Skattefradrag på investering i oppstartsselskaper

HENTE INN KAPITAL: Gründere og nystartede bedrifter har blitt mer attraktive for investorer med fradragsordningen for oppstartsselskaper. I 2020 ble skattefradraget økt fra 500.000 til en million kroner.

Investeringer i oppstartsselskaper kan gi deg skattelette på inntil 220.00 kroner.

Ordningen som ble innført i 2017 åpnet for at privatpersoner får skattefradrag på innskutt kapital i oppstartsbedrifter. I 2020 ble skattefradrag økt fra 500.000 kroner til  en million kroner hvis du investerer i gründervirksomhet.

Stimulerer til påfyll
Ordningen skal stimulere til påfyll av privat kapital i selskaper. Regjeringen regner med at rundt 40 prosent av norske selskaper vil kunne kvalifisere til slike investeringer.

Som investor  kan trekke fra en aksjeinvestering i oppstartsselskaper. Fradraget trekkes fra i den alminnelige inntekten. Det gir en fradragseffekt på 22 prosent i 2020. Maksimal fradragseffekt er 220.000 kroner.

Letter tilgangen
Skattefordelen kommer altså ikke oppstartsselskapet direkte til gode. Likevel kan det være til stor hjelp for likviditeten i selskapet å få på plass en investor i oppstartsfasen.
– Et steg i riktig retning, For vår del betyr dette at vi får noe lettere tilgang på gode investorer og kapital, sa  teknologigründer Christer Hansen Eriksen til PwC Norge da ordnigen ble etablert.  -Som teknologibedrift har man konkurranse utover Norges grenser.  Da må vi i all fall ha vilkår på samme nivå som våre nærmeste naboer, la han til.

Kriterier
Noen kriterier må være oppfylt for at investeringen kan omfattes av ordningen. Det gjelder både investror og selskapet det investeres i, jfr oversikten.
Fradragsretten gjelder kun personlig skattytere, men det er likevel slik at en personlig skattyter kan eie aksjene gjennom et annet aksjeselskap, f.eks. gjennom et holdingselskap. Merk imidlertid at fradragsretten faller bort om det er mer enn ett selskap mellom den personlige skattyteren og oppstartsselskapet.

De viktigste reglene for investorene

 • Maksimalt fradrag er 1.000.000 kroner.
 • Minimum investering er 30.000 kroner.
 • Må beholde aksjene i tre år (ut året pluss tre år).
 • Må ikke være aksjonær.
 • Må ikke være ansatt. Men i en midlertidig ordning for 2020 og 2021 vil ansatte kunne investere.
 • Må ikke bli ansatt i løpet av eiertiden på 3 år.

De viktigste reglene for selskapet

 • Selskapet må være et aksjeselskap.
 • Selskapet kan være maksimalt 6 år gammelt.
 • Maksimalt beløp som kan mottas er 5 millioner kroner per år.
 • Må ha et årlig lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner.
 • Må ha færre en 25 ansatte (i årsverk).
 • Driftsinntekten må være mindre enn 40 millioner kroner.
 • En balansesum på mindre enn 40 millioner kroner.
 • Må i hovedsak drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning.
 • Det er ikke lov å utdele utbytte til investor med skattefradrag. Dette gjelder også aksjonærlån, og kapitalnedsetting med utbetaling til aksjonærer.
 • Selskapet kan ikke være i store økonomiske problemer.

   

Kilder: Skatteetaten.no, PwC.no, Smartepenger.no