyttepolitikken – har gjort de nordnorske eierne søkkrike. Bare i første halvår har forretningsfolkene fra Lofoten (Eidissen og Carlsen) og Vesterålen (Nilsen, Haugen og Adolfsen) sopet inn 126 millioner kroner i utbytte.
Kristian Adolfsen sier til Nordnorsk Rapport at han er fornøyd med utviklingen i Rana Gruber. Han og broren Roger gikk inn i Rana Gruber i 2016. Brødrene traff tre av Nilsen-søskene ved Andøy videregående skole.
-Vi gikk inn i selskapet med penger, kompetanse og arbeidsinnsats for å hjelpe kjente folk ut av en vanskelig situasjon. I perioden 2016 til 2019 var det vel spennende å sitte i Rana Gruber, men sånn som selskapet har utviklet seg, har det blitt hyggelig, sier Adolfsen.
Han anslår at innsatsen er 200 millioner kroner.
-Disse pengene har vi fått igjen, og sitter med aksjer i Rana Gruber og Greenland Ruby som «oppside», sier Adolfsen.

STOR TRO: Konsernsjefen i LNS, Frode Nilsen har stor tro på fremtiden til Rana Gruber: – Rana Gruber er den beste utbytteaksjen i Norge nærmest uansett hvilken børsliste du sammenlikner med.

Hvorfor falt aksjene?
Gode tall og resultater i 2020 og første halvår 2021 har likevel ikke hindret et saftig fall i aksjekursen. Fra mai til oktober har aksjekursen falt fra drøyt 80 til drøyt 50 kroner. Det er gode grunner til dette. Jernmalmprisene har falt. I juli kostet ett tonn jernmalm opptil 220 dollar per tonn. I oktober er prisen 120 dollar per tonn. I et intervju med Vesterålen Online signaliserte konsernsjefen i LNS-konsernet, Frode Nilsen, stor tro på fremtiden.
– De som gikk inn i selskapet da vi gikk på børs, gikk inn for 49,50 per aksje. De har hatt en avkastning på 13,5 prosent på et halvt år. Rana Gruber er den beste utbytteaksjen i Norge nærmest uansett hvilken børsliste du sammenligner med, sier Nilsen, som sier oppturen vil fortsette til neste år, sa han til nettavisen.