Transportbransjen i Nord-Norge: Sjøtransport dominerer de store

Hurtigruten-konsernet tapte 35 øre per krone omsatt i 2022. Det er likevel en kraftig forbedring fra 2021 da konsernet i kjølvannet av koronaepidemien tapte over 1,33 kroner per omsatt krone. Foto: Hurtigruten

De største transportselskapene i Nord-Norge domineres av selskaper som driver med sjøtransport. Dette gjelder 4 av de 5 største transportbedriftene i Nord-Norge. Bare Widerøe blander seg inn i topp 5 listen med flyvirksomhet og bagasjehåndtering. Av de 10 største er 7 tilknyttet kyst og sjøtransport.

Av Knut Ørjasæter

Hurtigruten på vei ut
Det kan diskuteres om Hurtigruten som topper listen skal med på listen over transportselskaper i Nord-Norge. Selskapet har hovedkontor i Oslo og rapporterer sine tall i Euro. Vi har valgt å ha selskapet med på listen enn så lenge. Men selskapet er i ferd med å flytte hovedkontoret til London. Fra neste år blir derfor selskapet ikke tatt med, i hvert fall ikke hele konsernet. Hurtigrutens norske kystrute skal drives i et eget selskap. De internasjonale cruise- og ekspedisjonsreisene rendyrkes og samles nå i et nytt holdingselskap i London.

For øvrig deler Hurtigruten kystransportvirksomheten med Havila Kystruten AS som nå har kommet i gang med virksomheten. Havila Kystruten har hatt en ganske kronglete start der det har vært problemer med finansiering av deres nye fartøy, problemer med forsinkede leveranser av fartøy der også avtalen med verftet som opprinnelig skulle bygge fartøyene endte med kansellering. Til sammen skal Havila Kystruten drifte 4 skip på strekningen Bergen-Kirkenes frem til 2030 etter kontrakt med Samferdselsdepartementet med tilhørende finansiell støtte.

Havila Kystruten har sitt hovedkontor i Fosnavåg og er heller ikke hjemmehørende i Nord-Norge. Havila Kystruten-konsernet hadde en samlet omsetning på 332 millioner kroner i 2022 og er ikke tatt med på listen.Hurtigruten hadde en omsetning i 2022 på vel 6,7 milliarder omregnet til norske kroner.

Verken Hurtigrute-konsernet, Silk Topco AS, eller Havila Kystruten AS tjente penger i 2022 selv med betydelige statlige bidrag. Hurtigrute-konsernet tapte 35 øre per krone omsatt. Det er likevel en kraftig bedring fra 2021 da konsernet i kjølvannet av koronaepidemien tapte over 1,33 kroner per omsatt krone. For Havila Kystruten-konsernet var tapet over 2 kroner per krone omsatt i 2022.

Widerøe til Norwegian?
I sommer ble det kjent at Norwegian og Widerøe har avtalt å slå seg sammen. Før endelig gjennomføring skal Konkurransetilsynet vurdere sammenslåingen og komme med eventuelle krav for at gjennomføring skal kunne skje. Konkurransetilsynet har allerede kommet med en uttalelse der de er bekymret for at sammenslåingen kan svekke konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Tilsynets bekymring er at flypassasjerer risikerer høyere priser og et dårligere tilbud.

I forbindelse med at sammenslåingen ble kjent uttalte Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe, seg til media der han fremholdt at de to selskapene komplementerer hverandre, snarere enn å konkurrere med hverandre. Han mente også at kundene til Widerøe vil få et bedre rutetilbud gjennom samarbeidet. Selskapene har allerede inngått et samarbeid med billetter der det er mulig å kjøpe Widerøe-billetter i kombinasjon med Norwegian-billetter ved bestilling.

I søknaden til Konkurransetilsynet legger Norwegian vekt på at det primært er SAS, og ikke Norwegian, som er viktigste Widerøe-konkurrent innenriks. Norwegian sine fly er for store og ulønnsomme til å brukes på de fleste små flyplasser Widerøe flyr på. Videre fremholder Norwegian som Widerøe-sjefen, at konkurransen i det norske flymarkedet vil svekkes dersom Norwegian ikke får godkjent sammenslåingen. Det er også en fare for at Widerøe ikke har økonomi eller finansiell styrke til å fortsette dagens omfattende rutetilbud alene.

I midten av november i år skal tilsynet komme med en endelig uttalelse. Det kan åpne for at andre enn Norwegian kommer på banen, eventuelt at noen ruter må driftes/håndteres av andre enn Norwegian/Widerøe. SAS har allerede sagt opp avtaler med Widerøe Ground Handling AS som representerer vel 200 millioner kroner i årlig omsetning.

En sammenslåing kan også medføre at Widerøe forsvinner ut fra listen over store nordnorske transportselskaper. Norwegian holder til på Lysaker utenfor Oslo.

Små fortjenestemarginer
Generelt er transportbransjen preget av små fortjenestemarginer. De fleste av de store transportselskapene sitter igjen med mellom ett og fire øre per omsatt krone etter at alle kostnader og skatt er betalt. Videre er også bransjen preget av forholdsvis store investeringer i anleggsmidler/aktiva der mye er lånefinansiert. Det gjør dem sårbare for hopp i renter som vi har sett det siste året.

Strand Shipping i Mo i Rana er det selskapet som har suverent best inntjening per krone omsatt, med en fortjenestemargin på nær 16 prosent. Selskapet driver sjøtransport og megling av sjøfrakt der selskapets ansatte har vært flinke til å få gode marginer på de jobbene som formidles. Deretter kommer PH Invest Herøy AS, Norsea Polarbase AS og Norlaks Transport AS på de neste plassene over transportselskaper med gode marginer på henholdsvis vel 14 prosent, 13,6 prosent og vel 8 prosent.

Samlet omsatte de 30 største nordnorske transportselskapene for 21,7 milliarder kroner i 2022. Det er en oppgang på over 23 prosent fra 2021 da selskapene samlet hadde en omsetning på vel 17,6 milliarder kroner. To selskaper står for mye av veksten: Hurtigruten og Torghatten.

Holder vi Kystrute- og Hurtigrute-selskapene unna er det er det 2 selskaper som skiller seg ut på veksttoppen i prosent, Norlaks Transport AS og LNS  Ocean AS. Norlaks Transport øker omsetningen fra 2021 til 2022 fra 28 millioner kroner til 120 millioner kroner. LNS Ocean, som blant annet selger bunker olje til skip/fiskefartøy på sjøen har tilsvarende økt omsetningen fra 193 millioner kroner i 2021 til 475 millioner kroner i 2022. Kundene er alt fra fiskebåter, til cruisebåter og industrifartøy som slipper å kaste bort verdifull tid ved å dra til land for å fylle tanken og i stedet får påfyll til sjøs.

LNS Ocean har vært berørt av krangel og rettstvister. Partnere i fartøyselskapet som LNS Ocean hyret inn har kranglet i retten. Videre er LNS Ocean beskyldt for å ha stjålet forretningshemmeligheter fra en potensiell konkurrent. Disse problemene ser ikke ut til å ha hatt innvirkning på veksten.

To selskaper, Hokland Holding AS og Nortrafikk AS har ikke levert inn regnskaper til Brønnøysundregistrene, der fristen for innlevering er innen 1. juli. Vi har tatt dem med på listen da vi antar at de normalt sett skulle vært på listen selv om de ser ut til å ha slurvet med innlevering av årsrapporter for 2022.

 

Press CTRL + for å zoome inn.