Vil investere 10 milliarder i produksjon av blå ammoniakk

FABRIKK: På Markoppneset i Hammerfest kommune vil Horisont Energi bygge Europas største ammoniakkfabrikk basert på gass fra Barentshavet og Melkøya. Illustrasjon: Horisont Energi AS

Gjennom prosjektet Barents Blue skal Horisont Energi etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst på Markoppneset i Finnmark. Prosjektet støttes med inntil 482 millioner kroner av Enova.

Av – Jonas Ellingsen

Det er Sandnes-selskapet Horisont Energi, Equinor og Vår Energi som gjennom et planlagt fellesforetak vil bygge den første fabrikken i Europa for  karbonnøytral produksjon av ammoniakk i stor skala. Dette er såkalt blå ammoniakk som er produsert fra naturgass, men med CO₂-håndtering.


IPCEI-status

Anlegget tar sikte på å produsere 1 million tonn ammoniakk per år.  CO₂ skal transporteres til det fremtidige karbonlageret  “Polaris”  for permanent deponering  under havbunnen.
Det ferdige produktet, blå ammoniakk, skal gjøres kommersielt tilgjengelig som drivstoff til maritim sektor eller som råvare i prosessindustrien.

Prosjektet er ett av tre norske prosjekt som får status som IPCEI Hydrogen prosjekt i regi av EU.  Det vil demonstrere nye teknologier tilpasset storskala lavutslipps-ammoniakkproduksjon, samt gi kunnskap om sikkerhet og drift av et slikt anlegg.

– Flaggskip
– Barents Blue kan bli et flaggskip-prosjekt som har stor betydning for Norge og Europa. Prosjektet skal demonstrere at ny energieffektiv teknologi for ammoniakkproduksjon med tilhørende karbonfangst kan gjøre lavutslipps-ammoniakk konkurransedyktig, sier adm. dir. i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Han understreker at Barents Blue skal benytte nye teknologier som er optimalisert for en energieffektiv ammoniakkproduksjon med karbonfangst.
– Kjerneteknologiene er ikke tidligere brukt i industriell skala for ammoniakkproduksjon, og vil i seg selv være banebrytende. Dette er særlig med tanke på den reduserte energibruken i konseptet samt den høye karbonfangstraten, sier Nakstad.

Enovas støtte til “Barents Blue Ammonia Plant” må godkjennes av ESA.

300 MÅL: Industrisatsingen til 10 milliarder kroner krever et areal på hele 300 mål. Til slutt ble Markoppneset i Repparfjorden valgt som lokalisering for ammoniakk-fabrikken. Illustrasjon: Horisont Energi AS

Starter produksjonen i 2025

Første del av fabrikken i Repparfjorden planlegges å stå ferdig i 2025 – og vil da ha behov for mellom 50 og 100 ansatte til produksjon og utskiping av ammoniakk.

Av – Jonas Ellingsen

– Arbeidsplassene vil være tilknyttet selve produksjonen, kaidrift, anleggsdrift og administrasjon. I tillegg vil det bli mange andre synergieffekter for samfunnet, sier adm. dir. i Horisont Energi Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen til iFinnmark.

I valget av lokalisering har en rekke vurderinger spilt inn. Rypefjord i Hammerfest og Veidnes i Nordkapp var blant alternativene, men valget falt til slutt på Markoppneset i Repparfjorden. Arealbehovet har Horisont Energi beregnet til rundt 300 mål, når hele anlegget er på plass. Utbygging planlegges i inntil tre byggetrinn og i  første trinn er det behov for rundt 125 mål.

– Målet er å produsere 3000 tonn ammoniakk per dag. Dette vil bli ett av de største anleggene i verden, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen. Han er klar på at prosjektet er i full gang og vil bli realisert. – Toget går nå, sier han.

Karbonfangst
99 prosent av CO₂’en fra produksjonen skal fanges og lagres i et reservoar under havbunnen. Polaris-reservoaret utenfor kysten av Finnmark har et lagringspotensiale på over 100 millioner tonn, noe som tilsvarer det dobbelte av Norges samlede utslipp av CO₂ i løpet av et år. Eidesen fortalte i juni i fjor at arbeidene med å utvikle et CO₂-lager hadde pågått i 1,5 år allerede.

 Bilde: CO₂ LAGRING: 99 prosent av CO₂’en fra produksjonen skal fanges og lagres under havbunnen. Illustrasjon: Horisont Energi AS