Norsk sjømat for 150 milliarder – uro i horisonten

REKORDÅR, MEN SKYER I HORISONTEN: Eksportverdien for norsk sjømat kommer for første gang til å passere 150 milliarder i 2022. Foto: Flickr/Redningsselskapet

I oktober ble det eksportert norsk sjømat for 15,4 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i en enkeltmåned.

Av – Edd Meby
Økningen var på 3,3 milliarder kroner, eller 27 prosent, fra samme måned i fjor. Eksportverdien i oktober var 727 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var september 2022. Dette betyr at eksportverdien for norsk sjømat i 2022 for første gang kommer til å passere 150 milliarder.

En halv milliard om dagen
– Norsk sjømateksport opplevde en historisk vekst i oktober. Verdien på 15 milliarder kroner er ikke bare en solid rekord. Det betyr at vi hver eneste dag i denne måneden eksporterte sjømat for i underkant av 500 millioner kroner. Det er enorme tall og forteller hvor viktig denne næringen er for Norge, uttalte administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer da tallene nylig ble presentert.
I løpet av årets 10 første måneder eksporterte Norge sjømat for 123,9 milliarder kroner. Det er 27,1 milliarder kroner foran samme periode i fjor og gjelder for en rekke arter, som laks, torsk, ørret, sei, hyse og reker.

Usikkerhet
Samtidig med at alle rekorder slettes, er det knyttet noe usikkerhet til fremtiden. De økte kostnadene norsk sjømatnæring ble påført under pandemien, gjentar seg på grunn av krigen i Ukraina, noe som samlet gjør at den verdiøkningen vi nå ser i eksporttallene er helt nødvendig.
Den generelle økonomiske utviklingen i verdensøkonomien kan også gi grunn til en viss usikkerhet. Den rekordhøye inflasjonen reduserer familienes kjøpekraft og kan medføre endringer i forbrukermønster. Det rapporteres allerede fra Europa at det er en nedgang i hjemmekonsumet av sjømat.
Forventninger om en betydelig svakere økonomisk utvikling kaster derfor en skygge over utsiktene framover, understreker Sjømatrådets administrerende direktør.

Svak krone
Analytiker Finn-Arne Egeness i Nordea følger sjømateksporten på nært hold, og hans analyse etter oktobertallene er denne:
Norsk sjømat vil år igjen sette ny eksportrekord, slik den «alltid» gjør når det ikke er kriser i markedet. Eksportverdien i år stimuleres ytterligere av høye matvarepriser, økt inflasjon og en svak krone mot flere viktige valutaer. Grunnrenteskatten øker imidlertid usikkerheten for laks og ørret.

Lavere kvote – økt pris
I oktober gjorde førstehåndsprisen på fryst torsk et ytterligere hopp. I Norges Råfisklag var snittprisen 56 kroner per kilo, etter at den fra juni til september varierte mellom 51 og 53 kroner. Spørsmålet før vintersesongen er hvordan markedet vil reagere på den varslede kvotenedgangen for neste år, samtidig som kjøpekraften til europeiske forbrukere svekkes på grunn av økte levekostnader og stadig høyere renter.
På grunn av store kvoteoverføringer blir den reelle nedgangen i torskekvoten i 2023 på over 30 prosent, en så stor nedgang har vi ikke hatt i moderne tid. Derfor vil torskeprisen i januar 2023 være betydelig høyere enn i januar 2022, både for fersk og fryst torsk, mener Egeness.

———————————————————————————————————-

EKSPORTEN I OKTOBER

133.105 tonn laks til en verdi av 10,6 milliarder
5.019 tonn ørret til en verdi av 465 millioner
2.080 tonn fersk torsk til en verdi av 131 millioner
4.697 tonn fryst torsk til en verdi av 274 millioner
9.287 tonn klippfisk til en verdi av 709 millioner
1.714 tonn saltfisk til en verdi av 113 millioner
570 tonn tørrfisk til en verdi av 146 millioner
26.651 tonn sild til en verdi av 398 millioner
75.639 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder
110 tonn kongekrabbe til en verdi av 77 millioner
231 tonn snøkrabbe til en verdi av 33 millioner
1.446 tonn reker til en verdi av 104 millioner